YASEMİN AYDOĞAN
(Milli Eğitim Bakanlığı, MTEM Projesi Ankara Bölge Koordinatörlüğü, Ankara, Türkiye)
Neriman ARAL
(Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 31Sayı: 328ISSN: 1300-249XSayfa Aralığı: 33 - 39Türkçe

226 0
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarında Kitle İletişim Araçlarını Kullanmalarının İncelenmesi
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin boş zamanlarında kitle iletişim araçlarını kullanma durumlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın örneklemine 204 üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Araştırmada, öğrenciler ile ilgili genel bilgilere, öğrencilerin boş zamanlarında kullandıkları kitle iletişim araçlarına ve bu araçlara ayırdıkları süreye ait soruların yer aldığı genel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler Kay-Kare Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin boş zamanlarında neler okuduklarına ilişkin tercihlerinde öğrencilerin devam ettiği sınıfın etkili bir faktör olduğu, gazete okuma, televizyon seyretme ve radyo dinleme sıklıklarına ilişkin görüşlerinde devam ettikleri sınıfın etkili olmadığı belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anonymus.(2005).“Why Don't Students Study More?” Recruitment&Retention in Higher Education, 19(6):3-4.
 • Balcı,V.(2003).“Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması.”Milli Eğitim Dergisi, 158:161-173.
 • Erdoğan,İ.(1994).“Gazetenin Eğitim ve Öğretimde Kullanılması”,Yaşadıkça Eğitim, 51:27-32.
 • Kantemir,E.(1991).Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara Üniversitesi Basımevi, No:166, Ankara.
 • Mahoney, J.L.,Lord, H.and Carryl, E.(2005).“An Ecological Analysis of After-School Program Participation and the Development of Academic Performance and Motivational Attributes for Disadvantaged Children.”Child Development, 76 (4):811-825.
 • Nippold,M.A.,Duthie,J.K.and Larsen,J.(2005).“Literacy as a Leisure Activity: Free-Time Preferences of Older Children and Young Adolescents.”Language, Speech, & Hearing Services in Schools, 36(2):93-102.
 • Onat,Ü.(2001).“Gecekondu Toplumunda Boş Zaman Sorunu ve Toplum Merkezleri.”Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(2):77-87.
 • Roberts,K.(2004).“Leisure Inequalities, Class Divisions and Social Exclusion in Present-Day Britain.”Cultural Trends, 13(50):57-71.
 • Robertson,B.J.(1999).“Leisure and Family: Perspectives of Male Adolescents Who Engage in Delinquent Activity as Leisure.”Journal of Leisure Research, 31(4):335-358.
 • Scott,T.M.and CARON,D.B.(2005).“Conceptualizing Functional Behavior Assessment as Prevention Practice Within Positive Behavior Support Systems.”Preventing School Failure, (50)1:13-20.
 • Shaw,S.M.,Caldwell,L.L. and Kleiber,D.A.(1996).“Boredom, Stress and Social Control in the Daily Activities of Adolescents.”Journal of Leisure Research, 28(4):274-292.
 • Soyer,F.(1997).Üniversite Öğrencilerinin Boş zaman Alışkanlıkları ve Sportif Eğilimlerinin Mesleki Yönelişlerine Göre Karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Stodolska, M. and Alexandris,K.(2004).“The Role of Recreational Sport in the Adaptation of First Generation Immigrants in the United States.”Journal of Leisure Research, 36(3):379-413.
 • Süzer,M.(1997).Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Özelliklerine Göre Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme Biçimleri (Pamukkale Üniversitesi örneği).(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ulutak,İ.(1988).Kitle İletişim Araçları ve İletişim Ortamlarının Boş Zaman Değerlendirme Eğilimleri Açısından Bir Yükseköğrenim Kurumunda Sınanması.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.