Serap KÖYBAŞI
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Oğuz KARABAY
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Ahmet Emre SÜSLÜ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
FATMA TUNÇEZ AKYÜREK
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Fahrettin YILMAZ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 5Sayı: 1ISSN: 1303-3263Sayfa Aralığı: 21 - 24Türkçe

93 1
Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması
Amaç: Bu çalışma, tonsillektomi yapılan hastalarda baktereminin süresini ve spektrumunu araştırmak ve baktereminin, akut faz reaktanları, tonsil kültürleri, ateş varlığı ile ilişkisini incelemek üzere tasarlanmıştır. Çalışma Planı: Prospektif klinik çalışmadır. Hastalar ve Yöntemler: Tonsillektomi yapılan (15 erkek, 16 kadın) toplam 31 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tonsillerin yüzeyinden ve derin dokularından sürüntü yapılarak kültürler alınmıştır. Tüm hastalardan preoperatif dönemde ve ameliyattan sonraki 1., 3. ve 5. saatlerde venöz kan örnekleri, kan kültürü için alınmıştır. Preoperatif ve postoperatif eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein seviyeleri karşılaştırılmıştır. Kültür sonuçları ve bakteremi varlığı araştırılmıştır. Bulgular: Tonsillektomi sonrası bakteremi sadece üç hastada tespit edilmiştir. On yedi (%54,8) hastanın tonsil derin doku kültürlerinde üreme olduğu görülmüştür. Bakteremi gelişen üç hastada tonsil yüzey ve derin doku kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve bakteremi arasında her hangi bir ilişki bulunamamıştır. Akut faz reaktanlarının preoperatif ve postoperatif seviyeleri arasındaki fark çalışma grubumuzda anlamlı değildir. Sonuç: Baktereminin geçici olması ve düşük oranlarda tespit edilmesi; tonsillektomi sonrası rutin antibiyotik kullanımının gereksiz olduğu ve sadece yüksek riskli hastalarda kullanılabileceği sonuçlarını çıkarmıştır.
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Biyotıp
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Brook I, Foote PA. Comparison of microbiology of recurrent tonsillitisbetween children and adults. Laryngoscope 1986; 96: 1385-1388 PMID: 3784743
 • 2. Francois M, Bingen EH, Lambert-Zechovsky NY ve ark. Bacteremia during tonsillectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 118(11): 1229-1231 PMID: 1418902
 • 3. Rosen G, Samuel J, Vered I. Surface tonsillar microflora versus deep tonsillar microflora in recurrent acute tonsillitis. J Laryngol Otol 1977; 91: 911-913 PMID: 925499
 • 4. Durack DT. Current issues in prevention of infective endocarditis. Am J Med 1985; 28: 149-156 PMID: 4014277
 • 5. Soldado L, Estaban F, Delgado-Rodrigez M ve ark. Bacteremia during tonsillectomy: a study of the factors involved and clinical implications. Clin Otolaryngol 1998; 23(1): 63-66 PMID: 9563668
 • 6. Anand VT, Phillips JJ, Allen D ve ark. A study of postoperative fever following pediatric tonsillectomy. Clin Otolaryngol 1999; 24(4): 360-364 PMID: 10472475
 • 7. Kaygusuz İ, Gök Ü, Yalçın Ş ve ark. Bacteremia during tonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 58: 69-73 PMID: 11249983
 • 8. Kocatürk S, Yıldırım A, Demiray T ve ark. Cold dissection versus bipolar cauterizing tonsillectomy for bacteremia. Am J Otolaryngol 2005; 26: 51-53 PMID: 15635582
 • 9. Yıldırım İ, Okur E, Çıragil P ve ark. Bacteremia during tonsillectomy. J Laryngol Otol 2003; 117: 619-623 PMID: 12956916
 • 10. Silk KL, Ali MB, Cohen BJ ve ark. Absence of bacteremia during nasal septoplasty. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117(1): 54-55 PMID: 1986761
 • 11. Lohr JA, Sloop FB, Sydnor A ve ark. Bacteremia associated with tympanostomy tube insertion. J Infect Dis 1989; 159(3): 594-595 PMID: 2915175
 • 12. Gaffney RJ, Walsh MA, McShane DP ve ark. Post tonsillectomy bacteremia. Clin Otolaryngol 1992; 17(3): 208-210 PMID: 1505085
 • 13. Olina M, Garavelli PL, Grosso E ve ark. Bacteremia in tonsillectomy: Sluder’s technique versus dissection. Recenti Prog Med 2001; 92(2): 121 PMID: 11294101

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.