Ramazan KANTAY
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
COŞKUN KÖSE
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 56Sayı: 1ISSN: 0535-8418Sayfa Aralığı: 1 - 15Türkçe

151 0
Türkiyede kabuk konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve değerlendirme
Bu çalışma esas itibariyle kabuğun değerlendirilmesi konusunda ülkemizde yapılan çalışmaları incelemek amacı ile hazırlanmış olmakla beraber genel olarak kabuk konulu tüm çalışmaları kapsamaktadır. Konu 1950'li yıllardan beri araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Kabuğun değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar en çok 1970'li yıllarda yapılmıştır. Bu çalışmalar daha çok literatür çalışması olup, sonuçlar tavsiye niteliğindedir. 1990'lı yıllarda yapılan çalışmalar daha ziyade yonga ve lif levha üretiminde kabuğun kullanılması ile ilgili orijinal çalışmalar olup, bilime ve uygulamaya katkı sağlayacak niteliktedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar içerisinde kabuğun kimyasal yapısı ve analizi ile ilgili orijinal ve bilimsel çalışmalar dikkati çekmektedir. Bugüne kadar kabuk üretim teknikleri, kabukların depolanması ve korunması konularında hiç çalışma yapılmamıştır. Kabuğun endüstriyel değerlendirilmesi konusunda çok az sayıda çalışma yapılmış olması, ülkemizde kabuğa gereken önemin verilmediğini göstermektedir.
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKLGÜL, E.; AKSOY, C., 1985: Akdeniz Yöresinde Kızılçam ve Karaçam Kabuklarından Kompost Üretimi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Seri No 148.
 • ALEMDAG, Ş., 1962: Türkiye'de Kızılçam Ormanlarının Gelişimi, Hasılatı ve Amenajman Esasları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Seri No 11.
 • ALP ACAR, K., 1973: Mantar meşesi (Quercus suber). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 2.
 • AYLA, C., 1978: Tanen-Formaldehit Yapıştırıcıları, Yurdumuz Açısından Önemi, Pinus brutia Kabuk Ekstraktı île Yapılan Ön Çalışmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 28, Sayı 1.
 • BABAYİĞİT, İ., 2004: Türkiye'de Endüstriyel Orman Plantasyonlarının Kurulmasında Mantar Meşesinin (Quercus suber L.) Yeri ve Önemi. İzmir.
 • BALABAN, M.; UÇAR, G. 2001: Extractives and Structural Components in Wood and Bark of Quercus vulcanica Boiss. Holzforschung 55, 478-486.
 • BALABAN, M.; UÇAR, G. 2003: Estimation of volatile acids in wood and bark. Holz als Roh-und Werkstoff, 61,465-468.
 • BERKEL, A., 1951: Orman ve Endüstride Odun Artıkları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2.
 • BOZKURT, A. Y.; YALTIRIK, F.; ÖZDÖNMEZ, M., 1982: Türkiye'de Orman Yan Ürünleri. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü Yayın No 2845, Orman Fakültesi Yayın No 302.
 • BOZKURT, A. Y.; GÖKER, Y., 1996: Orman Ürünlerinden Faydalanma Ders Kitabı. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No 3998/445.
 • BOZKURT, A. Y.; ERDİN, N., 1997: Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No 3998/445.
 • CENGİZ, Y., 1987: Mantar Meşesi (Quercus suber L.) ve Ülkemizde Yetiştirme Çalışmaları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Sayı 2.
 • ÇOLAK, S.; KALAYCIOĞLU, H.; ÇOLAKOĞLU, G., 2004: Okaliptüs (E. camaldulensis) Ağacı Kabuklarından Üre Formaldehit ve Melamin-Üre Formaldehit Tutkallarıyla Üretilen Düşük Yoğunluktaki Levhaların Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması. Doğu Karadeniz Araştırma Enstitüsü Araştırma Dergisi 6/2/2.
 • ÇOLAKOĞLU, G.; KALAYCIOĞLU, H.; ÖRS, Y., 1993: Kızılçam Kabuklarının Yonga Levha ve Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi. Uluslar Arası Kızılçam Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa 701-710, Marmaris/Türkiye.
 • DEMETÇİ, Y., 1982: Ağaç Kabuklarından Yararlanma Olanakları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 28, Sayı 55.
 • DEMETÇİ, Y., 1987: Kızılçam (Pinus brutia) Kabuk Taneni İle Yapıştırılmış Kayın Kontrplakları Üzerinde Makro ve Mikroteknolojik Çalışmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 33, Sayı 2, No 66.
 • ERTEN, P.; ÖNAL, S., 1985: Ağaç Türlerimiz Odun ve Kabuklarının Kalori Değerlerinin Saptanmasına İlişkin Araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 31, Dergi No 62.
