Mehmet ÇAKIR
(Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde, Türkiye)
HASAN ALPAK
(Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde, Türkiye)
Kifayet Oya KAHVECİOĞLU
(Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde, Türkiye)
Sami ÖZCAN
(Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 1300-6045 / 1309-2251Sayfa Aralığı: 125 - 129Türkçe

111 0
Tavşanlarda (Oryctolagus cuniculus) ampulla ilei, ampulla coli, appendix vermiformis ceci, ileum' un cecum' da sonlanması, valvula ilealis ile ostium ileale' nin makro anatomik ve histomorfolojik yapısı
Araştırmada kullanılan ada (Oryctolagus cuniculus) tavşanlarında ampulla ilei, ampulla coli, appendix vermiformis caeci, ileum'un cecum'da uzantısı, ostium ileale'in metrik ölçümleri yapıldı. Histolojik preparatlarda, sphincter ilei'nin tunica muscularis'inde kas liflerinin yelpaze şeklinde dağıldığı ve yoğun lenf folliküllerin bulunduğu tespit edildi.
Fen > Veterinerlik > Veterinerlik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1.Çalışlar T: Evcil Havvanlann Genel Anatomisi: İst Üniv Vet . Fak Yay, S. 65-66. İstanbul, 1988.
  • 2.Çalışlar T: Laboratuvar Hayvanları Anatomisi. İst Üniv Yay. S. 20-23 İstanbul, 1987.
  • 3.Wingerd BD: Rabbit Dissection Manual, a. 48-49. The Johns Hopkins University Preys Baltimore, London, 1984.
  • 4.McLaughlin AC, Chiasson BR: Laboratory Anatomy of the rabbit. Third Edition. Win C brown Publishers.Toronto, 1990.
  • 5.Barone R, Pavaux C, Blin PC: Atlas D'Anatomi du Lapin. S. 74-75 Paris, 1973.
  • 6.Nickel R, Schummer A, Seiferle E: The Anatomy of the Domestic Animals Vol. 3. First Edition. Verlag paul parey, Berlin; 1981.
  • 7 Otlu A: Tavşanlarda (Oryctolagus cuniculus) Tükrük Bezleri Üzerinde Morfolojik Araştırmalar, Doktora Tezi. Fırat Üni Vet Fak Yay, 1976.
  • 8 Nomina Aiıatomica Vefcerinaria: Prepared of the International Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature and Authorized by the Eighteenth General Assembly of the World Association of Veterinary Anatomist. Fourth Edition. New York, 1994.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.