ŞEHMUS ALTUN
(Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu, Şanlıurfa, Türkiye)
M. Atilla GÜR
(Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 1300-6819Sayfa Aralığı: 35 - 42Türkçe

519 3
Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması
Kullanım alanı sürekli genişleyen dizel motorlu araçlar bilindiği gibi petrol kökenli yakıtlar kullanmakta ve buna paralel olarak yakıt ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Bu artan ihtiyaca karşılık petrol rezervlerinin azalması ve fiyatlardaki hızlı artış, diğer yandan hava kirliliğinin artması gibi sebeplerden dolayı alternatif yakıtlar geliştirilmeye başlanılmıştır. Dizel motorlar için araştırılan alternatif yakıtlardan biri bitkisel yağlardır. Ülkemizin de içinde bulunduğu birçok ülkede uzun zamandan beri bitkisel yağların dizel motorlarında kullanım olanakları araştırılmaktadır. Bu çalışmada; bitkisel yağların dizel motorlarda alternatif yakıt olarak kullanım olanakları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, motor performansı, egzoz emisyonları ve motor elemanları üzerindeki etkileri literatür irdelenerek incelenmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Termodinamik
Fen > Mühendislik > Enerji ve Yakıtlar
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Makine
DergiDerlemeErişime Açık
 • Altın, R. 1998. Bitkisel Yağların Dizel Motorlarında Kullanılmasının Deneysel Olarak İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 219 sayfa.
 • Alibaş, A., Eyüboğlu, V. ve Kayık, S. 1993. Bitkisel yağların motor yakıtı olarak kullanılabilme olanakları. Mühendis ve Makine Dergisi, 34, 19-27.
 • Altun, Ş. 2004. Motorin ve Susam Yağı Karışımlarının Dizel Motorlarda Kullanılabilirliliği. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 69 sayfa.
 • Aydın, A. ve Keskin, A. 2000. Dizel motorlarda motorin, bitkisel yağlar ve alkol karışımlarının performans ve emisyona etkilerinin araştırılması. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu, 19-21 Haziran, Elazığ, 149-158.
 • Barsic, N.J. ve Humke, A.L.1982. Performance and emissions characteristics of a naturally aspirated diesel engine with vegetable oil fuels. Society of Automotiv Engineers, 810262,1173-1187.
 • Borat, O., Balcı, M. ve Sürmen A. 1995. İçten Yanmalı Motorlar. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları: Ankara, 513 sayfa.
 • Demirsoy, M. ve Kındıroğlu, K. 1997. Diesel motorlarında alternatif yakıt olarak değişik yağların kullanılması. Otomotiv Teknolojisi Bilim Haftası '97, 26-30 Mayıs, Çukurova Üniversitesi Yayınları: Adana.
 • Erdoğan, D. 1991. Bitkisel yağların dizel motorlarında kullanılması. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, 25-27 Eylül, Konya, 30-37.
 • Georing, C.E., Schwab, B., Daughrt, M.J., Pryde, E.H. ve Heakin, A.J. 1982. Fuel properties of eleven vegetable oils. Transactions of American Society of Automotiv Engineers, 1472-1483.
 • Gürleyük, S.S. ye Akpınar, S. 2002. Yeni enerji kaynakları: biodizel. www.obitet.gazi.edu.tr/makaleler
 • He, Y. ve Bao, Y.D. 2002. Study on rapeseed oil as alternative fuel for a single-cylinder diesel engine. Renewable Energy, 28, 1447-1453.
 • İlkılıç, C, Bayındır, H. ve Öner, C. 1997. Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak ayçiçek yağının kullanılması. Otomotiv Teknolojisi Bilim Haftası'97, 26-30 Mayıs, Çukurova Üniversitesi: Adana, 116-123.
 • İlkılıç, C. ve Yücesu, H.S. 2002. Pamuk yağı metil esteri ile dizel yakıtı karışımının bir dizel motoru performansına etkisi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 199-205.
 • İlkılıç, C. ve Öner, C. 2003. Bir dizel motorunda ayçiçek yağı metil esteri ile motorin karışı kullanarak egzoz emisyonlarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), 579-588.
 • Karabektaş, M. ve Saraç, H.İ. 2002. Alternatif dizel motor yakıtı olarak biodizel yakıtının deneysel olarak incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 114-121.
 • Karaosmanoğlu, F., 2001, Biomotorin ve Türkiye. Enerji, 1, 35-38.
 • Karaosmanoğlu, F., 2002, Türkiye çevre dostu yenilenebilir bir yakıt adayı: Biyomotorin, Ekojenarasyon Dünyası- Kojenerasyon Dergisi, ICCI2002 Özel Sayısı, 10, 50-56.
 • Kolsarıcı, Ö., Gür, M.A., Kaya,M.D., İşler, N. ve Başalma, D. 2005. Yağlı tohumlu bitkiler üretimi. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi I. Cilt 3-7 Ocak, Ankara, 41-62.
 • Ulusoy, Y. 1999. Ayçiçeği, Pamuk ve Soya Yağlarının Diesel Motorlarında Yakıt Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 119 sayfa.
 • Ulusoy, Y. ve Alibaş, K. 2002. Dizel Motorlarda biodizel kullanımının teknik ve ekonomik olarak incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 37-50.
 • Yücesu, H.S., Altın, R. ve Çetinkaya, S. 2001, Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak bitkisel yağ kullanımının deneysel incelenmesi. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25, 39-49.
 • Yücel, H.L., 2002, Pamuk yağı - motorin karışımlarının alternatif dizel yakıtı olarak kullanılması. IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 16-18 Ekim, İstanbul, 945-952.
 • www.tupras.com.tr, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi Resmi İnternet Sitesi.
 • www.die.gov.tr, DİE, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer) , Devlet İstatistik Enstitüsü, 2002.
 • www.gap.gov.tr. GAP-Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı resmi web sitesi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.