Eylem KILIÇ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü, Ankara, Türkiye)
BAHAR BARAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü, Ankara, Türkiye)
AYŞEGÜL BAKAR ÇÖREZ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü, Ankara, Türkiye)
Kürşat ÇAĞILTAY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü, Ankara, Türkiye)
E. İlhan KONUKSEVEN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği, Ankara, Türkiye)
Neşe YALABIK
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
İ. Hakkı TOROSLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 0Sayı: 22ISSN: 1302-597X / 2528-8911Sayfa Aralığı: 159 - 165Türkçe

157 0
Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki bazı üniversitelerde görev yapan öğ- retim üyelerinin Internet üzerinden eğitim hakkında görüş ve önerilerini, derslerinde teknolojiyi kullanmalarına ilişkin mevcut durumlarını ve çev- rim içi ders geliştirme tecrübelerini ortaya çıkartmaktır. Araştırma, 2003- 2004 öğretim yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 126, Mersin Ü- niversitesi’nden 108, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden 41 ve Kocaeli Üniversitesi’nden 398 öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı açık uçlu anket formudur. Sonuç olarak, genelde öğretim ü- yelerinin derslerin Internet ortamında verilmesine ilişkin olumlu düşünce- ye sahip oldukları ancak uygulamadan önce bazı şartların yerine getirilme- si gerektiği ve böyle bir projenin belirli alanlara uygulanabileceği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır. Ayrıca, mevcut durumda katılımcıların yaklaşık olarak yarısının derslerinde web ortamından yararlandıkları halde büyük bir kısmının çevrim içi ders geliştirme tecrübesine sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
  • Galloway, J. P. (1999). Technology Integration: Training, Education, Indoctrination, The 17th International Conference on Technology in Education, Tampa, Florida. http://jerrygalloway. com/pro/icte99.htm Sammons, M. (2003). Exploring the New Conception of Teaching and Learning in Distance Education. In Moore, M. G. & Anderson, W. G. (Eds.) Handbook of Distance Education. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey. 387-397 Schlosser, C. A., & Anderson, M. L. (1997). Distance Education: Review of the Literature. AECT Publication Sales, Washington, DC. Yalabık, N. (2004, April).Üniversiteler Arası e-Kampüs Projesi. Uzaktan Eğitim Çalıştayı. http://uecalistay.mersin.edu.tr/uzakcalistay/nese_yalabik.ppt Yalabık, N., Onay, P. & Çağıltay, K. (2003). Sanal Üniversite Sanal mı Gerçek mi?, Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi, 419. http://dergi.emo.org.tr/altindex.php?sayi=419&yazi=223 Yüksek Öğretim Kurulu (2003). Öğretim Elemanı İstatistikleri. http://www.yok.gov.tr/ hakkinda/2002- 2003oelm.pdf

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.