ŞENAY AÇIKGÖZ
(Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1302-2024 / 2148-1792Sayfa Aralığı: 29 - 57Türkçe

49 2
Türkiye'de Uzun Dönem Büyüme Eğilimleri ve Politika Uygulamalarının Dönemsel Etkileri
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin genel ve sektörel büyüme hızlarına ilişkin uzun dönemli gelişmeler değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler parametrik ya da parametrik olmayan yöntemler dışında stokastik süreçlerin özeli bir şekli olan Markov sürecinin kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. Yaklaşım, bu yöntemlerin bir alternatifi değil destekleyicisi olarak düşünülmelidir. Çalışmanın amacı 1924-2006 yıllarını kapsayacak bir şekilde farklı alt dönemler için bir dizi Markov geçiş olasılıkları matrisi tanımlayarak farklı dönemlere ilişkin durağan durum olasılıkları ile durağan durum büyüme hızları arasındaki değişimleri incelemektir. Buradan hareketle Türkiye ekonomisinin uzun dönemde genel ve sektörel büyüme eğilimleri için yapılan çıkarımlar kullanılarak sektörlerin genel büyüme üzerindeki dönemsel katkıları değerlendirilebilmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye ekonomisi için durağan durum büyüme hızının yüzde 5.1 olduğu saptanmıştır. Sektörel bazda durağan durum büyüme hızlarının tarım sektörü için yüzde 3.4, sanayi sektörü için yüzde 6.9 ve hizmetler sektörü için yüzde 5.2 olduğu saptanmıştır. Büyüme hızı üzerinde dönemsel etkilerin incelenmesi sonucunda durağan durum büyüme hızları için 1960'lı yıllarda bir tür rejim değişikliğinin yaşandığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • BARRO, Robert, J. (1999), "Determinants of Economic Growlh: Implications of the Global Experinece for Chile", Cuadernos de Ecnomia, Vol.36, No : 107, pp. 443-478.
 • BEVERIDGE, S. and NELSON, C. R. (1981), "A New Approach to Decomposition of Economic Time Series into Permanent and Transitory Components with Particular Attention to Measurement of the Business Cycle", Journal of Monetary Economics, Vol. 7, pp. 151-174.
 • CAMPBELL John, Y. and MANKIW, N. Gregory. (1987a), "Permanent and Transitory Components in Macrocconomic Fluctuations," American Economic Review Papers and Proceedings, Vol. 77, pp. 111-117.
 • CAMPBELL John, Y. and MANKIW, N. Gregory. (1987b), "Are Output Fluctuations Transitory?", Quarterly Journal of Economics, Vol. 102, pp. 857-880.
 • ÇINLAR, Erhan. (1975), Introduction to Stochastic Processes, Prentice Hail Englewood Cliff.
 • DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ. (1973), Türkiye Milli Geliri. Kaynak ve Yöntemler: 1948-1972,Ankara, 1973.
 • HAMILTON, James D. (1989), "A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle", Econometrica, Vol. 57, No : 2, pp. 357-384.
 • HODRICK, R.J., and PRESCOTT, E.C. (1997), "Post-War U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation", \Vorking Paper, Carnegie-Mellon, Universitiy: Reprinled in Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 29, No : 1, pp. 1-16, February.
 • LEVINE, Ross and RENELT, David. (1992). "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions", The American Economic Review, Vol. 82. No : 4, pp. 942-63, Scptember.
 • ROSS, Sheldon, M. (1983), Stochastic Processes, John Wiley, New York.
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do (20.07.2007)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.