Fisun AKDENİZ
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Figen KARADAĞ
(Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 17Sayı: 4ISSN: 1300-2163 / 2651-3463Sayfa Aralığı: 296 - 304Türkçe

672 8
Adet döngüsünün duygudurum bozuklukları üzerine etkisi var mıdır?
Amaç: Bu yazıda, adet döngüsü ve duygudurum bozuklukları arasındaki ilişki ile ilgili kanıtların sunulması amaçlanmıştır. Yöntem: Depresyon, iki uçlu bozukluk, premenstrüel sendrom, premenstrüel alevlenme, premenstrüel disforik bozukluk, adet döngüsü ve özkıyım anahtar sözcükleri kullanılarak 1955-2005 yılları arasında İngilizce ve Türkçe yayınlanmış tüm makaleler incelenmiştir. İlk çalışmalarda adet öncesi dönemde psikiyatri kliniklerine başvuruda artış olduğu ve özkıyım davranışı ile belirli bir adet döngüsü evresi arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Bulgular: Verilere göre ruhsal bozukluğu olan üreme çağındaki kadınların hastalık belirtileri, adet döngüsü sırasında dalgalanır. Bazı veriler, bir grup kadın hastanın, adet döngüsünün belirli bir evresinde var olan ruhsal hastalıklarının (özellikle de majör depresif dönem) alevlenmesi veya yeni bir hastalık dönemi yaşaması açısından yatkınlık artışı gösterdiklerini ileri sürmüştür. İki uçlu duygudurum bozukluğunun gidişinde duygudurum dalgalanmalarının yönü ile belirli bir adet döngüsü evresi arasında ilişki olup olmadığı sorusu ortaya atılmıştır, ancak konu ile ilgili veriler kısıtlıdır ve tutarlı değildir. Sonuç: Az sayıda çalışma bu ilişkiyi açıklamaya çalışmış, çoğunda belirtiler ileriye dönük değerlendirilmemiştir; çoğu, az sayıda hasta içermektedir ve adet döngüsünün evresini belirlemek için güvenilir inceleme yöntemleri kullanılmamıştır. Ek olarak, pekçok çalışmada adet öncesi (premenstrüel) kötüleşmenin altta yatan hastalığın alevlenmesini mi, yoksa sadece adet döngüsünün belirli bir evresinde ortaya çıkan yeni belirtileri mi yansıttığı belirlenmemiştir. Gelecek çalışmalarda ruhsal hastalığın adet öncesi dalgalanmasının anlamı veya duygudurum bozukluğunun hastalık şiddetini artırması ve sağaltıma direnci ile ilgili bilgilere daha çok yer verilmelidir.
Fen > Tıp > Psikiyatri
DergiDerlemeErişime Açık
 • Abramowitz ES, Baker AH, Fleischer SF ve ark. (1982) Onset of depressive psychiatric crises and menstrual cycle. Am J Psychiatry, 139:475-478.
 • American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual Mental Disorders-DSM-IV. American Psychiatric Press, Washington, D.C.
 • Baca-Garcia E, Sanchez GA, Gonzalez DCP ve ark. (1998) Menstrual cycle and profiles of suicidal behaviour. Acta Psychiatr Scand, 97:33-35.
 • Baca-Garcia E, Diaz-Sastre C, Leon J ve ark. (2000) The relationship between menstrual cycle phases and suicide attempts. Psychosom Med, 62:50-60.
 • Birtchnell J, Floyd S (1974) Attempted suicide and the menstrual cycle: a negative conclusion. J Psychosom Res, 18:361-369.
 • Breaux C, Hartlage S, Gehlert S ve ark. (2000) relationships of premenstrual dysphoric disorder to major depression and anxiety disorders: a re-examination. J Psychosom Obstet Gynaecol, 21:17- 24.
 • Brockington IF, Kelly A, Hall P ve ark. (1988) Premenstrual relapse of puerperal psychosis. J Affect Disord, 14:287-292.
 • Buckle RC, Linnene J (1965) Attempted suicide presenting at the Alfred Hospital, Melbourne. Med J Aust, 1:751-758.
 • Coppen A (1965) The prevalence of menstrual disorders in psychiatric patients. Br J Psychiatry, 111:155-167.
 • Çayköylü A, Çapoğlu I, Öztürk I ve ark. (2004) The possible factors affecting suicide attempts in the different phases of the menstrual cycle. Psychiatry Clin Neurosci, 58(5):460-464.
 • Dalton K (1959) Menstruation and acute psychiatric illnesses. BMJ, 17:148-149. Diamond SB, Rubenstein AA, Dunner DL ve ark. (1976) Menstrual problems in women with primary affective illness. Compr Psychiatry, 17:541-548.
 • D'Mello DA, Pinheiro AL, Lalinec-Michaud M ve ark. (1993) Premenstrual mania: two case reports. Nerv Ment Dis, 181(5):330-1.
