Hulusi DOĞAN
(Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksek Okulu, Aydın, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 31Sayı: 332ISSN: 1300-249XSayfa Aralığı: 19 - 25Türkçe

80 0
Meslek Yüksekokullarındaki Sorunlar
Bu makale meslek yüksekokullarında karşılaşılan genel sorunlar üzerinde durmaktadır. Makalede ele alınan sorunlar kaynaklarına göre fiziki, sistematik ve idari olmak üzere üç ayrı grupta ele alınmaktadır. Bu bağlamda makalenin amacı meslek yüksekokullarına ait sorunların genel bir analizini yapmak ve konuyu akademik platforma taşımaktır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Akay, E. (2005), “Meslek Yüksekokullarındaki Eğitim ve Teknik Altyapı Sorunları”, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, 11-15, Burdur: Altıntuğ Basımevi.
  • Babacan, M (2005), “Öğrenci Penceresinden Sınavsız Geçiş Sistemine Bir Bakış”, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Burdur, Altıntuğ Basımevi: 108-112.
  • Binici, H. ve Arı, N. (2004), “Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3): 383-396.
  • Çelik, C. ve Doğan, N. (2005), “Meslek Yüksekokullarında Eğitim Kalitesinin Belirlenmesi”, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, 38-42, Burdur: Altıntuğ Basımevi.
  • Çelik, F ve Dinçel, G. (2005), “Meslek Yüksekokullarına Sınavla ve Sınavsız Gelen Öğrencilerin Bazı Yapı Karşılaştırmaları”, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, 382-386, Burdur: Altıntuğ Basımevi.
  • İbicioğlu H. ve Doğan, H. (2003), “Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokullarındaki Programların Eğitim Kalitesi ve Rekabet Yeteneğine İlişkin Bir Araştırma”, SDÜ İİBF Dergisi, 8 (3): 1-13.
  • Kahveci, N. ve Özhavzalı M. (2005), “Meslek Yüksekokullarındaki Eğitim Kalitesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri” 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, 377-381, Burdur: Altıntuğ Basımevi.
  • Poyraz, K ve Esenboğa, Y. (2005), “Meslek Yüksekokullarının Dünü, Bugünü ve Yarınına Yönelik Bir Değerlendirme”, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, 102-107, Burdur: Altıntuğ Basımevi.
  • Tekedere, H., Gülsayın, H., Şimşek, Ş. ve Demirtola, H. (2006), “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki Eğitimin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi”, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, 368-371, Burdur: Altıntuğ Basımevi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.