SERHAT ÖZBEK
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yeşim ÖZGENEL
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Abdullah ETÖZ
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Selçuk AKIN
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
RAMAZAN KAHVECİ
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yasemin HEPER
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
İLKER ERCAN
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Mesut ÖZCAN
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 1300-6738Sayfa Aralığı: 230 - 237İngilizce

93 0
The effect of delayed admission in burn centers on wound contamination and infection rates
AMAÇ Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi yanık ünitemize yanık olayından sonra belli bir zaman geçtikten sonra geç dönemde başvuran hastalarda görülen yara enfeksiyonu oranlan belirgin bir şeklide yüksek olduğu için beş yıllık bir sürede, üç yüz yirmi yanık hastası üzerinde, yanık merkezine gecikmiş erişimin yara enfeksiyonu ve kontaminasyonuna etkisinin retrospektif olarak incelenmesini amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM Yanık hastaları, orta ve ağır derecede yanıklar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Yara enfeksiyonlarının ve yara kontaminasyonlarımn sıklığı her iki grup için de hospitalizasyon süreleri ve yanık merkezine erişimdeki gecikme zamanı bakımından analiz edildi. BULGULAR Yanık merkezine erişimdeki gecikmenin, yara enfeksiyon ve kontaminasyon sıklığım artıran önemli bir faktör olduğu görüldü. Bu fark özellikle orta derecede yamklı hasta grubunda daha çok belirginleşmişti.. Ağır yamklı hasta grubunda yara enfeksiyon ve kontaminasyon sıklığının tüm başvuru zamanları için yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. SONUÇ Orta derecede yamklı hastalarda, yanık olayından en az yetmiş sekiz saat geçtikten sonra yanık merkezine erişmiş olanlara, sistemik antibiyotik profilaksisi başlanması tartışmaya açılmalıdır. Ağır yamklı tüm hastalarda başvuru zamanından bağımsız olarak yara kontaminasyon ve enfeksiyon sıklığı yüksek bulunmuştur. Bu nedenle, bu gurup hastalarda da antibiyotik profilaksisi, her ne kadar normal deri florası için zararlı olsa da, tartışmaya açılmalıdır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Donati L, Scammazo F, Gervasoni M, et al. Infection and antibiotic therapy in 4000 burned patients treated in Milan, Italy between 1976 and 1988. Burns. 1993; 19:345.
 • 2. McManus AT, Mason AD Jr., McManus WF, et al. A de- cade of reduced gram-negative infections and mortality associated with improved isolation of burned patients. Arch Surg. 1994; 129:1306.
 • 3. Moylan JA. Burn Injury. In: Georgiade GS, Georgiade NG, Riefkohl R, et al. Textbook of Plastic, Maxillofaci- al and Reconstructive Surgery. Williams and Wilkins. Baltimore; 1992: 243-252.
 • 4. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and prac- tice of infectious diseases. In: Yurt RW. Burns. Phila- delphia: Churchill Livingstone; 2000: 3198-3202.
 • 5. Winkelstein AU. What are the immunological alterati- ons induced by burn injury? J Trauma. 1984; 24:72.
 • 6. Luterman A, Dasco CC, Curreri PW. Infections in burn patients. AmJ Med. 1986; 28:45.
 • 7. Wong MK, Ngim RCK. Burns mortality and hospitali- zation time - a prospective statistical study of 352 pati- ents in an Asian National Burn Centre. Burns. 1995; 21:39.
 • 8. Muller MJ, Nicolai M, Wiggins R, et al. Modern treatment of a burn wound. In: Herndon DN. Total burn care. WB Saunders Company LTD. London; 1996: 136-147.
 • 9. Lund CC, Browder NC. The estimation of areas of burns. Surg Gynecol Obstet. 1944; 79:352.
 • 10. Pruitt BA, McManus AT. The changing epidemiology of infection in burn patients. World J Surg. 1992; 16:57.
 • 11. El Danaf A. Burn variables influencing survival: a study of 144 patients. Burns. 1995; 21:517.
 • 12. Marichy J, Vaudelin T, Marin-Lafleche I, et al. Trans- portation of burn patients. Ann. Medit. Burns Club. 1989; 2:66.
 • 13. Sheridan R, Weber J, Prelack K, et al. Early burn enter transfer shortens the length of hospitalization and re- duces complications in children with serious burn in- juries. J Burn Care Rehabil. 1999; 20:347.
 • 14. Atoyebi OA, Sowemimo GOA, Odugbemi T. Bacterial flora of burn wounds in Lagos, Nigeria: a prospective study. Burns. 1992; 18:448.
 • 15. Estahbanati HK, Kashani PP, Ghanaatpisheh F Frequ- ency of pseudomonas aeruginosa serotypes in burn wo- und infections and their resistance to antibiotics. Burns. 2002; 28:340.
 • 16. Kaushik R, Kumar S, Sharma R, et al. Bacteriology of burn wounds-the first years in a new burn unit at the Medical College Chandigarh. Burns. 2001; 27:595.
 • 17. Nakhla LS, Sanders R. Microbiologic aspect of burns at Mount Vernon Hospital, UK. Burns. 1991; 17:309.
 • 18. Ozumba UC, Jibirum BC. Bacteriology of burn wounds in Enugu, Nigeria. Burns. 2000; 26:178.
 • 19. Revathi G, PuriJ, Jain BK. Bacteriology of burns. Burns. 1998; 24:347.
 • 20. Song W, Lee KM, Kang HJ, et al. Microbiologic aspects of predominant bacteria isolated from the burn patients in Korea. Burns. 2001; 27:136.
 • 21. Dasco DC, Luterman A, Curreri PW. Systemic antibi- otic treatment in burned patients. Surg Clin North Am. 1987; 67:57.
 • 22. Appelgren P, Björnhagen V, Bragderyd K, et al. A pros- pective study of infections in burn patients. Burns. 2002; 28:39.
 • 23. Bang RL, Gang RK, Sanyal SC, et al. Burn septicaemia: an analysis of 79 patients. Burns. 1998; 24: 354.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.