NİLÜFER KART AKTAŞ
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 55Sayı: 1ISSN: 0535-8418 / 1309-6257Sayfa Aralığı: 185 - 205Türkçe

63 0
Emirgan parkı'nda kullanıcıların memnuniyet derecelerinin değerlendirilmesi
Ülkemizde kentleşme olgusunun, diğer ülkelere oranla daha büyük bir hızla ve plansız olarak artması, aşırı nüfus artışına ve sonucunda da insana dönük mekanların kaybolmasına, toplumsal yaşam kalitesinin bozulmasına ve gerek kent içi gerek kent çevresi açık alanların giderek yitirilmesine sebep olmaktadır. Bu bağlamda araştırmamızın temel amacı, Emirgan Parkı'nın, doğal ve tarihi kimliğinin incelenip, zaman içindeki doğal, kültürel, sosyal ve estetik değerlere bağlı olarak gerçekleşen fiziksel değişiminin irdelenmesi ve bugünkü kullanımının, kullamcı ihtiyaç ve gereksinimlerini ne derece karşıladığı, kullanıcıların memnuniyet durumlarının ne olduğunu belirlemek ve doğal doku tahribi olmaksızın sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik öneriler getirmektir.
Fen > Mühendislik > Mimarlık
Sosyal > Coğrafya
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKTÜRK,D., 1991: Kentsel Tasarımda Psikolojik Boyut. 1. Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu. 23-24 Mayıs 1991. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
 • AYSU,Ç., 1994: Emirgan. İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3. ISBN: 975-7306-00-2, İstanbul.
 • BURNS, R. C., GRAEFE A. R„ TİTRE, J. P., 1996: An Assessment of Customer Satisfaction at a U.S. Army Corps of Engineers Waterbased Recreation Area: The Case of Lake Sakakawea, North Dakota. Northeastern Recreation Research. Proceedings of the 1996 Northeastern Recreation Research Symposium. March 31- April 2, 1996, Bolton Landing, New York. United States Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Equipment Station, General Technical Report- NE- 232.
 • GEHL, J., 1987: Life Between Buildings: Using Public Space. Çev: Jo Kohl. New York Van Nostrand Reinhold.
 • KALIPSIZ, A., 1994: İstatistik Yöntemler. İ.Ü. Yaym No: 3835, Fakülte no: 427, ISBN: 975-404-368-X, İstanbul.
 • TEKELİ, İ., 1994: Bir Kentsel Tasarım Kavramının Geliştirilmesi Üzerine Düşünceler. Kent Planlama, Politika ve Sanat. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara.
 • YALTIRIK, F„ 1994: Emirgan Korusu. İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3. ISBN: 975-7306-00-2, İstanbul.
 • YALTIRIK, F., A. EFE, A. UZUN, 1997: Tarih Boyunca İstanbul'un Park Bahçe ve Koruları Egzotik Ağaç ve Çalıları. ISBN: 975-8183-00-1. İ. B. B„ İstanbul Asfalt Fabrikaları A.Ş. İsfalt Yayını:4. İstanbul.
 • YAŞLICA, E., 1991: Kamu Alanlarındaki Kullanıcı Katılımı ve Ankara'da Konur Sokak'ta Çevre Tasarımı İçin Kullanıcıya Dönük Bir Araştırma. Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu 15-16 Mayıs 1989. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 1991, İstanbul.
 • YAŞLICA, E., E. TANRIVERMİŞ, A. AKAY, 1999: Peyzaj Tasarımın Kentsel Tasarım Süreci İçindeki Yeri. Kentsel Tasarım: Bir Tasarımlar Bütünü. 26-27-28 Mayıs 1999. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
 • YÜCESOY, E., Ö. GÖKBULUT, 1999: Kentsel Tasarımda "Mekansal Kimlik" Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme: Mekansal Kimliği Okumak. Kentsel Tasarım: Bir Tasarımlar Bütünü. 26-27-28 Mayıs 1999. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.