Mehmet YAPICI
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye)
Ceren DEMİRDELEN
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 204 - 212Türkçe

207 3
İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Bu çalışmada, yeni ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri analiz edilmektedir. Afyonkarahisar il merkezinde görev yapan öğretmenlerden gönüllü olanlarla görüşme yapılmış ve görüşme formları araştırmacılar tarafından tasnif edilerek yorumlanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerine göre, yeni program zamana yayılan bir uyum süreci, ciddi ve nitelikli bir hizmet içi eğitimi zorunlu kılmaktadır. Programa uygun ölçme değerlendirme yapabilme, öğretmenlerin en büyük sıkıntılarının başında gelmektedir. Fiziki alt yapı eksiklikleri ve kalabalık sınıflar ise bir diğer önemli sorun olarak göze çarpmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akpınar, B, M. Turan Ve A. Gözler (2006). “Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş Ve Önerileri”, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 14-16 Nisan 2006, Cilt: 2, Ankara: Kök Yayıncılık, s.: 403-414.
 • Eğitim Reformu Girişimi (2005). “Yeni Öğretim Programlarını İnceleme Ve Değerlendirme Raporu”, http://www.erg.sabanciuniv.edu/, 9.05.2006.
 • MEB (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Miles, M.B, and Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis, 2nd Ed., p. 10-12. Newbury Park, CA: Sage.
 • Radikal Gazetesi, 21 Şubat 2006.
 • Shunk, D. H. (1996). Learning Theories: An Educational Perspective, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Sönmez, V. (1997). Sosyal Bilgiler Öğretimi Ve Öğretmen Kılavuzu, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tay, B. Ve B. A. Tay (2006). “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumun Başarıya Etkisi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Kış 2006, Cilt: 4, Sayı: 1, s.: 73-82.
 • Titiz, O. (2005). Yeni Öğretim Sistemi, İstanbul: Zambak Yayınları.
 • Yapıcı, Ş. Ve M. Yapıcı (2005). Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yapıcı, M. (2005). “Milli Eğitim Bakanlığı Ve Yeniden Yapılanma”, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 22 Ekim 2005, Yıl: 19, Sayı:970, s.: 20.
 • Yıldırım, A. Ve H. Şimşek (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.