Nevin YÖRÜK
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 6Sayı: 12ISSN: 2148-3043Sayfa Aralığı: 181 - 202Türkçe

73 21
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Halka Açılmanın Finansal Performans Üzerine Etkisi: Halka Açık Bir Aile Şirketi Üzerinde Vaka Çalışması
Aile şirketleri, büyük işletmeler haline dönüşürken, artan sermaye ihtiyaçlarını ortaklardan, kurumsal yatırımcılardan ve küçük yatırımcılardan sağlamaktadırlar. Bu durum, işletmenin mevcut sermaye yapısında bazı değişikliklere ve işletmenin ortaklık ve yönetim yapısının birbirinden ayrılmasına neden olmaktadır. Aile şirketleri zaman içerisinde kurumsal anonim şirketlere dönüşmekte, bu nedenle kurumsal yönetim aile şirketleri için bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada son yıllarda giderek önemi artan kurumsal yönetim kavramı aile şirketleri açısından incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle kurumsal yönetim kavramı, ilkeleri, önemi ve faydaları incelenmiştir. Daha sonra hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İ.M.K.B) işlem gören bir aile şirketinin kurumsallaşma adına önemli bir adım olan halka açılmasının, işletmenin finansal performansı üzerine etkisi tespit etmek için finansal analiz (oran analizi ve karşılaştırmalı mali tablolar analizi) yapılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgulara göre, işletmenin kurumsallaşma çalışmalarının başarıya ulaştığı ve halka açılmasından sonra finansal performansında artışların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İletişim
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akdoğan Nalan Ve Tenker Nejat, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi,2001.
 • Churaev, Kamil; The Impacts of Corporate Governance Issues on Values of Turkish Companies, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003.
 • Corporate Governance for the Global Company International Conference, Brüksel,1998.
 • Estrin, S. and M. Wright, “Corporate Governance in the Former Soviet Union: An Overview”, Journal of Comparative Economics 27, 398-421, 1999.
 • Gürbüz, A. Osman, Ergincan, Yakup; Kurumsal Yönetim: Türkiye’deki Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004,
 • Johnson, S., Boone, P., Breach, A., Friedman, E.. “Corporate governance in the Asian financial crisis, 1997-98”. Journal of Financial Economics 58, 141-186,2000.
 • Koç İ.Özlem, Yavuz Nur Ve Yalın Pınar, “Ab’ne Entegrasyon Sürecinde Kurumsal Yönetim Ve Öncü İki Sektör Üzerine Uygulama”, 22.03.2005.
 • Koçel Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta yayınları.2003.
 • Millstein Ira, “Corporate Governance: The Role of Market Forces”, OECD Observer, Summer,(221/222),2000.
 • Sağlam Necdet,“Aile Şirketlerinde Yeniden Yapılanma”,http://www.kobifinans. com.tr/icerik.php?Article= 457&Where=danisma_merkezi&Category=020603,
 • Shelton, Joanna R. “The Importance of Governance in the Modern Economy”, New
 • Şehirli, Kübra, “Kurumsal Yönetim”Araştırma Raporu (Yeterlik Etüdü) , Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi, 1999
 • Şenver B., “Türkiye’de ve Dünya’da Yönetişim”,Türkiye İç Denetim Enstitüsü Dergisi,Sayı:3.
 • Tuzcu Arcan M., “Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB-100 Örneği”,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Ankara, 2003.
 • US,Ahmet Talas, http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp? contID=749&temp ID=1&regI D= 2, 22.03.2005.
 • Varış M, Küçükçolak A, Erdoğan Ol, Özer, L.; Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yönetim İlkeleri, İMKB Dergisi, Özel Sayı, Yıl.5, Sayı.19, 2001,
 • Vishwanath T. ve Kaufman D. “Towards Transparency in Finance and Governance”,The World Bank Working Paper, 1999.
 • www.spk.gov.tr:Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri.
 • www.imkb.gov.tr

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.