Zeki KILIÇASLAN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Ayşenur AMASYA
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Çağlar ÇUHADAROĞLU
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 54Sayı: 1ISSN: 0494-1373Sayfa Aralığı: 11 - 16Türkçe

56 0
Çocuk ve kadın tüberkülozlu olguların saptanmasında temaslı taramasının önemi; İstanbul’da retrospektif bir olgu-kontrol çalışması
Bu çalışmanın amacı, İstanbul'da temaslı taramasının tüberküloz (Tbc) kontrolüne olası katkılarının ortaya konulmasıdır. Semptomla başvurup tanı konulan Tbc'li hastalarla, temaslı taramasında saptanan hastalar cinsiyet, yaş ve Tbc tipleri açısından karşılaştırıldı. Çalışma 1999-2000 yıllarında pasif yöntemle tanı konulan Tbc olguları (P-Tbc) içinden randomize seçilen 640 ve aktif yöntemle tanı konulan (A-Tbc) 419 olgu olmak üzere 1059 olguyu kapsamaktadır. P-Tbc'li hastaların %27 (174/640)'si kadın, %73 (466/640)'ü erkek iken, bu oran A-Tbc'liler içinde %46 (193/419) ve %54 (226/419) idi (p= 0.0001). P-Tbc'li olgulardan %3.4 (22/640)'ü, A-Tbc'li olgulardan ise %7.8 (33/419)'i 0-14 yaş grubunda bulunuyordu (p= 0.002). Çalışma, İstanbul'da Tbc'li hastaların yakın temaslılarının taranmasının, önemli sayıda bulaştırıcı olgunun bulunmasını sağlaması yanında, kadın ve çocuk hastaların tanı şansını da artırdığını göstermektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.World Health Organization Global Tuberculosis Program­ me. An expanded DOTS framework for effective tuberculosis control (WHO/CDS/TB/2002.297). Qeriaua: WHO,2002,
 • 2.Joint Tuberculosis Committee of the British Thoracic Society. Control and prevention of tuberculosis in Britain: An updated code of practice, BMJ 1990; 300: 995-9.
 • 3.Centers for Disease Control and Prevention. Essential components of a tuberculosis prevention and control program; and Screening for tuberculosis and tuberculosis infection in high-risk populations: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. MMWR 1995; 44 (No.RR-11).
 • 4.International union against tuberculosis and lung disease. Tuberculosis Guide for Low Income Countries. 4th ed. 1996.IUATLD.
 • 5.Ormerod LP. Result of tuberculosis contacts tarcing: Blackburn 1982-1990. Respir Med 1993; 87: 127-31.
 • 6.Vidal R, Miravitlles M, Cayla JA, et al. Increased risk of tuberculosis transmission in families with microepidemics. Eur Respir J 1997; 10: 1327-31.
 • 7.Behr MA, Hopewll PC, Paz EA, et al. Predictive values of Contact investigation for identifying recent transmission of mycobacterium tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: 465-9.
 • 8.Macintyre C, Plant AJ. Preventability of incident cases of tuberculosis in recently exposed contacts. Int J Tuberc Lung Dis 1998; 2:56-61.
 • 9.WHO Chemotherapy Centre Nairobi. An investigation of household contacts of open cases of pulmonary tuberculosis amongst the Kikuyu. in Kiambu, Kenya. Bull World Health Organ 1961; 25: 831-50.
 • 10.İstanbul Verem Savaş Derneği Çalışma Raporları, 1997, 1998, 1999, 2000 (Turkish).
 • 11.Kolsuz M, Ersoy M, Küçükkebapçı C oe ark. Eskişehir Deliklitaş Verem Sauaş Dispanseri'nde kayıtlı akciğer tüberkülozu yakın temaslılarının değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51:282-8.
 • 12.Noertjajo K. Tam CM, Chan SL, et al. Contact examination for tuberculosis in Hong Kong is useful. Int J Tuberc Lung Dis 2002; 6: 19-24.
 • 13.Martinez AN, Rhee JT, Small PM, Behr MA. Sex differences in the epidemiology of tuberculosis in San Francisco. Int J Tuberc Lung Dis 2000; 4:26-31.
 • 14.Yamasaki-Nakagawa M, Ozasa K, Yamada N, et al. Gen­- der difference in delays to diagnosis and health care seeking behaviour in a rural area of Nepal Int J Tuberc Lung Dis 2001; 5: 24-31.
 • 15.Needham DM, Foster SD, Tomlinson G, Godfrey-Faussett P. Socio-economic, gender and health services factors affecting diagnostic delay for tuberculosis patients in urban Zambia. Tropical Medicine and International Health 2001; 6: 256-9.
 • 16.del Castillo Otero D, Penafial Colas M, Alvarez Gutierrez F, et al. Investigation of tuberculosis contacts in a non-hospital pneumology practice. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1999; 18: 790-5.
 • 17.Nelson LJ, Wells CD. Global epidemiology ofcahildhood tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2004; 8: 636-47.
 • 18.Macintyre C, Plant AJ. Preventability of incident cases of tuberculosis in recently exposed contacts. Int J Tuberc Lung Dis 1998; 2:56-61.
 • 19.Marks MS, Taylor Z, Quails NL, et al. Outcomes of con­tact investigations of infectious tuberculosisi patients. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162 :2033-8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.