Baykan GÜNAY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 24Sayı: 1ISSN: 0258-5316Sayfa Aralığı: 93 - 113İngilizce

123 1
Gestalt Theory and City Planning Education
Planlama düşüncesinin akıla dayalı aydınlanma çağının ürünü olduğu söylenir. Plancıların arazi kullanımları, ulaşım sistemleri, iktisadi ve toplumsal sorunlar ve altyapı ile uğraşacakları bir gerçektir. Bu büyük uğraşın sonunda, eğer ürettiğimiz kentsel çevreler bizi mutlu etmiyorsa, çabalarımız boşa gitmektedir. Yazar,1960’lı yıllarda başladığı kent planlaması eğitiminin birinci sınıf işliğinde temel tasarımın soyut dünyası içinde ilk kez çizgiler, yüzeyler, hacimler ve dokulardan oluşan yeni bir çerçeve ile tanışmıştır. Sözcükler ve sayılardan oluşan orta eğitim sürecinden sonra tanışılan bu dünyanın etkileri tüm meslek yaşamı boyunca sürmüş ve çevreye son biçimin verilmesinde çevreye biçim veren uzmanlarla daha etkin bir iletişim kurmasını sağlamıştır. Bu nedenle, kentin biçiminin üretilmesinde etkin olan kent plancılarına eğitimleri sırasında görsel becerilerin kazandırılması açısından geştalt kurallarının öğretilmesi ve uygulatılmasının önemli olduğuna inanmaktadır.
Fen > Mühendislik > Mimarlık
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ARNHEIM, R. (1965) Visual Thinking, Education of Vision, ed. G. Kepes, George Brazilier Inc., USA.
 • ARNHEIM, R. (1969) Art and Visual Perception: a Psychology of the Creative Eye, University of California Press, Berkeley and Los Angeles. BACON, E. N. (1982) Design of Cities, Thames and Hudson USA.
 • BEHRENS, R. R. (1998) Art, Design and Gestalt Theory, (http://mitpress2. mit.edu/e-journals/ Leonardo/isast/articles/behrens.html), (updated 17 November 2004) (retrieved: July 2005).
 • CARTER, H. (1985) The Study of Urban Geography, Third Edition, Edward Arnold Publishers, Great Britain.
 • DENEL, B. (1979) A Method for Basic Design, Middle East Technical University, Faculty of Architecture Publication, Ankara.
 • FRIEDMANN, J. (1987) Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action, Princeton University Press, USA.
 • HARRIMAN, P. L. (1978) Gestalt Psychology, Encyclopaedia Americana, v: 12, Danbury, Connecticut.
 • HUFNUS, B. (1999) Gestalt Theory, (http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/ gestalt/), Department of Educational Technology, San Diego State University (retrieved: July 2005).
 • ITTEN, J. (1965) The Foundation Course at the Bauhaus, Education of Vision, ed. G. Kepes, George Brazilier Inc., USA.
 • KEPES, G. (1965) Introduction, Education of Vision, ed. G. Kepes, George Brazilier Inc., USA.
 • KOBERG, D., BAGNALL, J. (1974) The Universal Traveller, William Kaufmann, Inc., California.
 • KOFFKA, K. (2000) Introduction to: “Perception: An introduction to the Gestalt- Theorie” (1922), Classics in the History of Psychology, an internet resource developed by Christopher D. Green, York University, Toronto, Ontario: Last revised February 2000.
 • http://www.psychclassics.yorku.ca/Koffka/ Perception/intro.htm (retrieved: July 2005).
 • KOFFKA, K. (1935) Principles of Gestalt Psychology, published by Lund Humphries, London, Chapter 1 reproduced in (www.marxists.org/ reference/subject/philosophy/works/ge/ koffka.htm) (retrieved: July 2005).
 • KOSTOF, S. (1995) A History of Architecture Settings and Rituals, Oxford University Press, second edition, USA.
 • MALDONADO, T. (1965) Design Education, Education of Vision, ed. G. Kepes, George Brazilier Inc., USA.
 • MUMFORD, L. (1966) The City in History, first published in USA, Pelican Books, Great Britain.
 • RAND, P. (1965) Design and the Play Instinct, Education of Vision, ed. G. Kepes, George Brazilier Inc., USA.
 • RAVETZ, A. (1986) The Government of Space, Faber and Faber, London.
 • WERTHEIMER, M. (1997) Gestalt Theory, (an address before the Kant Society, Berlin, ‘7th December, 1924, Erlangen, 1925), in the translation by Willis D. Ellis published in his “Source Book of Gestalt Psychology”, New York: Harcourt, Brace and Co, 1938, reprinted by the Gestalt Journal Press, New York, (http://www.enabling.org/ ia/gestalt/wert1.html) (retrieved: July 2005)
 • WHITFORD, F. (1985) Bauhaus, Thames and Hudson Ltd, London.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.