 • GÖRCELİOĞLU, E., 1973: Ağaç Kabuklarının Çeşitli Ormancılık ve Tarım Uygulamalarında, Endüstride ve Diğer Alanlarda Değerlendirilmesi Olanakları. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 23, Sayı 2.
 • HAFIZOĞLU, H.; HOLMBOM, B. 1987: Studies on the chemsitry of Cedrus libani A. Rich. II. Lipophilic constituents of the cedar bark. Holzforschung 41,2, 73-77.
 • HAFIZOĞLU, H.; HOLMBOM, B. 1987a: Studies on the chemistry of Cedrus libani A. Rich. III. Oleoresin composition of cones and bark from Cedrus libani. Holzforschung 41,3, 141-145.
 • HAFIZOĞLU, H.; REUNANEN, M. 1987: Studies on the chemsitry of Cedrus libani A. Rich. IV. Suberin composition of the cedar bark. Holzforschung 41,4,261-263.
 • HAFIZOĞLU, H., 1989: Studies on the wood and bark consituents of Pinus pinea L. Holzforschung 43,1,41-43.
 • HAFIZOĞLU, H.; REUNANEN, M. 1994: Composition of oleoresins from bark and cones of Abies nordmanniana and Picea orientalis. Holzforschung 48, 1,7-11.
 • HAFIZOĞLU, H.; USTA, M.; BİLGİN, Ö. 1997: Wood and bark composition of Picea orientalis (L.) Link. Holzforschung 51,2,114-118.
 • HAFIZOĞLU, H.; HOLMBOM, B.; REUNANEN, M. 2002: Chemical composition of lipophilic and phenolic constituents of barks from Pinus nigra, Abies bornmülleriana, and Castanea sativa. Holzforschung 56,3,257-260.
 • HARKIN, J. M.; ROWE, J. W., 2005: Bark and Its Possible Uses. Forest Products Laboratory, Forest Service U.S. Department of Agriculture, Research Note FPL-091. http://www.woodweb.com/knowledge_base/fpl_pdfs/fplrn091 .pdf
 • HUŞ, S., 1954: Bitkisel Tanenli Maddeler ve Bunların Ormancılıktaki Önemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2.
 • HUŞ, S., 1976: Odun Artıklarının Özellikle Bunlar Arasında Yer Alan Kabukların Değerlendirilmesi. İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 26, Sayı 1.
 • KALIPSIZ, A., 1962: Doğu Kayınında Artım ve Büyüme Araştırmaları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları Sıra No 188, Seri No 5.
 • KAYACIK, H.; ELİÇİN, G., 1965: Bahçeköyde Orman Fakültesi Tatbikat, Sahasında Mantar Meşesi (Quercus suber L.) Denemesinde Bugüne Kadar Elde Edilen Sonuçlar. İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt XV, Sayı 2.
 • KOZLOWSKI, T. T., 1971: Growth and development of trees. Vol. 1 Academic. Pres, New York.
 • MİRABOĞLU, M., 1955: Göknarlarda Şekil ve Hacim Araştırmaları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları Sıra No 339, Seri No 7.
 • NEMLİ, G.; ÇOLAKOĞLU, G.; ÇOLAK, S; AYDIN, İ. 2002: Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Odunundan Üretilen Yonga Levhalarda Tomruk Depolama Süresi ve Kabuk Oranının Formaldehit Emisyonuna Etkisi. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 52, Sayı 2.
 • NEYİŞÇİ, T.; YEŞİLKAYA, Y.; USTA, Z., 1988: Akdeniz Bölgesinde Mantar Meşesi {Quercus suber L.) Yetiştirilmesi Olanaklarının Araştırılması. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Seri No 193.
 • ÖKTEM, E., 1976: Kabuktan Faydalanma Olanakları ve Yonga levha Yapımında Kabuk, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı 2.
 • ÖZDEMİR, H.; ŞEN, U., 2004: Bazı Yapraklı ve İğne Yapraklı Ağaç Kabuklarının Kül ve Ekstraktif Madde Miktarları. V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2, Sayfa 103.
 • TAŞKIN, O., 1973: Ağaç Kabuklarının Lif Levha Yapımında Kullanılması. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 1.
 • TELGEREN, G., 1976: Memleketimizde Yetişen Saçlı Meşe Ağaçlarının Kabuklarından Yararlanma Olanakları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı 2.
 • TOPÇUOĞLU, A., 1963: Meşe Kabuğu İstihsali ve Kıymetlendirilmesi. T.C. Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Teknik Haberler Bülteni, Yıl 2, Sayı 6.
 • USTA, M., 1993: Kızılçam (Pinus brutia) Kabuk ve Odununun Karşılaştırmalı Kimyasal Analizi. Uluslar Arası Kızılçam Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa 655-661, Marmaris/Türkiye.
 • WILSON, C.L.; LOOMIS, W. E., 1962: Botany, Third edition. Holt, Rinehartand Winston Inc.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.