MÜFİT ÖZULUĞ
(İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 1999Cilt: 23Sayı: 4ISSN: 1300-0179 / 1303-6114Sayfa Aralığı: 439 - 451İngilizce

232 0
A taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece Dam Lake
Bu çalışma Büyükçekmece Baraj-Gölü Havzası balık faunasının saptanması ve var olan balıkların sistematik yönden morfolojilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Nisan 1995-Eylül 1997 tarihleri arasında toplanan 586 örneğin incelenmesi sonucunda Büyükçekmece Baraj-Gölü Havzası'nda 10 familyaya ait 4'ü alt tür olmak üzere 23 türün var olduğu ortaya çıkarılmış ve bu türlerin tanınma özellikleri incelenmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.DSİ, Büyükçekmece Barajı ve Tesisleri İkmal İnşaatı Aylık İşDurumu. DSİ belgesi, İstanbul, 1985.
 • 2.Oğuz, S., İstanbul’un İçme Suyu Meselesi. İSKİ Haber, Aylık Yayın,1, 1, İSKİ, 1985, İstanbul.
 • 3.Meriç, N., Büyükçekmece Baraj-Gölü Balıkları Üzerinde Bir ÖnÇalışma. Fırat Üniv. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Elazığ,Hidrobiyoloji: 167-164, 1992.
 • 4.Özuluğ, M., Meriç, N., Büyükçekmece Baraj-Gölü BalıklarıHakkında. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi 1996, İstanbul,Hidrobiyoloji: 109-117, 1997.
 • 5.Ahnelt, A., Two New Species of Knipowitschia Iljin, 1927(Teleostei: Gobiidae) from Western Anatolia: Mitt. hamb. zool.Mus. Inst. Band 92: 155-168, 1995.
 • 6.Balık, S., Trakya Bölgesi İçsu Balıklarının Bugünkü Durumu veTaksonomik Revizyonu. Doğa Bilim Derg. A2, 9, 2: 147-160,1985.
 • 7.Banarescu, P., Fauna Republicii Populare Romine, Pisces-Osteichthyes, Volumul XII, Bucuresti 1964, 959 pp.
 • 8.Banister, K., Gastirosteidae. In Fishes of the North-eastern Atlanticand the Metiterranean, (Whitehead, P.J.P, Bauchot, M.L., Hureau,J.C., Nielsen, J., Tortonese, E. eds), 2, Paris, 1986, Unesco, 640-641.
 • 9.Battalgil, F., Les Poissons des Eaux Douces de la Turqie. İstanbulÜniv. Fen Fak. Mec., B, 6, 1-2: 170-186, 1941.
 • 10.Battalgil, F., Contribution a la Connaissance des Poissons des EauxDouces de la Turquie. İ.Ü. Fen Fak. Mec., B, 7, 1-2:: 287-306,1942.
 • 11.Berg, L.S., Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacentcountries. 1, 1948, Translated from Russian, Jerusalem 1962,504 pp.
 • 12.Berg, L.S., Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacentcountries. 2, 1949, Translated from Russian, Jerusalem 1964,496 pp.
 • 13.Berg, L.S., Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacentcountries. 3, 1949, Translated from Russian, Jerusalem 1965,510 pp.
 • 14.Fisher, W., Bauchot, M.L. and Schneider, M. (eds), Fiches FAOd’identification des especes pour les besoins de la peche.(Revision 1). Mediterranee et meer noire. Zone de peche 37, 2,Vertebres, 1987, Roma, FAO, 1529 pp.
 • 15.Geldiay, R., Balık S., Türikey Tatlısu Balıkları. İzmir, 1988 EgeÜniv. Basımevi, 519 pp.
 • 16.Ladiges, W., Vogt, D., Die süsswasserfische Europas. Hamburg,1965, Verlag Paul Parey, 250 pp.
 • 17.Meriç, N., The Biology and Taxonomy of Clupeonella Kessler,1877 (Clupeidae, Pisces) in Küçükçekmece Lake, Turkey. İstanbulÜniv. Fen Fak. Mec., B, 45: 63-82, 1980.
 • 18.Miller, P.J., Gobiidae. In Fishes of the North-eastern Atlantic andof the Mediterranean, (Whitehead, P.J.P, Bauchot, M.L., Hureau,J.C., Nielsen, J., Tortonese, E. eds), 3, Paris, 1986, Unesco,1019-1085.
 • 19.Slastenenko, E., Karadeniz Havzası Balıkları. İstanbul, 1956,E.B.K. Yayını, 711 pp.
 • 20.Sözer, F., Les Gobiides de la Turquie. İ.Ü. Fen Fak. Mec., B, 6, (1-2): 128-169, 1941.
 • 21.Spillmann, C.J., Fauna de France, Poissons d’eau douce. 65,Paris, 1961, Editions Paul Lecneevailer, 303 pp.
 • 22.Svetovidov, A.N., Fauna of U.S.S.R., Fishes, Clupeidae. Vol II, No1, 1952, Jerusalem 1963, 428 pp.
 • 23.Svetovidov, A.N., Ribi çernogo morya. Izdatelistvo Nauka.Moskva, 1964, 546 pp.
 • 24.Tortonese, E., Osteichthyes (Pesci ossei). parte prima, Faunad’Italia, 10, Bologna, 1970, Office Grafiche Calderini, 565 pp.
 • 25.Tortonese, E., Osteichthyes (Pesci ossei). parte prima, Faunad’Italia, 10, Bologna, 1970, Office Grafiche Calderini, 636 pp.
 • 26.Whitehead, P.J.P., Clupeidae. In Fishes of the Nort-eastern Atlanticand the Mediterranean, (Whitehead, P.J.P, Bauchot, M.L.,Hureau,J.C., Nielsen, J., Tortonese, E. eds), 1, (1. reprint), Paris, 1989,Unesco, 268-281.
 • 27.Nelson, J.S., Fishes of the World (2nd edn). Newyork, 1984,John Wiley, 523 pp.
 • 28.Devedjian, K., Peche et pecheries en turquie, imprimerie de l’administration de la dette publique Ottomane, İstanbul, 1926. 187pp.
 • 29.Blanc, M., Banarescu, P., Gaudet, J.L., Hureau. J.C., Europeaninland water fish, a multilingual catalogue. London, 1971 FishingNews Ltd, 190 pp.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.