ÖMER KUTLU
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 31Sayı: 335ISSN: 1300-249XSayfa Aralığı: 15 - 21Türkçe

218 0
Üst Düzey Zihinsel Süreçleri Belirleme Yolları: Yeni Durum Belirleme Yaklaşımları
Okullar, öğrencileri hazırlamaya çalışan kuruluşlardır. Bu hedefe ulaşmada ölçme ve değerlendirme, öğrenci başarısındaki gelişimin izlenmesinde ve öğretim sürecinin yapılandırılmasında öğretmene katkılar sağlamaktadır. Uzun yıllar başarı testleri, öğrencilerin dersle ilgili bilgileri ne derece kazandıklarını belirlemek (alt düzey zihinsel süreçler) amacıyla kullanılmıştır. Oysa günümüzde bilgilerin yaşam durumlarında, ne derece yetkinlikle kullanılabildiğini ölçen sorular (performans görevi) kullanmak ve öğrenci başarısındaki gelişimi belirlemek (assessment) önem kazanmıştır. Bu tür sorular, üst düzey zihinsel süreçleri ölçen sorulardır ve eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme, yaratıcı düşünme, okuduğunu anlama gibi öğrencilerin uzun zamanda gelişen özelliklerini belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma öğrencilerin üst düzey zihinsel süreçlerinin belirlenmesinde kullanılan yeni durum belirleme yaklaşımları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aiken, L. R. (1985). Psychological Testing and Assessment. USA: Allyn and Bacon, Inc.
 • Airasian, P. W. (1994). Classroom Assessment. USA: McGraw Hill Inc.
 • Alison, A. T. (1999). Authentic Assessment. England: Friends & Friends Puplishing.
 • Anastasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing. USA: Prentice-Hall, Inc.
 • Anonim. (2002). “ÖBBS 2002, İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarının Belirlenmesi, Durum Belirleme Raporu.” Ankara: MEB-EARGED.
 • Anonim. (2003a). “Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Bilgisi Çalışması. Ulusal Rapor.” Ankara: MEB-EARGED.
 • Anonim. (2003b). “PIRLS 2001 Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi. Ulusal Rapor.” Ankara: MEB-EARGED.
 • Anonim. (2004). “PISA 2003 Projesi. Ulusal Ön Rapor.” Ankara: MEB-EARGED.
 • Anonymous. (1998). Implementing Performance Assessment in The Classroom. ERIC.
 • Anonymous. (2000a). “International Mathematics Report 1999.” -TIMSS- Boston: IEA.
 • Anonymous. (2000b). “International Science Report 1999.” -TIMSS- Boston: IEA.
 • Anonymous. (2003a). “International Science Report 2001.” -PIRLS- Boston: IEA.
 • Anonymous. (2003b). “Learning For Tomorrow’s World. First Results From Pisa 2003” -PISA- France: OECD.
 • Aslanoğlu, A. E. ve Kutlu, Ö. (2003). Öğretimde Sunu Becerilerinin Değerlendirilmesinde Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) Kullanılmasına İlişkin Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 36 (1-2): 25-36.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Bird, T. (1990). The Schoolteacher’s Portfolio: An Essay On Possibilities. In J. Millman and L., Darling-Hammond (Eds.). The New Handbook Of Teacher Evaulation. Netbury Park, CA: Sage.
 • Brown, J. D. & Hudson T. (1998). The Alternatives in Language Assessment. Tesol Quarterly, 32: 657.
 • Clemmons, J.; Laase, L.; Cooper D.; Areglado N. & Dill M. (1992). Portfolios in The Classroom: A Teachers’s Sourcebook. New York.: Scholastic Professional Books.
 • Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper & Row.
 • Dietel, R-J. L.; Harman, J. L. & Knurh, R. A. (1991). What Does Research About Assessment. NCREAL. Oak Brook. http://www.ncrel.org Erişim tarihi: 12.04.2004.
 • Doğan, D. (2005). Okul Öğretiminde Dosya Oluşturma (Portfolyo) Uygulamalarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Haladyna, T., M. (1997). Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. USA: Allyn & Bacon.
 • Kutlu, Ö. (2006). Performans Sorularının Yaşam Becerileriyle İlişkisi. Eğitimde Çağdaş Yönelimler-3: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu. 29 Nisan 2006. 114-117. İzmir: Özel Tevfik Fikret Okulları.
 • Linn, R. L. & Gronlund, N. E. (1995). Measurement Assessment In Teaching (7th). New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Popham, J. W. (2000). Modern Educational Measurement. Needham: Allyn & Bacon.
 • Stark, J. F. (1998). Measurement and Evaluation in Education. Ohio: Great & Great Puplishers.
 • Tekin, H. (1979). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Mars Matbaası.
 • Tierney, J. R., Carter, A. R. & Desai, E. L. (1991). Portfolio Assessment In The Reading-Writing Classroom. Norwood, M. A. Christopher-Gordon Publisher.
 • Turgut, M. F. (1984). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Saydam Matbaacılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.