SEZGİN AÇIKALIN
(Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kütahya, Türkiye)
EKREM GÜL
(Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kütahya, Türkiye)
ERCAN YAŞAR
(Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kütahya, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 0Sayı: 16ISSN: 1302-1842 / 2587-005XSayfa Aralığı: 271 - 282Türkçe

234 0
Ücretler ve büyüme ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, doğrudan yabancı yatırımları gelişmekte olan ülkelere yönlendiren temel etkenin ucuz emek olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelere yapılan doğrudan yabancı yatırımların, gidilen ülkedeki büyüme oranlarından etkilendiği de ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, 1980-2002 yılları arasındaki veriler kullanılarak Türkiye’deki reel ücretler ve GSMH büyümesi ile Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki test edilmiştir. Kullanılan değişkenler durağan olmayan özellik gösterdikleri için eşbütünleşme analizi kullanılmıştır. Buna göre ücretler, GSMH ve doğrudan yabancı sermaye arasında uzun dönemli eşbütünleşik ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
Türkiye
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ALPAR Cem., Çok Uluslu Sirketler ve Ekonomik Kalkınma, Ankara Đktisadi ve Ticari Đlimler Akademisi Yayını No: 124, 2. Baskı, Ankara., 1978.
 • ASIEDU Elizabeth (2002), “On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different?”, World Development, 30 (1), s.s:107-119.
 • ------------------------- (2004), “The Determinants of Employment of Affiliates of U.S Multinational Enterprises in Africa”, Development Policy Review, Vol. 22, No. 4, ss. 371-379.
 • BLOMSTROM Magnus, KOKKO Ari (2003), “Human Capital and Invard Capital”, CEPR-Working Paper: 167, ss. 1-26
 • CHAKRABARTI Avic (2001), “Determinants of Foreign Direct Investment, Sensivity of Cross-Country Regressions”, KYKLOS-BERNE-, Vol: 54- Part:1, pp. 89-114.
 • CHOWDHURY Abdur, MAVROTAS George (2003), FDI& Growth: What Causes What, WIDER Conference, Sharing Global Prosperity, WIDER, Helsinki.
 • CÖMERT Faruk (1998), “Yabancı Sermayenin Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Hazine Dergisi, Sayı: 12, s.1- 25.
 • ÇANKAYA Mehmet (2004), Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler ve Bu Faktörlerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası, Yıl:23, Sayı:270.
 • DUNNING John H (1995), “ Re-appraising the Eklectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism”, Journal of International Business Studies, 26(3), pp.461-491.
 • DOBOSĐEWĐCZ Zbigniew (1992), Foreign Investment in Eastern Europe, London: Routledge.
 • GÖVDERE Bekir, Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicilerinin Günümüzdeki Geçerliliği, 23.03.2004
 • http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/,.
 • HATZIUS, Jan (2000), “Foreign Direct Investment and Factor Elasticities”, Europen Economic Review, Vol. 44, No:1, pp.117-143.
 • JORDAAN Johannes Cornelius (2005), Foreign Direct Investment and Neighbouring Influences, University of Pretoria, Faculty of Economic Management Sciences, Doctoral Thesis, 17.07.06
 • http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-04182005- 094319/unrestricted/00front.pdf .
 • KERR Ian A. (2001), “The Determinants of Foreign Direct Investment in China”, 30th Annual Conference of Economists, University of Western Australia, Perth From, 23th to 26th September.
 • KINOSHITA Yuko (1998), “Firm Size and Determinants of FDI”, CERGEEI Working Paper, No. 135,4, December, pp.1-25.
 • KOTLER Philip - JATUSRĐPĐTAK Somhid - MAESĐNCEE Suvit (2000), “Ulusların Pazarlanması (Ulusal Refahı Olusturmada Stratejik Bir Yaklasım)”, Ulusların Pazarlanması Çev. A.Buğdaycı, Đstanbul: T.Đs Bankası Kültür Yayınları, Sosyal Felsefe Dizi: 55.
 • LOVE, J.H. - HIDALGO LAGE F. (2000), “Analysing Determinants of US Direct Investment to Mexico”, Applied Economics: 32 (10), pp.1259- 1267.
 • ÖZTÜRK Lütfü (2004), “Serbest Bölgelerdeki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Dünyadaki Uygulamalara Teoriler Isığında Bir Bakıs”, Akdeniz Đ.Đ.B.F. Dergisi, (7), ss. 110-128.
 • PEDERSEN Torben, SHAVER Myles J. (2000), “Internationalization Revisited: ‘Big Step’ Hypotheses”, European International Business Academy Annual Meeting, Manchester,
 • http://ep.lib.cbs.dk/download/ISBN/x648099724.pdf
 • SUBASI Meriç (1995), Doğrudan Dıs Yatırımlar ve Türkiye Uygulaması, Doktora Tezi, Eskisehir,.
 • http://www.treasury.gov.tr/mevzuat/dyy_açiklama.htm 23.06.2004
 • http://www.ikv.org.tr/faaliyetler/projeler/15eylulsemineri.htm 03.04.2005
 • http://www.ikv.org.tr/arastirmalar/kitap9.htm 12.11.2004
 • http://www.treasury.gov.tr/stat/yabser/ti14.htm 17.12.2004

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.