Salim ORAK
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Van, Türkiye)
Necmettin TOZLU
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Van, Türkiye)
Ayşe UÇAK
(Milli Eğitim Müdürlüğü, Van, Türkiye)
Dilek SEZER
(Milli Eğitim Müdürlüğü, Van, Türkiye)
Mustafa YEŞİLYURT
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Van, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 6Sayı: 19ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 197 - 213

116 3
İlköğretimde Taşımalı Eğitim Araştırması Van İl Merkezi Örneği
Taşımalı ilköğretim uygulaması; nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerindeki zorunlu öğrenim çağındaki çocukların, merkezi okullara günübirlik taşınmaları suretiyle yapılan uygulamadır. Bu araştırmanın amacı, taşımalı ilköğretim uygulamasına ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini, 2004–2005 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Van İl merkezinde görev yapan okul yöneticileri, öğretmenler ve ilköğretim 2. kademe taşımalı öğrenciler oluşturmaktadır. Van İl merkezinde araştırmaya, 16 yönetici, 157 öğretmen ve 350 öğrenci olmak üzere toplam 523 denek katılmıştır. İstatistikî verilerden elde edilen bilgilere göre, 1990–1991 Eğitim- Öğretim Yılı’nda 9 İl’de başlatılan taşımalı ilköğretim uygulaması her yıl arttırılarak yaygınlaştırılmıştır. Ulaşılan sonuçlar ve önerilerin sunumu ile çalışma tamamlanmıştır.
Türkiye
Dergititle.paper.Erişime Açık
 • Altunsaray, A. (1996). Taşımalı İlköğretim Uygulamasının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Baş, M. (2001). Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Uygulamasında Taşıma Merkezi Kabul Edilen İlköğretim Okullarının Sorunları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Başaran, İ. E. (1974). Türkiye’nin Zorunlu Öğrenim Sorunları ve Çözüm Yolları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Başaran, İ. E. (1982). Temel Eğitim ve Yönetimi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Yayını No:111.
 • Büyükkaragöz, S. ve Şahin, H. (1995). Taşımalı İlköğretim Uygulamaları. Eğitim ve Bilim Dergisi. 19 (96).
 • Cila, H. (1981). Temel Eğitim Politikamız Ne Olmalıdır. Temel Eğitim ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği Yayını.
 • Erpolat, M. E. (1991). Taşımalı İlköğretim Uygulaması. Çağdaş Eğitim. Sayı: 166.
 • Güleryüz, H. (2002). Taşımalı Eğitim. Ankara: Öğretmen Dünyası.
 • Karakütük, M. (1996). Taşımalı İlköğretim Uygulaması Ve Sorunları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kavak, Y. (1997). Dünya’da ve Türkiye’de İlköğretim. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Kaya, Y. K. (1993). İnsan Yetiştirme Düzenimize Yeni Bir Bakış. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Küçükoğlu, A. (2001). İlköğretimde Taşımalı İlköğretim Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2001.
 • MEB. (1994). Temel Eğitim Pilot Projesi Uygulama Programı. Ankara, 1994.
 • MEB. (1995). İlkokul Programı. Ankara, 1995.
 • MEB. (2000). İlköğretim Genel Müdürlüğü Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Özkan, N. (1997). Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Sayısal Gelişmeler Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Varış, F. (1987). Eğitime Giriş. Eskişehir: A.Ö. F. Yayınları.
 • Yangın, E. (1991). Taşımalı İlköğretim Uygulaması. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 107.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.