METİN TUNAY
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bartın, Türkiye)
BÜLENT YILMAZ
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın, Türkiye)
AYHAN ATEŞOĞLU
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bartın, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 17Sayı: 66ISSN: 1300-1361Sayfa Aralığı: 23 - 30Türkçe

123 1
Bartın-Amasra karayolu güzergahının doğal peyzaj özellikleri üzerindeki etkilerinin saptanması
Bu çalışmada Batı Karadeniz Sahil Karayolunun Bartın-Amasra arasındaki bölümü incelenmiştir. Yol ve yakın çevresine ilişkin ekolojik ve görsel değerlendirmede 1987 ve 2000 yıllarına ait Landsat 5 TM uydu verisi kullanılmıştır. Görüntü işleme yazılımı olarak PCI Geomatica V9.1 den yararlanılmıştır. Arazi gruplarının tanınmalım ve görüntünün yorumlanabilme yeteneğini yükseltmek amacı ile görüntü zenginleştirme yapılmıştır. Yola ilişkin doğal veriler coğrafi bilgi sistemleri ortamında analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar peyzaj planlama açısından irdelenmiştir. Karayolu inşaatı sırasında toplam 22,03 hektar alanda, başta Kayın meşceresi olmak üzere farklı türdeki meşcerelerin tahrip edildiği tespit edilmiştir. Yol güzergahı boyunca yüksek eğim sınıfındaki alanların toplam alana oranının %71 olduğu belirlenmiştir. Eğimin yüksek olduğu bölgelerdeki şevlerde meydana gelen toprak kaymaları ve taş düşmelerinin trafik güvenliğini tehdit ettiği ve peyzaj estetiğini bozduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanının yükseklik, bakı ve iklim özellikleri incelenmiş ve karayolu inşası ile bozulan bitki örtüsünün peyzaj estetiği bakımından yenilenebilirliği için uygun koşullar sunduğu belirlenmiştir. Çalışma alanı ve yakın çevresinin, karayolu ile yakın bir ilişki sağlayabilmesi amacıyla doğal peyzajın korunmasına yönelik öneriler getirilmiştir.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
Sosyal > Coğrafya
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akdoğan G (1967) Ankara-İstanbul Karayolu Güzergahının Peyzaj Özelliklerinin Etüdü ile Peyzaj Planlaması Yönünden Ele Alınması Gereken Problemler. Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Akdoğan G (1981) Peyzaj planlaması yönünden karayolları sorunlarımız. Peyzaj Mimarlığı Dergisi 4,32-41.
 • Ateşoğlu A, Tunay M (2004) Environmental evaluation of non-natural changes in Bartın province, NW of Turkey. In: Godefroy M (ed), European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL), 3rd workshop of the EARSeL, 26-29 September 2004, Cairo, 12-16.
 • Campbell JB (2002) Inroduction to Remote Sensing. Taylor and Francis, New York.
 • Crist EP, Laurin R, Cicone RC (1986) Vegetation and soils information contained in transformed thematic mapper data. In: The European Space Agency (ESA), Proceedings of International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 8-11 September 1986, Paris, 1465-1470.
 • Gunes E, Kovel JP (2000) Using GIS in emergency management operations. Journal of Urban Planning and Development 126, 136-149.
 • Guttormsen S, Guttormsen H (2003) GIS, GPS, County Uses, Concerns and Consideration. EBSCO Publishing, Idaho.
 • Jackie JA (1987) The Visual Elements of Landscape. The University of Massachusetts Press, Amherst.
 • Kachhwala TS (1985) Temporal monitoring of forest land for change detection and forest cover mapping through satellite remote sensing. In: Deekshatulu BL (ed), Proceedings of the 6st Asian Conference on Remote Sensing, 21 November 1985, Hyderabad, 77-83.
 • Köseoğlu M (1980) Ege Bölgesinde Sosyo Ekonomik Bakımdan Önemli Karayollarının Peyzaj Planlaması Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir.
 • Lillesand MT, Kiefer WR, Chipman JW (2004) Remote Sensing and Image Interpretation, John Wiley and Sons Inc., New York.
 • Özgen Y (1982) Doğu Karadeniz Bölgesinde Ordu-Hopa arası kıyı yolunun peyzaj özelikleri; Peyzaj mimarlığı açısından ortaya koyduğu sorunlar ve çözümü üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özhan S (1991) Arazi Kullanma Tekniği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Selimoğlu B (1994) Ülkemiz otoyollarında çevre düzenleme ilkelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Steiner F (1991) The Living Landscape; an Ecological Approach to Landscape Planning. McGraw Hill; New York.
 • Tannverdi F (1975) Karayolları Ağaçlandırma Rehberi. Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası,Ankara. "
 • Yılmaz H (2001) Bartın ili ve yakın çevresinde biyotopların haritalanması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yomralıoğlu T (2000) Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Seçil ofset, Trabzon.
 • Walker TD (1991) Planting Design. Van Nostrand Rheinhold, New York.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.