DERYA BOSTANCI
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ordu, Türkiye)
NAZMİ POLAT
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun, Türkiye)
MAHMUT YILMAZ
(Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 1Sayı: 3ISSN: 1307-234X / 1307-234XSayfa Aralığı: 124 - 129Türkçe

213 2
Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın farklı kemiksi yapı yaşlarında benzerlik ve farklılıkların değerlendirilmesi
Havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Eğirdir ve Bafra Balık Göllerinden yakalan­mıştır. Yaş tayini amacıyla pul, omur, otolit, operkül ve suboperkül olmak üzere beş kemiksi yapı çıkarılmıştır. Kemiksi yapılar bir okuyucu tarafından üçer kez analiz edilmiştir. Bafra Balık Gölü örneklerinin otolitlerindeki düzensiz yapı bunların yaş tayininde kullanılmasını im­kansız bir duruma getirmiş ve bu otolitler yaş okumalarında değerlendirme dışında tutulmuş­tur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, türün Bafra Balık Gölü populasyonunda omur, Eğirdir Gölü populasyonunda otolit güvenilir kemiksi yapı olarak belirlenmiştir. Güvenilir olan kemiksi yapı ile diğer kemiksi yapıların yaşları, her iki gölde ayrı ayrı karşılaştırılmış ve yaşlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Limnoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.