İ. Aydın ERDEN
(Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
A. Gülsün PAMUK
(Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Turgay ÖCAL
(Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Ülkü AYPAR
(Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 14Sayı: 3ISSN: 1300-0578 / 2687-2242Sayfa Aralığı: 192 - 197Türkçe

195 3
Günübirlik cerrahi ünitesinde pediatrik hastaların ailelerinin memnuniyetinin değerlendirilmesi
Amaç: Çalışmanın amacı, günübirlik cerrahi ünitesinde ameliyat olan çocukların ailelerinin memnuniyetini değerlendirmektir. Yöntem: Etik kurul izni alındıktan sonra günübirlik cerrahi ünitesinde ameliyat olacak 100 çocuk hastanın ebeveynlerinden birisine anket formu uygulanmıştır. Anket formu, hasta taburcu olmadan ebeveynlerden birisine verilmiş, verdikleri cevabın hastaya bakımı etkilemeyeceği anlatılmıştır, istatistiksel değerlendirme ki-kare testi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Ebeveynler hasta bakımı, hemşire ilgisi, günübirlik cerrahinin yerini bulma, çocuklarının yanında yeterince bulunabilme konularında yüksek oranda memnuniyet bildirmişlerdir. Ancak anestezi öncesi açlık süresi, preoperatif ve postoperatif hastaların aynı yerde beklemeleri düşük memnuniyet bildirilen konulardır. Çocuklar için oyun salonu ailelerin önemli istek-lerindendir. Eğitim seviyesi düşük ebeveynler, eğitim seviyeleri yüksek olanlara göre daha yüksek oranda memnuniyet bildirmiştir (p<0.05). Sonuç: Günübirlik cerrahi ünitesinde ameliyat olan çocukların ebeveynleri yüksek oranda günübirlik cerrahi ünitesinin bakımından memnun kalmaktadır. Bununla birlikte memnuniyetin daha da arttırılması için fiziksel koşulların düzeltilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1.Brennan LJ. Modern day-case anaesthesia for children. Br J Ana- esth 1999; 83: 91-103.
  • 2.Sadler GP, Richards H, Watkins G, Foster ME. Day case surgery: the only choice. Ann R Coll Surg Engl 1992; 74: 130-3.
  • 3.Ogg TW. Day case surgery. Drugs Ther Bull 1990;28:22-85.
  • 4.Ghosh S, Sallam S. Patient satisfaction and postoperative de­mands on hospital and community services after day surgery. Br J Surg 1994;'81: 1635-8.
  • 5.Kanerva M, Tarkkila P, Pitkaranta A. Day-case tonsillectomy in children: parental attitudes and consultation rates. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67: 777-84.
  • 6.Hug M, Tonz M, Kaiser G. Parental stress in paediatric day-case surgery. Pediatr Surg Int 2005; 21: 94-9.
  • 7.Callanan V, Capper R, Gurr P, Baldwin DL. Day case adenoidectomy, parental opinions and concerns. J Laryngol Otol 1994; 108: 470-3.
  • 8.Tönz M., Herzig G, Kaiser G. Quality assurance in day surgery: do we do enough for the parents to prevent stress? Eur J Pediatr 1999; 158: 984-8.
  • 9.Gregory AG. Outpatient Anesthesia. In: Hannallah RS, Epstein BS, (eds) Pediatric Anesthesia, 3rd ed, Churchill Livingston, New York 1994; 774.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.