Tülin VURAL
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Atilla YÜCEL
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 5Sayı: 2ISSN: 1303-7005 / 1307-1645Sayfa Aralığı: 97 - 106Türkçe

86 5
Çağımızın yeni kamusal mekanları olan alışveriş merkezlerine eleştirel bir bakış
Tarih boyunca, sosyal, siyasal ve ekonomik alandaki değişimler, kamusal ilişki ve kamusal mekan kavramları konusundaki anlayışları etkilemişlerdir. Kapitalizm öncesindeki dönemlerde kamusal ilişki gündelik hayattaki iş, eğlence ve dinlence aktivitelerinin iç içe geçtiği, kendiliğinden gelişen aktiviteler bütünü olarak görülmüştür. Kapitalist sistemin kendine özgü mantığı içinde ise gündelik hayatı oluşturan bu alanlar birbirlerinden ayrı bir şekilde tariflenmişlerdir. Bu bağlamda içinde yaşadığımız çağda kamusal ilişki kendiliğindenliğini kaybetmiş ve çağın dinamikleri doğrultusunda eğlence kavramı ile özdeşleşmiştir. Kamusal ilişki kavramına bakışta görülen bu değişim, kamusal mekan anlayışını da etkilemiş; çağımızın yeni kamusal mekanları alışveriş merkezleri haline gelmiştir
Sosyal > İletişim
Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
DergiDiğerErişime Açık
  • 1.Aksoy, Z., (2004). Neye niyet, neye kısmet: Kapitalizmin kalesi devasa alışveriş merkezi fikrinin de bir sosyaliste ait olduğunu biliyor muydunuz?, Radikal İki Gazetesi, 28 Mart 2004, s. 1. 2.Baudrıllard, J., (1997). Tüketim toplumu, Çev. H. Deliçaylı, F. Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 3.Brıll, M., (1989). Transformation, nostalgia, and ıllusion in public life and public space, Public Places and Spaces içinde, Ed. I Altman, E. Zube, plenum Press, New York. 4.Bocock, R., (1997). Tüketim, Çev. İ. Kutluk, Dost Kitabevi, Ankara. 5.Frampton, K., (1992). Modern architecture: A critical history, Thames and Hudson, Londra. 6.Gruen, V. (1968). The heart of our cities, Simon and Schuster, New York. 7.Gruen, V., (1973). Centers for the urban environment: Survival of the cities, Van Nostrand Reinhold Company, New York. 8.Gruen, V., Smith, L., (1960). Shopping towns USA, Reinhold Publishing Corporation, New York. 9.Gürbilek, N. (2001). Vitrinde yaşamak, Metis Yayınları, Istanbul. 10.Habermas, J., (2000). Kamusallığın yapısal dönüşümü, Çev. T. Bora, İletişim Yayınları, İstanbul. 11.Harvey, D., (1997). Postmodernliğin durumu, Çev. Savran, S., Metis Yayınları, İstanbul. 12.Kowınskı, W. S., (1985). The malling of America, William Morrow and Company, Inc , New York. 13.Kostof, S., (1992). The city assembled: The elements of urban form through history, Thames and Hudson, London. 14.Lefebvre, H. (1998). Modern Dünyada gündelik hayat, Metis Yayınları, Çev. I. Gürbüz, İstanbul. 15.Leong, S. T., (2001). Gruen urbanism, Harvard Design Guide to Shopping içinde, Ed. Chung, J.C.; Inaba, J.;Koolhaas, R.; Leong, S.T.; Taschen, Köln. 16.Rıtzer, G., (2000). Büyüsü bozulmuş dünyayı büyülemek, Çev,. Ş.S. Kaya, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 17.Rıtzer, G., (1998).Toplumun Mcdonaldlaştırılması, Çev. Ş.S. Kaya, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 18.Sennetto, R., (1996). Kamusal insanın çöküşü, Çev. S. Durak, A. Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 19.Shields, R., (1992). Lifestyle shopping: The subject of consumption, Routledge, London. 20.Underhıll, P., (2005). Alışveriş merkezleri nereye kadar, Çev. B. Akgönül, Soysal Yayınları, İstanbul.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.