Ayşe KARAN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Cihan AKSOY
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Levent ERTUĞRUL
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Mehmet Akif KARAN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 1999Cilt: 62Sayı: 3ISSN: 0301-7362Sayfa Aralığı: 264 - 267Türkçe

91 1
Tenoksikamın sıçanlarda oluşturulan deneysel ağrı modeli üzerine etkisi
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) analjezik etkileri hücre yıkımı ardından oluşan prostaglandin ve benzeri algojenik vazoaktif maddelerin inhibisyonu ile açıklanmaya çalışır Oysa NSAİİ'nin doku yıkımı olmadan oluşan ağrıyı başka santral ve periferik mekanizmalarla da inhibe edebileceği ileri sürülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak, bir NSAİİ olan tenoksikamin sıçanlarda ısı ile oluşturulan deneysel ağrı eşiğine olan etkisini ölçmek ve inflamasyonun devreye girmediği potansiyel ağrı modelinde etkisini araştırmak amaçlandı. On adet Wistar-Albino sıçan çalışmaya alınarak iki gruba ayrıldı, 5 tanesine nazogastrik tüp ile 3 mg/kg dozda tenoksikam, diğer 5'ine ise plasebo verildi. İki saat sonra ışık ile oluşturulan ısı kaynağı kullanılarak "tail-flick" yöntemi ile ağrıya reaksiyon süresi ölçüldü. Tenoksikam verilen sıçanlarda ısıya dayanma süresi kontrol grubundaki sıçanlardan daha uzun olup aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (sırası ile, 14 ± 9.13 saniye, 5.5±1.29 saniye, p<0.05). Sonuçlar tenoksikamin doku harabiyeti gelişmeden ısıyla oluşturulan ağrıya direnci arttırdığını göstermektedir. Tenoksikamin periferden veya santral yollarla ağrı iletimini engelleyebilme özelliği taşıdığı düşünülmektedir.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.