MUSTAFA DURMUŞ
(Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 17Sayı: 59ISSN: 1300-1868Sayfa Aralığı: 65 - 97Türkçe

78 0
Sosyal (Kamusal) Malların Yeniden Tanımlanması Gereği
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akalın, G. (2000 ), Kamu Ekonomisi, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Bailey, S. J. (1999), Local Government Economics: Principles and Practice, Macmillan Pres Ltd, U.K
 • Bailey, S. J. (2002), Public Sector Economics, 2. Baskı, Palgrave, U.K.
 • Blankart, B.C. ve Borck, R. (2004), "Local Public Finance", Handbook of Public Finance (Edt. J.G.Backhaus ve R.E.Wagner), Kluwer Academic Publishers, s. 441-477 içinde.
 • Briefing Note 2, Kaul, Conceisao, Goulven ve Mendoza (1999), Global Public Goods : International Cooperation in the 21 st Century, Oxford University içinde.
 • Brown, C. V. ve Jackson, P. M. (1998), Public Sector Economics, 4th ı, Blackwell, Oxford.
 • Buchanan, J.M. (1965), "An economic theory of clubs", Economica (Şubat).
 • Cullis, J. ve Jones, P. (1998), Public Finance and Public Choice, 2. ı, Oxford: Oxford University Pres.
 • Çınar, T ve Güler B.A. (2004), Yerel Maliye Sistemi, TODAİE Yayını N.D. 313, Ankara.
 • Desai, M. (2003), "Public Goods: A historical perspective", Providing Global Public Goods: Managing Globalization (Edt. Inge Kaul, Pedro Conceiçao, Kafell le Goulven ve Ronald.U. Mendoza), UNDP. Oxford University Press.
 • Head,J.G. (1972 )" Public goods : The polar case ", Modem Fiscal Issues (Edts : R. Bird and J.G.Head ) Toronto, University of Toronto içinde.
 • Heal, G. (1999), " New strategies for the provision of global public goods: Learning from international environmental challenges "Global Public Goods: International Cooperation in the 21s' Century, Oxford University Press: Oxford çinde.
 • Howard, M. (2001), Public Sector Economics for Developing Countries, University of West Indies Press.
 • Kaul I., Grunberg, I ve Stern, M. A. (1999), "Introduction", Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, Oxford University Press: Oxford çinde.
 • Kaul, I ve Mendoza, R.U. (2003), "Advancing the concept of public goods", Providing Global Public Goods: Managing Globalization (edt. Inge Kaul, Pedro Conceiçao, Kafell le Goulven ve Ronald.U. Mendoza), UNDP, Oxford University Press.
 • Musgrave, R. ve Musgrave, P. (1980), Public Finance in Theory and Practice, McGraw-hill- Kogakusha Ltd. London.
 • Musgrave, R. ve Musgrave, P. (2003), "Prologue", Providing Global Public Goods: Managing Globalization (Edt. Inge Kaul, Pedro Conceisao, Kafell le Goulven ve Ronald.U. Mendoza), UNDP, Oxford University Press.
 • Musgrave, R.A. (1959), The Theory of Public Finance, New York: Mc Graw-Hill.
 • Musgrave, R.A. (1969), "Provision of social goods". Public Economics (edt. J. Margolis H. Gritton), New York: St. Martin's içinde.
 • Nicholson, W. (1998), Microeconomic Theory: Basic Principles and Extentions, . Baskı, New York: Harcourt.
 • OECD, (2004), Recent Tax Policy Trends and Reforms in OECD Countries.
 • Rosen, H. (1999), Public Finance, . Baskı, New York: Mc-Graw-Hill.
 • Rubinfeld, D.L. (1987), "The economics of the local public sector", Handbook of Public Economics, 2. (Edt. A.J. Auerbach M. Feldstein), Amsterdam: North Holland içinde.
 • Samuelson, P.A. (1954), "The pure theory of public expenditure", Review of Economics and Statistics 36 (Kasım).
 • Samuelson, P.A. (1955), "Diagrammatic exposition of a theory of public expenditure", Review of Economics and Statistics 37 (Aralık).
 • Sandler, T. ve Tschirhart, J. T. (1980), "The theory of clubs: A Survey", Journal of Economic Literature 18 (Aralık).
 • Sandmo, A. (2003), "International aspects of public goods provision", Providing Global Public Goods: Managing Globalization (edt. Inge Kaul, Pedro Conceiçao, Kafell le Goulven ve Ronald.U. Mendoza), UNDP, Oxford University Press.
 • Sen, A. (1982), Choice , Welfare and Measurement, Cambridge, Mass: Harvard University Pres.
 • Steiner, P.O. (1974), "Public expenditure budgeting", The Economics of Public Finance (edt. A.S. Blinder, R. Solow C. Break), Washington DC, Brookings Institution çinde.
 • Stiglitz, J.E. (2000), Economics of The Public Sector, 3rd, W.W. Norton & Company, New York / London
 • Tekin, F. (1987), " Türkiye'de sağlık hizmetleri ve finansmanı ", Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt V, Sayı 1, (Haziran), s. 263-297.
 • Tiebout,C. M, ( 1956 ) " A pure theory of local government expenditures ", Journal of Political Economy (October).
 • Tiebout, C. M,(1990), "A pure theory of public expenditure". Readings in Public Sector Economics (Edts; S. Baker and C. Elliott), Lexington, Mass; D.C. Heath içinde yeniden basım.
 • Tobin,J. (1970), "On limiting the domain of inequality", Journal of Law and Economics 13 (2), s. 263-277.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.