 • Ekeberg O, Jacobsen D, Sorum Y ve ark. (1986) Self-poisoning and the menstrual cycle. Acta Psychiatr Scand, 73: 239-241.
 • Ekholm UB, Ekholm NO, Backstrom T ve ark. (1998) Premenstrual syndrome: comparison between different methods to diagnose cyclicity using daily symptom ratings. Acta Obstet Gynecol Scand, 77:551-557.
 • Endicott J, Halbreich U (1988) Clinical significance of premenstrual dysphoric changes. J Clin Psychiatry, 49:486-489.
 • Endo M, Daiguji M, Asano Y ve ark. (1978) Periodic psychosis recurring in association with menstrual cycle. J Clin Psychiatry, 39: 456-66.
 • Fava M, Pedrazzi F, Guaraldi GP ve ark. (1992) Comorbid anxiety and depression among patients with late luteal phase dysphoric disorder. J Anxiety Disord, 6:325-335.
 • Forestie V, De Lignieres B, Roudot TF ve ark. (1986) Suicide attempts in hypo-estrogenic phases of the menstrual cycle. Lancet, 2: 1357-1360.
 • Glass GS, Heninger GR, Lansky M ve ark. (1971) Psychiatric emergency related to the menstrual cycle. Am J Psychiatry, 128:705- 711.
 • Glick R, Harrison W, Endicott J ve ark. (1991) Treatment of premenstrual depressive symptoms in depressive women. J Am Med. Womens Assoc, 46:182-185.
 • Halbreich U, Endicott J (1985) relationship of dysphoric premenstrual mood changes and depressive disorders. Acta Psychiatr Scand, 71:331-338.
 • Harrison WM, Endicott J, Nee J ve ark. (1989) Characteristics of women seeking treatment for premenstrual syndrome. Psychosomatics, 30:405-411.
 • Hartlage SA, Brandenburg DL, Kravitz HM ve ark. (2004) Premenstrual exacerbation of depressive disorders in a communitybased sample in the United States. Psychosom Med, 66:698-706.
 • Holding TA, Minkoff K (1973) Parasuicide and the menstrual cycle. J Psychosom Res, 17:365-368.
 • Hsiao MC, Hsiao CC, Liu C ve ark. (2004) Premenstrual symptoms and premenstrual exacerbation in patients with psychiatric disorders. Psychiatry Clin Neurosci, 58:186-190.
 • Jacobs TJ, Charles E (1970) Correlation of psychiatric symptomatology and the menstrual cycle in an outpatient population. Am J Psychiatry, 126:1504-1508.
 • Janowsky DS, Gorney R, Castelnuovo-Tedesco P ve ark. (1969) Premenstrual-menstrual increases in psychiatric hospital admission rates. Am J Obstet Gyneacol, 103:189-191.
 • Jensvold MF, Reed K, Jarett DB ve ark. (1992) Menstrual cyclerelated depressive symptoms treated with variable antidepressant dosage. J Womens Health, 1:109-115.
 • Karadağ F, Akdeniz F, Erten E ve ark. (2004) Menstrually related symptom changes in women with treatment-responsive bipolar disorder. Bipolar Disord, 6:253-9.
 • Kessler RC, McGonagle GA, Swartz M ve ark. (1993) Sex and depression in the National Comorbidity Survey, I: life-time prevalence, chronicity and recurrence. J Affect Disord, 29:85-96.
 • Kim DR, Gyluai L, Freeman EW ve ark. (2004) Premenstrual dysphoric disorder and psychiatric co-morbidity. Arch Womens Ment Health, 7:37-47.
 • Kimmel S, Gonsalves L, Youngs D ve ark. (1992) Fluctuating levels of antidepressants premenstrually. J Psychosom Obstet Gynaecol, 13:277-280.
 • Kornstein SG, Harvey AT, Rush AJ ve ark. (2005) Self-reported premenstrual exacerbation of depressive symptoms in patient seeking treatment for major depression. Psychol Med, 35:683-692.
 • Korkmaz S (2002) Depresif bozukluğu olan ergen kızlarda adet döngüsünün duygudurum üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Krasa NR, Tolbert HA (1994) Adolescent bipolar disorder: a nine-year experience. J Affect Disord, 30:175-84.
 • Kukopulos A, Minnai G, Müller-Oerlinghausen B ve ark. (1985) The influence of mania and depression on the pharmacokinetics of lithium. A longitudinal single-case study. J Affect Disord, 8:159-166
 • Leibenluft E, Ashman SB, Feldman-Naim S, Yonkers KA. Lack of relationship between menstrual cycle phase and mood in a sample of women with rapid cycling bipolar disorder. Biol Psychiatry, 1999; 46:577-580.
 • Luggin R, Bernsted B, Petersson B ve ark. (1984) Acute psychiatric admission related to the menstrual cycle. Acta Psychiatr Scand, 69:461-465.
 • Matsunaga H, Sarai M (1993) Elevated serum LH and androgens in affective disorder related to the menstrual cycle: with reference to polycystic ovary syndrome. Jpn J Psychiatry Neurol, 47:825-842.
