ÇAĞRI ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 0Sayı: 25ISSN: 1300-302X / 2548-0278Sayfa Aralığı: 13 - 23Türkçe

281 0
Coğrafya Öğretiminde Gezi-Gözlem Tekniğini Kullanabilme Öz-Yeterlilik İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi
Çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersi kapsamındaki coğrafya içerikli konuların öğretiminde gezigözlem tekniğini kullanabilme öz-yeterlilik inanç düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen öz-yeterlilik inanç ölçeğinin oluşum aşamaları detayları ile sunulmuştur. Kapsam geçerliliği sonucunda 30 maddeye düşülen taslak ölçek Mayıs 2007’de Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 107 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel hesaplamaları SPSS Paket programı ile analiz edilmiştir. Gerekli geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra 24 maddeye indirilen beşli likert tipi ölçek kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.