Hasan Şahin Kızılcık
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
BURAK KAĞAN TEMİZ
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Mustafa TAN
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Şebnem İNGEÇ KANDİL
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 32Sayı: 146ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 80 - 88Türkçe

52 0
Sözel Bölüm Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Araştırılması
Bu çalışma, Gazi Üniversitesi’nde sözel bölüm öğretmen yetiştirme programlarında eğitim görmekte olan Tarih Öğretmenliği ve Büro Yönetimi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden olu-şan iki gruptan seçilmiş, 98 öğretmen adayının katılımı ile 2003–2004 güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırma ile gelecekte toplumu eğitmekle görevlendirilecek öğretmen adaylarının önemli bir kısmını oluşturan sözel bölüm öğretmen adaylarının, fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının tespit edilmesi, önyargılarının ve bilgi eksikliklerinin olup olmadığının açığa çıkarılması ve fene ne kadar önem verdiklerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, beşli likert tipi 45 maddeden oluşmaktadır. Sonuçlar göstermiştir ki araştırmaya katılanlar, fen bilimlerinin doğasını, önemini, bireye ve topluma kazandırdıklarını yeterince bilmemektedir. Gruplarda teknoloji bilinci oluşmuş olmasına rağmen, fen bilimleriyle bağlantısının kurulamadığı tespit edilmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abak, A. – Eryılmaz, A. ve Fakıoğlu, T. (2002). “Üniversite öğrencilerinin fizikle ilgili seçilmiş duyuşsal karakteristikleri ile fizik başarılarının ilişkisi”, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • Arıkan, R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Arslan, C. (2001). “İlköğretim okullarında fen bilgisi öğretimi ve belli başlı sorunları”, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • Bayraktar, Ş. (2003). “Türkiye’de Ortaöğretim Düzeyinde Fen Bilimleri Öğrenci Başarısındaki Cinsiyete Dayalı Farklılıklar” _____http://www.yok.gov.tr/> (06.11.2003 19:57:32).
 • Cajas, F. (1999). “Public understanding of science: using technology to enhance school science in everyday life”, International Journal Of Science Education, 7, 765-773.
 • Caosta, V. (1995). “When science is ‘Another World’: Relationship between world’s and family, friend, school and science”, Science Education, 79, 313-333.
 • Demirel, Ö. (1993) Eğitim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Usem Yayınları-10.
 • Feynman, R. (1995). “What is science? Making physics part of one’s life”, Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation.
 • Gürel Z. (2002). “Resim Bölümü Öğrencilerinin Fen Biliminin Doğasını Anlama Biçimleri”, V. Ulusal Fen Bilim-leri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, ODTÜ, Ankara.
 • Hurd, P. (1993). “Comment on Science Education Research: A crisis of confidence”, Journal Of Research In Science Teaching, 30, 1009-1011.
 • Jacobowitz, T. (1983). “Relationship of sex, achievement and science self-concept to the science career preferences of black students”, Journal Of Research in Science Teaching, 20(7), 621-628.
 • Kaptan, S. (1995) Bilimsel araştırma teknikleri ve İstatistik Yöntemleri, Ankara.
 • Küçükahmet, L. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Gazi Büro Yayınevi.
 • Multon, K. D. - Brown S. D. & Lent, R. W. (1991). “Relation of self-efficacy, beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation”, Journal Of Counseling Psychology, 38, 30-38.
 • Parlak, C. (2003). Fizik Nedir? _____http://www.cihan.ibu.edu.tr/fizik/fizik_ogretimi.html> (2003, Ekim 15).
 • Snow, C. P. (1993). İki Kültür (Çev. Tuncay BİRKAN) TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları: 157, Ankara.
 • Taşar, M. F. “Bilim Hakkında Görüşler Anketi”, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • Turkle, S. Ve Papert (1990). “Epistemological Pluralism: Styles and Voices within the computer culture”, Journal Women In Culture And Society, 16, 128-157.
 • Yalın, H. İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Nobel Yayınevi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.