 • Mattisson C, Bogren M, Nettelbladh P ve ark. (2005) First incidence depression in the Lundby Study: a comparison of the two time periods 1947-1972 and 1972-1997. J Affect Disord, 87:151-60.
 • McKinon LC, McKinon PC, Thompson AD ve ark. (1959) Lethal hazards of luteal phase of the menstrual cycle. BMJ, 1:1015-1017.
 • Miller MN, Miller BE, Chinouth R ve ark. (2002) Increased premenstrual dosing of nefazadone relieves premenstrual magnification of depression. Depress Anxiety, 15:48-51.
 • Pearlstein TB, Frank E, Rivera-Tovar A ve ark. (1990) Prevalence 304of axis I and II disorders in women with late luteal phase dysphoric disorder. J Affect Disord, 20:129-134.
 • Pearlstein T, Stone AB (1998) Premenstral syndrome. Psychiat Clin N Am, 21:577-590.Plouffe LJ, Stewart K, Craft KS ve ark. (1993) Diagnostic and treatment results from a southeastern academic center-based premenstrual syndrome clinic: the first year. Am J Obstet Gynecol, 169:295-303.
 • Price W, DiMarzio L (1986) Premenstrual tension syndrome in rapid-cycling bipolar affective disorder. J Clin Psychiatry, 47:415-417.
 • Rasgon N, Bauer M, Glenn T ve ark. (2003) Menstrual cycle related mood changes in women with bipolar disorder. Bipolar Disord, 5:48-52.
 • Roy-Byrne PP, Rubinow DR, Hoban MC ve ark. (1986) Premenstrual change: a comparison of five populations. Psychaitry Res, 17:77-85.
 • Rubinow DR, Roy-Byrne PP (1984) Premenstrual syndromes: overview from a methodological perspective. Am J Psychiatry, 141: 161-172.
 • Schenck CH, Mandell M, Lewis GM ve ark. (1992) A case of monthly unipolar psychotic depression with suicide attempt by self-burning. Compr Psychiatry, 33:353-356.
 • Schraufnagel CD, Brumback RA, Harper CR ve ark. (2001) Affective illness in children and adolescents: patterns of presentation in relation to pubertal maturation and family history. J Child Neurol, 16:553-61.
 • Schnurr PP, Hurt SW, Stout AL ve ark. (1994) Consequences of methodological decisions in the diagnosis of late luteal phase dysphoric disorder. Premenstrual Dysphorias: Myths and Realities. Gold JH, Severino SK (Ed). American Psychiatric Press, Washington D.C.
 • Severino SK, Hurt SW, Shindledecker RD ve ark. (1989) Spectral analysis of cyclic symptoms in luteal phase dysphoric disorder. Am J Psychiatry, 146:1155-1160.
 • Smith MJ, Schmidt PJ, Rubinow DR ve ark. (2003) Operationalizing DSM-IV criteria for PMDD: selecting symptomatic and asymptomatic cycle for research. J Psychiatr Res, 37:75-83.
 • Sothern RB, Slover GP, Morris RW ve ark. (1993) Circannual and menstrual rhythm characteristics in manic episodes and body temperature. Biol Psychiatry, 33:194-203.
 • Targum SD, Caputo KP, Ball SK ve ark. (1991) Menstrual cycle phase and psychiatric admissions. J Affect Disord, 22:49-53.
 • Thin RNT (1968) Premenstrual symptoms in women who attempted suicide. J R Army Med Corp, 114:136-139.T
 • onks CM, Rack PH, Rose MJ ve ark. (1968) Attempted suicide and menstrual cycle. J Psychosom Res, 11:319-323.
 • Trautman EC (1961) The suicidal act. Arch Gen Psychiatry, 5:98-105.
 • Vanezis P (1990) Deaths in women of reproductive age and relationship with menstrual cycle phase: an autopsy study of cases reported to the coroner. J Forensic Sci, 47:39-57.
 • Warner P, Bancroft J, Dixson A ve ark. (1991) The relationship between perimenstrual depressive mood and depressive illness. J Affect Disord, 23:9-23.
 • Wehr TA, Sack DA, Rosenthal NE ve ark. (1988) Rapid cycling affective disorder: contributing factors and treatment responses in 51 patients. Am J Psychiatry, 145:179-184.
 • Wittchen HU, Becker E, Lieb R ve ark. (2002) Prevalence, incidence and stability of premenstrual dysphoric disorder in the community. Psychol Med, 32:119-132.
 • World Health Organization (1996) Mental, behavioral and developmental disorders. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems’da. Cenevre: World Health Organization.
 • Yonkers KA, White K (1992) Premenstrual exacerbation of depression: one process or two? J Clin Psychiatry, 53:289-292.
 • Yonkers KA, Halbreich U, Freeman E ve ark. (1997) Symptomatic improvement of premenstrual dysphoric disorder with sertraline treatment. JAMA, 278:983-98

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.