Dilek ÇAKICI
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Amasya, Türkiye)
Uğur ALTUNAY
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 31Sayı: 330ISSN: 1300-249XSayfa Aralığı: 40 - 46Türkçe

561 0
Etkili Okuma ve Okuduğunu Anlama
Temel dil becerilerinden biri olan okuma, anlamayı gerektiren etkin ve karmaşık bir etkinliktir. Bu bakımdan, okuma ve anlamanın birbiriyle yakından ilişkili iki bilişsel süreç olduğu açıktır. Okumanın amacı anlamaktır. Ayrıca yaşamın ayrılmaz bir parçası olan okuma, insanları ve dünyayı anlamanın doğal bir yoludur. Bu nedenle, bu makale okuma ve okuduğunu anlama süreçleri, önemleri, özellikleri ve birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışmada, okuduğunu anlamayı etkileyen temel faktörler ve etkili okuma öğretiminin nitelikleri bu alanda çalışmakta olan araştırmacıların açıklamalarından faydalanılarak tartışılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altunay, U. (2000). Ön Örgütleyicilerin ve Öğrenci Tutumlarının İngilizce İronik Metinlerin Anlaşılması üzerine Etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Armbruster, B. B. & Osborn, J. H. (2002). Reading Instruction And assessment. Boston: Allyn and Bacon.
 • Carrell. D. P. (1984). "Schema Theory and ESL Reading: Classroom Implications and Applications." The Modern Language Journal, 68 (4): 332-341.
 • Carrell, D. L. & Eisterhold, J. C. (1988). Schema Theory and ESL Reading Pedagogy. (Edit: P. L. Carrell, J. Devine and D.E. Eskey) Interactive Approaches to Second Language Reading (73-90).Cambridge: Cambridge University Press.
 • Chastain, K. (1988). Developing Second-Language Skills. Florida: Harcourt Brace Jovanovich Publishers.
 • Grabe, W. ve Stoller, F. L. (2001). Reading for Academic Purposes: Guidelines for the ESL/EFL.(Edit: M. Celce-Murcia) Teacher. Teaching English as a Second or Foreign Language (187-203). London:Heinle&Heinle.
 • Grabe, W. ve Stoller, F. L. (2002). Teaching and Researching Reading. London: Pearson Education.
 • Gunning, T. G. (2002). Assessing and Correcting Reading and Writing Difficulties. Boston: Allyn and Bacon.
 • Kavcar, C, Oğuzkan, F. ve Sever, S. (2002). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi
 • McDonough, J. & Shaw, C. (1993). Materials and Methods in ELT. London: Blackwell Publishing
 • McWhorter, K. T. (1998). Academic Reading. New York: Longman.
 • Özen, F. (2001). Türkiye'de Okuma Alışkanlığı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Richek, M. A., Caldwell, J. S., Jennings, J. H. & Lerner, J. W. (2002). Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies. Boston: Allyn and Bacon.
 • Smith, F. (1985). Reading. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Smith, F. (1988). Understanding Reading: A Psycholinguistic Analysis of Reading and Learning to Read. Hillsdale: NJ: Erlbaum.
 • Vacca, J. L., Vacca, R. T., Gove, M. K., Burkey, L., Lenhart, L. A. & McKeon, C. (2003). Reading and Learning to Read. Boston: Pearson Education, Inc.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.