Hüseyin ARINÇ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
HÜSEYİN GÜNDÜZ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
ALİ TAMER
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Hakan ÖZHAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye)
RAMAZAN AKDEMİR
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye)
ABDURRAHMAN OĞUZHAN
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
Cihangir UYAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 25Sayı: 3ISSN: 1300-0292 / 2146-9040Sayfa Aralığı: 364 - 369Türkçe

96 0
Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi
Amaç: Diyalize giren kronik böbrek yetersizlikli hastaların vücut sıvısındaki artışa bağlı olarak ekokardiyografi sırasında kalp büyüklüğü ve sol ventrikül kitlesine ait ölçümler olduğundan farklı, kapak yetersizliğiyse olduğundan fazla olarak değerlendirilebilmektedir. Çalışmamızda diyalizle birlikte yapılan ultrafiltrasyonun, sol ventrikül ve sol atriyum büyüklüklerine, vena kava inferior çapları ve kollapsibilitesine etkisi ayrıca diyaliz öncesi kapak yetersizliği saptanan hastaların yetersizlik varlığı ve ciddiyetine olan etkisi incelendi. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya son dönem böbrek yetmezliği tanısı konmuş, hipervolemisi olan ve hemodiyalizle birlikte ultrafiltrasyon yapılacak 16’sı erkek, 14’ü kadın toplam 30 hasta alındı. Diyalizle birlikte yapılan ultrafiltrasyon öncesi ve sonrası ekokardiyografi ile sol ventrikül diyastolik-sistolik genişlikleri, septum ve arka duvar diyastolik-sistolik kalınlıkları, sol atriyum genişliği, aort çapı ve varsa perikardiyal sıvı ölçümleri yapıldı. Mitral, aort, triküspid ve pulmoner kapak fonksiyonları, varsa kaçak akımları 4 üzerinden derecelendirildi. Vena kava inferior inspiratuar ve ekspiratuar çapları ölçülüp, vena kava inferior çökebilirlik indeksi hesaplandı. Bulgular: Hemodiyaliz sonrası sol atriyum büyüklüğünde, sol ventrikül diyastolik ve sistolik genişliklerinde anlamlı azalma oldu. Hastaların mitral ve triküspid yetersizliği ciddiyetinde belirgin azalma olurken, aort ve pulmoner yetersizlikleri ciddiyetindeyse belirgin azalma saptanmadı. Vena kava inferior inspiryum ve ekspiryumdaki çaplarında anlamlı küçülme, çökebilirliğinde anlamlı artış saptandı. Sonuç: Diyalizde sıvı azaltılmasına bağlı hemodinamik ve ekokardiyografik parametrelerde anlamlı değişiklikler olmaktadır. Özellikle kapak yetersizliklerinin varlığında ve ciddiyetinde azalma olmaktadır.
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • 1. Parfrey PS, Foley RN. The clinical epidemiology of cardiac disease in chronic renal failure. J Am Soc Nephrol 1999;10:1606-15.
 • 2. Fagugli RM, Ciao G, Pasticci F, et al. Fluid overload as main cause of blood pressure increase and cardiac hypertrophy in hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1998;13:A149.
 • 3. Covic A, Goldsmith DJ, Georgescu G, Venning MC, Ackrill P. Echocardiographic findings in long-term, longhour hemodialysis patients. Clin Nephrol 1996;45:104-10.
 • 4. Greaves SC, Gamble GD, Collins JF, Whalley GA, Sharpe DN. Determinants of left ventricular hypertrophy and systolic dysfunction in chronic renal failure. Am J Kidney Dis 1994;24:768-76.
 • 5. Raj Dominic SC, Somiah S, Mani K, Sheeba SD, Shet A. Valvular dysfunction in uraemia. Indian J Med Res 1996;103:98-102.
 • 6. Lin YP, Chen CH, Yu WC, Hsu TL, Ding PY, Yang WC. Left ventricular mass and hemodynamic overload in normotensive hemodialysis patients. Kidney Int 2002;62:1828-38.
 • 7. Tamano K, Okamura A, Masuda Y, Taniguchi T, Yagi S, Matsuoka H. Changes in the extent of of mitral regurgitation during haemodialysis: Color Doppler echocardiographic study. J Cardiol 1997;29:29-36.
 • 8. Sahn DJ, DeMaria A, Kisslo J, Weyman A. Recommendations regarding quantitation in M-mode echocardiography: Results of a survey of echocardiographic measurements. Circulation 1978;58:1072-83.
 • 9. Henry WL, DeMaria A, Gramiak R, et al. Report of the American Society of Echocardiography Committee on Nomenclature and Standards in Two-dimensional Echocardiography. Circulation 1980;62:212-7.
 • 10. Helmcke F, Nanda NC, Hsiung MC, et al. Color Doppler assessment of mitral regurgitation with orthogonal planes. Circulation 1987;75:175-83.
 • 11. Miyatake K, Okamoto M, Kinoshita N, et al. Evaluation of tricuspid regurgitation by pulsed Doppler and twodimensional echocardiography. Circulation 1982;66:777-84.
 • 12. Feigenbaum MS, Welsch MA, Mitchell M, Vincent K, Braith RW, Pepine CJ. Contracted plasma and blood volume in chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 2000;35:51-5.
 • 13. Ozkahya M, Ok E, Cirit M, et al. Regression of left ventricular hypertrophy in haemodialysis patients by ultrafiltration and reduced salt intake without antihypertensive drugs. Nephrol Dial Transplant 1998;13:1489-93.
 • 14. Sönmez F, Mir S, Ozyurek AR, Cura A. The adjustment of post-dialysis dry weight based on non-invasive measurements in children. Nephrol Dial Transplant 1996;11:1564-7.
 • 15. Franz M, Pohanka E, Tribl B, Woloszczuk W, Horl WH. Living on chronic hemodialysis between dryness and fluid overload. Kidney Int Suppl 1997;59:S39-42.
 • 16. Kayatas M, Muderrisoglu H, Ulucam M, Turan M, Ozdemir FN. Comparison of the methods estimating the dry-weight in hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1998;13:A197.
 • 17. Cirit M, Ozkahya M, Cinar CS, et al. Disappearence of mitral and tricuspid regurgitation in haemodialysis patients after ultrafiltration. Nephrol Dial Transplant 1998; 13:389-92.
 • 18. Parfrey PS, Foley RN. The clinical epidemiology of cardiac disease in chronic renal failure. J Am Soc Nephrol 1999;10:1606-15.
 • 19. Douchet MP, Couppie P, Verdun A, et al. Doppler echocardiography of left ventricular filling in chronic renal insufficiency: Before and after dialysis. Nephrologie 1997;18:291-8.
 • 20. Sztajzel J, Ruedin P, Monin C, et al. Effect of altered loading conditions during haemodialysis on left ventricular filling patern. Eur Heart J 1993;14:655-61.
 • 21. Nixon JV, Mitchell JH, McPhaul JJ, Henrich WL. Effect of hemodialysis on left ventricular function: Dissociation of changes in filling volume and in contractile state. J Clin Invest 1983 ;71:377-84.
 • 22. Girgis I, Contreras G, Chakko S, et al. Effect of hemodialysis on the signal-averaged electrocardiogram. Am J Kidney Diseases 1999;34:1105-13.
 • 23. Vancheri FS, Barberi O, Rugiano A, Amico C. Noninvasive assessment of changes in left ventricular diastolic time intervals after acute blood volume reduction in haemodialysis. Eur Heart J 1986;7:871-6.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.