ÜLKÜ KARAMAN
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Özlem MİMAN
(İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya, Türkiye)
MURAT KARA
(Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye)
Yunus GICIK
(Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye)
Özlem Makbule AYCAN
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Metin ATAMBAY
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 29Sayı: 4ISSN: 1300-6320 / 2146-3077Sayfa Aralığı: 238 - 240Türkçe

107 0
Kars bölgesinde hidatik kist prevalansı
Hidatik kistin, hayvancılıkla uğraşan toplumlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde epidemiyolojik çalışmalar yapılmış olmasına rağmen hayvancılığın oldukça yaygın olduğu Kars ilinde bu konuda insanlarda yapılmış bir araştırmaya rastlanamamıştır. Çalışmada Kars ili merkezi ve köylerinde yaşayanlarda seroprevalans belirlemek amacı ile 511 serum toplanmış ve örnekler İndirekt Hemaglütinasyon Tekniği (IHAT) ve İndirekt İmmunofluoresans Tekniği (IFAT) ile çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen %34,6 (177) sero-pozitiflik oranı, hidatik kistin bölgede önemli bir sağlık sorunu olabileceğini göstermiş olup daha kapsamlı çalışmalar yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Fen > Tıp > Parazitoloji
Fen > Temel Bilimler > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.