SAİT YILMAZ
(Beykent Üniversitesi, BÜSAM Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 3Sayı: 6ISSN: 1305-4740Sayfa Aralığı: 37 - 61Türkçe

52 0
21'inci Yüzyılda Güvenlik Alanının Yeni Sivil Aktörleri: Özel Askeri Şirketler ve Kontratçı Firmalar
Özel Askeri Şirketler (ÖAŞ) veya Kontratçı Firmalar (KF); bir askeri kuvvet için lojistik, insan gücü ve diğer hizmetler sunan şirketler olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu şirketler geniş bir güvenlik yelpazesinde çok çeşitli resmi ve özel müşteriler için hizmet vermekte ve gittikçe yaygınlaşmaktadırlar. 11 Eylül sonrasında ABD’nin “terörizm”e ve “serseri devletler”e açtığı savaş, özel askeri şirketler için de bir dönüm noktası olmuş ve özel askeri şirketlere olan talebi önemli ölçüde artmıştır. Irak harekâtında, dünya kamuoyu Amerika ve İngiliz askerlerini izlerken, özel askeri şirketler sessizce ve verimli bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Türkiye’nin de ÖAŞ/KF’lardan faydalanmak için geniş bir fonksiyon sahası bulunmaktadır. Söz konusu istifade silahlı kuvvetlerin insan gücünü ve kaynaklarını daha etkin kullanması açısından önemli bir fayda sağlayacaktır.
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Kamu Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Scherer, Michael ve Neaver, Louis: Dirty Warriors, Mother Jones, Vol. 29 Issue 6, (Kasım/Aralık, 2004).
 • 2. Christian Science Monitor: War-zone Security is a Job for... Private Contractors?, (3 Mayıs, 2004).
 • 3. Leigh, David: Who Commands The Private Soldiers, The Guardian, (17 Mayıs, 2004).
 • 4. Avant, Deborah: What are Those Contractors Doing in Iraq? The Washington Post, (9 Mayıs, 2004).
 • 5. Wickham, DeWayne: Mercenaries Fill U.S. Void in Iraq. USA Today, (11 Mayıs, 2004).
 • 6. Jehl, Douglas: U.S. Considers Private Iraqi Force To Guard Sites, New York Times, (17 Haziran, 2003).
 • 7. Çulha, Filiz: Yeni Savaşların Gizli Yüzü: Özel Askeri Şirketler, Web Sitesi: www..bagimsizsosyalbilimciler.org./Yazılar_HSB (Haziran 2004).
 • 8. Wulf, Herbert: Geleceği Olan Bir Pazar: Savaş, Süddeutsche Zeitung, (06 Şubat 2003), Çev. M.Coşkun.
 • 9. Traynor, Ian: The Privatization of War, The Guardian, (10 Aralık, 2003).
 • 10. Karagül, İbrahim: Gizemli Uçak, Yeni Şafak Gazetesi, (11 Mart 2004).
 • 11. Dindar, İsmail: İstihbarat Savaşları, IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, (Ankara,2004).
 • 12. Conachy, James: Private Military Companies In Iraq: Profiting From Colonialism, www.wsws.org./articles/2004/Maypmcs-m03.shtml.
 • 13. Sparshott, Jeffrey: Iraq Reconsrtuction Costs Said to Have Doubled, The Washington Times, (2 Temmuz, 2003).
 • 14. Godoy, Julio: Dogs of War Take Suits, Inter Pres Service, ( 18 Aralık, 2003).
 • 15. Nutter, John Jacob: CIA’nın Karanlık Operasyonları: Örtülü Operasyonlar, Dış Politika ve Demokrasi, Güncel Yayıncılık, Çev.: Ahmet SARAÇOĞLU, (İstanbul, Eylül 2005).
 • 16. Peterson, Laura ve Niekerk, Philip Van: Privatizing Combat-The New World Order, Center For Pubic Integrity, (Aralık 2002).
 • 17. Bal, Mehmet Ali: Modern Devlet ve Güvenlik, IQ Kültür Sanat ve Yayıncılık, (İstanbul, 2003).
 • 18. Çınkı, Mustafa: Rant Lordları, Ümit Ofset Matbaacılık, (Ankara, 2004).
 • 19. Singer, Peter W.: Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of The Privatized Military Industry, International Security, Vol.26, No.3, (2001/2002).
 • 20. Merle, Renae: More Civilians Accompanying U.S. Military; Pentagon Is Giving More Duties to Contractors, The Washington Post, (22 Ocak 2003).
 • 21. Yılmaz, Sait: Modern Orduların Yeniden Yapılanma Faaliyetleri Işığında TSK.lerinin 21 nci Yüzyıla Yönelik Konsept ve Kuvvet Yapısı Nasıl Olmalıdır?, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı : 358, (Ankara, Ekim 1998).
 • 22. Fidler, Stephen ve Catan, Thomas: With Armed Forces Stretched, Governments Face Hard Lobying, Financial Times , (24 Temmuz 2003).
 • 23. Talu, Umur: Yeni Lejyonerler, Milliyet Gazetesi, (30 Ocak 2001).
 • 24. Talu, Umur: Yeni Lejyonerler (2) Bazen Jandarma, Bazen Mafya, Milliyet Gazetesi, (31 Ocak 2001).
 • Web siteleri:
 • 25. The International Consortium of Investigate Journalists: Privatizing Combat, The New Order, The Center For Integrity, Web sitesi: www.publicintegrity.org/wow/bio.aspx.html
 • 26. Singer, Peter W.: Private Military Firms in Today’s Wars, Fresh Air, www.globalresearch.ca, (24 th July, 2003).
 • 27. www.fpif.org/briefs/vol7/v7n06miltrain_body.html.
 • 28. www.forbes.com/newswire/2003/12/11/rtr1178816.html.
 • 29. www.nyse.com/about/listed/lcddata.html?ticker=HAL, Halliburton Energy Services.
 • 30. www.motherjones.com/news/feature/2003/05/ma_365_01.html.
 • 31. www.disinfopedia.org/wiki.phtml?title=Executive_Outcomes.
 • 32. www.northbridgeservices.com.
 • 33. www.topsy.org/contractors.html.
 • 34. www.epnet.com
 • 35. www.brookings.edu/views/op-ed/fellows.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.