SERPİL GÜLSÜM OPPERMANN
(Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 24Sayı: 1ISSN: 1301-5737 / 2630-5976Sayfa Aralığı: 179 - 194İngilizce

94 2
Ecological Imperialism in British Colonial Fiction
Bu makale İngiliz emperyalizminin ekolojik boyutunu ve bunun ingiliz sömürge dönemi romanlarında nasıl yansıtıldığını tartışmaya açmakta, ve birbirini tamamlayan Batı merkezci ve insan merkezci ideolojilerin nasıl doğanın tahribine yol açtığını irdelemektedir. Ekolojik emperyalizm, sömürgeleştirilmiş toprakların yerüstü ve yeraltı zenginliklerinin bilinçli olarak Batıya taşınması, ekonomik çıkarlar adına sömürülmesi ve kıyımı olarak tanımlanabilir. Bu bölgelerde yokedilen biyoçeşitlilik ve dengeleri bozulan yerel ekosistemler tarihi bağlamda incelenmekte ve kökleri 17. yüzyıla dayanan ve Francis Bacon, Lewis Roberts, ve Robert Boyle gibi İngiliz düşünürlerinin savunduğu mekanik dünya görüşünün ve emperyalist ideolojilerin sömürgecilik dönemi romanlarında nasıl desteklendiği ve meşrulaştırıldığı tartışılmaktadır. Bu yaklaşım Kipling, Henty, Haggard, Conrad, Forster ve Orwell'in romanlarından örneklerle ele alınmaktadır.
Afrika
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anker, P. (2001). Imperial Ecology: Environmental Order in the British Empire, 1895-1945. London: Harvard University Press.
 • Bacon, F. (1629/1939 ). Novum Organum. 1629. In Burtt, E A. (Ed.), The English Philosophers from Bacon to Mill (pp. 24-123). New York: The Modern Library.
 • Bacon, F. (1620/1939 ). The Great Instauration. In Burtt, E A. (Ed.), The English Philosophers from Bacon to Mill, (pp.5-23). New York: The Modern Library.
 • Bacon, F. (1627/1939 ). The New Atlantis. In Gibson M, (Ed.), (March 2002).University of Virginia Library, (pp. 103-137). Retrieved January 12, 2006 from http://www.etext. Lib. virginia.edu/etcbin/toccernew2?id=BacAtla.sgm&images=images/mod...
 • Bacon, F. (1625/1962). "Of Plantations." Essays by Francis Bacon, (pp.140-144). London: Oxford University Press.
 • Berry, T. (1990). The Dream of the Earth. San Francisco: Sierra Club Books.
 • Boehmer, E. (1995). Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors. Oxford: Oxford University Press.
 • Canny, N. (1998). The Origins of Empire: An Introduction. In Canny, S. (Ed.), The Origins of Empire: British Overseas Enterprise to the Close of the Seventeenth Century Vol. I of The Oxford History of the British Empire. 5 vols. (pp. 1-33). Oxford: Oxford University Press.
 • Cariyle, T. (1829). Signs of the times. In Wall, D. (Ed.), (1994). Green History: A reader in environmental literature, philosophy and politics, (p. 143). New York: Routledge.
 • Capra, F. (1995). Deep Ecology: A New Paradigm. In Sessions, G. (Ed.), Deep Ecology for the 21st Century .-Readings on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism.(pp.20- 25). Boston: Shambhala.
 • Conrad, J.(1989). Heart of Darkness: A Case Study in Contemporary Criticism. Murfin, R. C.(Ed.), (pp. 17-94). New York: St. Martin's Press.
 • Crosby, A.W. (1986/1991). Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe,900-1900. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Defoe, D. (1719/1979). Robinson Crusoe. London: Penguin.
 • Dirks, N.(1992). Introduction. In Dirks, N. (Ed.), Colonialism and Culture, (pp. 1-25). Ann Arbor:The University of Michigan Press.
 • Forster, E.M. (1924/1979). A Passage to India. London: Penguin.
