A. KARAHAN
(Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Ankara, Türkiye)
B. CERİT
(Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Ankara, Türkiye)
B. AK
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksek Okulu, Bolu, Türkiye)
N. ÇITAK
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksek Okulu, Bolu, Türkiye)
S. ŞAHİN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksek Okulu, Bolu, Türkiye)
F. AYHAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksek Okulu, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 5Sayı: 1ISSN: 1304-7361Sayfa Aralığı: 22 - 27Türkçe

278 5
Hemşirelik öğrencilerinin temel yaşam desteği eğitiminden hemen ve üç ay sonra bilgi ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi
Giriş: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin eğitimden hemen ve üç ay sonra Temel Yaşam Desteğini uygu­layabilirliklerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Öğrenciler, maketler üzerinde uygulamalarını gerçekleştirirken hazırlanan Temel Ya­şam Desteği basamaklarına göre değerlendirilmişlerdir. Bulgular: Üç ay sonunda solunumu kontrol etme ve Temel Yaşam Desteğini uygun sonlandırma basamak­larının ilk uygulamaya göre daha fazla öğrenci tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Öğrenciler nabzı kontrol etme, kalp masajı yapacakları bölgeyi belirleme ve suni solunum ile kalp masajı döngüsü basamak­larını diğer basamaklara göre daha büyük oranda gerçekleştirmişlerdir. İlk uygulamada öğrencilerin yarısı tüm basamakları başarılı bir şekilde gerçekleştirirken, 3 ay sonra öğrencilerin sadece %7.5'inin basamakla­rın tamamını doğru olarak gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmada öğrencilerin ilk ve üç ay sonundaki değerlendirilmelerinde bebek, çocuk ve yetişkinde Temel Yaşam Desteğinden aldıkları puanlar karşılaştırılmış ve üç ay sonunda öğrencilerin başarı durumları­nın anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Hemşirelik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.Hearth Disease and Stroke: The Nation's killing leaders 2004 http://www.cdc.gov/nccdphp/aag/pdf/aag_cvh2004.pdf (erişim tarihi: 12.10.2004)
 • 2."Sağlıklı Beslenelim, Kalbimizi Koruyalım"Projesi,http//www.saglik.gov.tr/sb/default.asp?sayfa=detay&id=1068 (erişim tarihi: 12. 10. 2004)
 • 3.Chandra NC, Hazinski MF editors, (çevirenler: Tuncel F, Koşar ŞN, Ömürlü KY) Temel Hayat Kurtarma (American Hearth Association text book of Basic Life Support for Healthcare Providers) Sanem Matbaacı­lık, Ankara 1997: 1
 • 4.Demir G, Akdeniz S, Bingöl N ve ark. İlkyardım Eğitimi Rehberi. Tür­kiye Kızılay Derneği. 1. Basım, Pelin Ofset, Ankara 2001:35-46.
 • 5.Şelimen D, Kuğuoğlu S, Eti Aslan F ve ark. Acil Bakım, Yüce Yayım, İstanbul 2004: 113-114.
 • 6.Martin WJ, Loomis JR, Lloyd CW. CPR Skills: Achievement and reten­tion under stringent and relaxed criteria. American Journal of Public Health 1983; Vol.73 (11): 1310-1312.
 • 7.Devlin M. An evaluative study of the basic life support skills of nurses in an independent hospital. Journal of Clinical Nursing 1999; 8: 201-205.
 • 8.Juha N, Sihvonen M. Cardiopulmonary resuscitation skills in nurses and nursing students. Resuscitation 2000; 47(2):179-184.
 • 9.Galinski M, Loubardi N, Duchossoy MC, et al. İn hospital cardiac ar­rest resuscitation: medical and paramedical theory skill assessment in an university hospital. Annales Francaises D'anesthesie et De Reani-mation. 2003; 22(3): 179-82.
 • 10.Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) art.org/presenter.jhtml?identifier=4479 (Erişim Tarihi: 15.10.2004)
 • 11.Axelson A, Thoren T, Holmberg S, et al. Attitudes of trained Swedish lay rescuer toward CPR performance in an emergency. A survey of 1012 recently trained CPR rescuer. Resucitation 2000; 44(1): 27-36.
 • 12.http://rega.basbakanlik.gov.tr/
 • 13.Pearn J. Basic life support: extending and integreting teaching in the Australian community. Aust. N.ZJ. Surg 2000; 70: 3-5.
 • 14.Van Kerschaver V, Delooz H, Moens GF. The effectiveness of repeated cardiopulmonary resuscitation training in a school population. Resusci­tation 1989; 17 (3): 211-222.
 • 15.Douglas C, Smith A, Woollard M, et al. Trials of teaching methods in basic life support (3): Comparison of simulated CPR performance after first training and at 6 months, with a note on the value of retraining. Re­suscitation 2002; 53(2): 179-187.
 • 16.Kalmthout PM, Speth PA, Rutten JR, et al. Evaluation of lay skills in cardiopulmonary resuscitation. British Heart Journai'1985; 53(5): 562-6.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.