AYŞE GÜL NASIRCILAR
(Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye)
Özgül KARAGÜZEL
(Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 19Sayı: 2ISSN: 1301-2215Sayfa Aralığı: 159 - 164Türkçe

74 2
Galanthus Elwesii Hook. f. bitkisinin olgunlaşmamış embriyolarında in vitro soğan üretimi
Galanthus elwesii Hook. f. bitkisi ülkemizden ihraç edilen çiçek soğanları listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle bu bitkinin in vitro çoğaltımı hem gen kaynaklarının korunması hem de ticari üretim için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada kullanılan Galanthus elwesii Hook. f. bitkisinin meyveleri nisan ayının ilk haftası içerisinde doğal yetişme ortamı olan Antalya ilinin Akseki ilçesi civarından toplanmıştır. Meyveler yüzey sterilizasyonu için % 80’ lik ticari sodyum hipoklorit çözeltisinde 20 dakika tutulduktan sonra üç kez steril saf su ile durulanmıştır. Yüzey sterilizasyonu yapılan tohumlardan çıkarılan olgunlaşmamış embriyolar 1-4 mg/l 6- benzilaminopurin (BA) ve 0,5 mg/ l α- naftalen asetik asit (NAA) içeren Murashige-Skoog (MS) ortamında kültüre alınmıştır. En yüksek soğancık oluşumu 1 mg/l BAP + 0,5 mg/l NAA içeren MS ortamında elde edilmiş olup, bu ortamda elde edilen soğancık sayısı eksplant başına 7,7 adet olarak bulunmuştur.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arslan, N., Gürbüz, B., Gümüşçü, A., Özcan, S., Mirici, S. ve Khawar, K.M., 2002. Cultivation of Sternbegia fischeriana (Herbert) Rupr. and a study on its morfological characteristics. Pakistan J. Bot. 34: 411-418.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N., 2000. Red Data Book of Turkish Plants: Pteridophyta and Spermatophyta. Barışcan Ofset, Ankara.
 • Girmen, M. and Zimmer, K., 1988. In vitro culture of Galanthus elwesii. I. Sterilization, regeneration, phytohormones. Gartenbauwissenschaft 53(1): 26-29.
 • Mirici, S., Parmaksız, İ., Özcan, S., Sancak, C., Uranbey, S., Sarıhan, E.O., Gümüşcü, A., Gürbüz, B. and Arslan, N., 2005. Efficient In Vitro bulblet regeneration from immature embryos of endangered Sternbegia fischeriana Plant Cell, Tissue and Organ Culture 80: 239- 246.
 • Nhut, D.T., Le, B.V., Minh, T., De Silva, J.T., Fukai, S., Tanaka, M. and Van, K.T.T., 2002. Somatic embryogenesis through pseudobulblet thin cell layer of Lilium longiflorum.Plant Growth Reg. 37:193-198.
 • Paek, K.Y. and Murthy, H.N., 2002. High freuency of bulblet regeneration from bulb scale ections of Fritillaria thunbergii. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 68: 247-252.
 • Sage, D.O., Lynn, J. and Hammatt, N., 2000. Somatic embryogenesis in Narcissus pseudonarcissus cvs. Golden Harvest and St. Keverne. Plant Sci. 150: 209-216.
 • Tıpırdamaz, R., Ellialtıoğlu, Ş. ve Çakırlar H., 1999. Kardelenin (Galanthus ikariae Baker.) Doku Kültür Yoluyla Çoğaltımı: Eksplant Tipi, Ortam pH’sı ve Karbonhidrat Kaynağının Soğancık Oluşumuna Etkisi. Tr. J. of Agriculture and Forestry 4: 823-830.
 • Tıpırdamaz, R., 2003. Rooting and acclimatization of In Vitro micropropagated snowdrop (Galanthus ikariae Baker.) bulblets. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16(2): 121-126.
 • Vishnevetsky, J., Zamski, E. and Ziv, M., 2003. Enhanced bud and bulblet regeneration from bulbs of Nerine sarniensis Cultured In Vıtro. Plant Cell Rep. 21:645-650.
 • Yazgan, M.E., Korkut, A.B., Barış, E., Erkal, S., Yılmaz, R., Erken, K., Gürsan, K. ve Özyavuz, M., 2005. Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler. Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005.
 • Zaidi, N., Khan, N.H., Zafar, F. and Zafar, S.I., 1999. Bulbous and cormous monocotyledonous ornamental plants. In Vitro. Science Vision 6(1):58-73.
 • Ziv, M. and Lillien-Kipnis, H., 2000. Bud regeneration from inflorescence explants for rapid propagation of geophytes In Vitro. Plant Cell Rep. 19: 845-850.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.