 • Foster, J. B. (1994).The Vulnerable Planet: A Short Economic History of the Environment. New York: Monthly Review Press.
 • Foster, J.B. & Clark, B.(2004). Ecological Imperialism: The Curse of Capitalism. In Panitch, L.& Leys, C. (Eds.), Socialist Register: The New Imperial Challenge, (pp.186-201). Monmouth:The Merlin Press. Retrieved 15 March 2006, from http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/ taller/foster-clark-301104.pdf .
 • Grove, R. H. (1995). Green Imperialism: Colonial expansion, tropical island Edens and the origins of environmentalism, 1600-1860. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Haggard, R. (1885/1998). King Solomon's Mines. London: Wordsworth Classics.
 • Henty, A. (1884/2002). By Sheer Pluck: A Tale oftheAshanti War. n.l.: Robinson.
 • Hobson, J.A. (1938/1965). Imperialism: A Study. Michigan: The University of Michigan Press.
 • Horkheimer, M. (1982). On the Problem of Truth. In Arato, A & Gebhardt, E. (Eds.), The Essential Frankfurt School Reader, (pp.407-443). New York: Continuum.
 • Jehlen, M. (1997). The Natural Inhabitants. In Bercovitch, S. (Ed.), The Cambrigde History of American Literature. Vol. 1.1590-1820. (pp.37-58).New York: Cambridge University Press.
 • Loomba, A. (199S).Colonialism/Postcolonialism. New York: Routledge.
 • Merchant, C.( 1983). The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. New York: Harper and Row.
 • Merchant, C. (1992). Radical Ecology: The Search for a Livable World. New York: Routledge.
 • Muller, H. J. (1963). Freedom in the Western World: From the Dark Ages to the Rise of Democracy. New York: Harper and Row.
 • Myers, J. (Summer 2001). The Anxiety of Confluence: Evolution, Ecology, and Imperialism in Conrad's Heart of Darkness. ISLE (Interdisciplinary Studies in Literaure and Environment). 8 (2), 97-108.
 • Orwell, G. (1934/1962). Burmese Days. San Diego: Harvest.
 • Pagden, A. (1998).The Struggle for Legitimacy and the Image of Empire in the Atlantic to c.1700.In Canny, N. (Ed.), The Origins of Empire: British Overseas Enterprise to the Close of the Seventeenth Century. Ed..Vol. I of The Oxford History of the British Empire. 5 vols. (pp.34- 54). Oxford: Oxford University Press.
 • Richards, T. (1993). The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire. London: Verso.
 • Rolls, E. C. (1984). They All Ran Wild: Animals and Plants that Plague Australia. Sidney: Angus&Robertson.
 • Ryan, S. (1994). Inscribing the Emptiness: Cartography, exploration and the construction of Australia. In Tiffin,C & Lawson, A. (Eds.), De-Scribing Empire: Post-colonialism and textuality. (pp.115-130). New York: Routledge.
 • Said, E. (1994). Culture and Imperialism. London: Vintage.
 • Seeley, R. (1883). The Expansion of England. Retrieved 15 March 2006, from http//web.mala.bc.ca/davies/ H479B. Imperialism.Nationalism/Seeley.Br.Expansion.imperial. 1883.htm
 • Sessions, G. (1995). Ecocriticism and the Anthropocentric Detour. In Sessions, G. (Ed.), Deep Ecology for the 21st Century: Readings on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism. (pp.156-183). Boston: Shambhala.
 • Sommerville, M. (1848). Necessities and enjoyments... In Wall, D.(Ed.), (1994). Physical Geography.Green History: A reader in environmental literature, philosophy and politics. (pp. 49- 50). New York: Routledge.
 • Smith, J. (1624). From The General History of Virginia. In McMichael, G. (Ed.), (1985). Concise Anthology of American Literature (2nd ed.). (pp. 14-24). New York: Macmillan.
 • Weiskel, T. (Winter 1987). Agents of Empire: Steps Toward an Ecology of Imperialism.Environmental Review. 11(4), 275-288.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.