Mehmet DURKAYA
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Giresun, Türkiye)
Servet CEYLAN
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Giresun, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 0Sayı: 150ISSN: 1300-3623 / 2645-8780Sayfa Aralığı: 79 - 89Türkçe

192 0
Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmada, uzun dönem ilişkileri araştırmak amacıyla Engle-Granger ko-entegrasyon testi, kısa dönem ilişkileri araştırmak amacıyla hata düzeltme modeli ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, dolaysız vergilerle ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensel ilişkinin varlığını göstermiştir. Diğer taraftan, dolaylı vergilerle ekonomik büyüme arasında nedensel bir ilişki tespit edilememiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Dinler Z. (2000), İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • 2. Nemli A. (1990), Kamu Maliyesine Giriş, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • 3. Turhan S. (1998), Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • 4. Anastassiou T. ve Dritsaki C. (2005), “Tax Revenues and Economic Growth:An Emprical Investigation for Greece Using Causality Analysis”, Journal of Social Sciences (2), ss. 99-104 ,_____ http://www.scipub.us/fulltext/jss/jss1299-104.pdf>
 • 5. Dickey D. ve Fuller W. A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics For Autogressive Time Series with a Unit Root” Econometrica, 49, 1052-72.
 • 6. Engen E. M. ve Skinner J. (1996), “Taxation and Economic Growth”, NBER Working Paper No 5826, _____http://www.nber.org/papers/w5826>
 • 7. Engle R.F. ve Granger C.W.J (1987), “Co-integration and Error-correction: Representation, Estimation and Testing”, Econometrica, 251-276.
 • 8. Granger, C.W.J. (1969), “Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, Vol. 137, 424 -438.
 • 9. King R.G. ve Rebelo S. (1990), “Pulic Policy and Economic Growth: Devoloping Neoclassical Implications”, Journal of Political Economy 98:5, ss126-150.
 • 10.Razin A. ve Yuen C. W. (1995), “Capital Income Taxation and Long Run Growth: New Perspectives”, NBER Working Paper No 5028, _____http://www.nber.org/papers/w5028>
 • 11.Roubini N. ve Milesi-Feretti G. M. (1994), “Taxation and Endegenous Growth in Open Economies”, NBER Working Paper No 4881,_____ http://www.nber.org/papers/w4881>
 • 12.Roubini ve Milesi-Feretti G. M.(1995), “Growth Effect of Income and Consumption Taxes: Positive and Normative Analyses”, NBER Working Paper No 5317, _____http://www.nber.org/papers/w5317>
 • 13.Solow, R. M. (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, vol.70, ss. 65-94.
 • 14.Zeng J. ve Du H.(2003), “Allocation of Tax Revenue and Growth Effects of Taxation”, _____http://www.sess.smu.edu.sg/events/Paper/Zeng_Jinli.pdf>

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.