Murat TOPALAN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Bilgin Aylin KARABULUT
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Atilla ARINCI
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
İsmail ERMİŞ
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Vagıf KALENDEROV
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Metin ERER
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 1999Cilt: 62Sayı: 3ISSN: 0301-7362Sayfa Aralığı: 252 - 256Türkçe

89 6
Serbest transvers rektus abdominis muskulokutan (Tram) flep kullanımı ile mastektomi ile aynı seansta meme rekonstrüksiyonu
Meme kanserli olgularda mastektomi ile beraber tek seansta meme rekonstrüksiyonu yapılması hasta ve cerrah açısından büyük avantajlar taşımaktadır. Günümüzde en seçkin yöntem otojen doku kullanılmasıdır. Uygun vakalarda transvers rektus abdominis flebinin serbest transferi ile tek seanslı meme rekonstrüksiyonu üstün kozmetik sonuç sağlamaktadır. Bu çalışmada, meme kanserli bir olguya eksizyonel cerrahi ile beraber aynı seansta serbest TRAM flebi ile meme rekonstrüksiyou tanıtılmaktadır. İyi kozmetik sonuç elde edilmiş fakat hasta tüm adjuvan tedaviye rağmen iki buçuk sene sonra metastatik hastalık nedeniyle kaybedilmiştir. Meme kanseri tedavisinde amaç, maligniteyi elimine ederken yaşam kalitesinin en üst düzeye taşınmasıdır. Günümüzde, bunu en iyi sağlayan yöntem ise TRAM flebinin tek seansta serbest transferi ile yapılan memem rekonstrüksiyonudur.
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.