İBRAHİM SEFA
(Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Elektrik Makineleri ve Enerji Kontrol Grubu (GEMEC) Elektrik Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
MEHMET DEMİRTAŞ
(Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Elektrik Makineleri ve Enerji Kontrol Grubu (GEMEC) Elektrik Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
İLHAN GARİP
(Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Elektrik Makineleri ve Enerji Kontrol Grubu (GEMEC) Elektrik Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
İLHAMİ ÇOLAK
(Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Elektrik Makineleri ve Enerji Kontrol Grubu (GEMEC) Elektrik Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 23Sayı: 3ISSN: 1300-1884 / 1304-4915Sayfa Aralığı: 729 - 739Türkçe

74 1
Alternatörlerin paralel bağlanma deney setinin eğitim amaçlı tasarımı ve gerçekleştirilmesi
Bu çalışmada alternatörlerin paralel bağlantısını gerçekleştirebilecek eğitim amaçlı mikrodenetleyici tabanlı bir deney seti tasarlanmıştır. Tasarlanan deney seti, paralel bağlanma şartlarından öncelikle faz sıralarının doğruluğunu otomatik olarak denetlemekte, uygun değil ise otomasyon yardımıyla düzeltmektedir. Daha sonra ise sırasıyla gerilim, frekans, faz açılarını ölçerek bunların eşitliğini sağlamaktadır. Yapılan ölçümler PIC16F877 mikrodenetleyicisi tarafından değerlendirilmekte ve şartların uygun olması halinde paralel bağlantı otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin laboratuar ortamında yapacakları paralel bağlantıya yönelik işlem basamaklarını takip etmeleri ve olabilecek hataları görsel ortamda izlemeleri mümkün olmaktadır. Ayrıca deney setinin koruma özellikleri yardımıyla bağlantı ve işlem hatalarından dolayı olabilecek arızaları önlemek mümkün olabilmektedir. Geliştirilen deney seti alternatörlerin dengesiz yüklenmesi, iki faza kalması, uyartım devresi arızası gibi durumlarda endüstriyel kullanıma yönelik koruma ve uyarı ünitesi olarak da kullanılabilecek yapıdadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Çolak İ., “Senkron Makineler”, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2003.
 • 2. Peşint A., “Senkron Makineler”, M.E.B, Ankara, 1975
 • 3. Guru B. S. And Hızıroğlu H. R., “Electric Machinery and Transformers” USA, 1995
 • 4. Mozina J. C., “Interconnection Protection of IPP Generators at Commercial Industrial Facilities” Manager Application Engineering, Protection & Protection Systems IEE 2000, e- mail: marketing@beckwithelectric.com
 • 5. Eberly W. T, Schaefer C. R, “Voltage Versus Var/Power-Factor Regulation on Synchronous Generators” Industry Conference, Toronto 21. June. 2002 IEEE, California Edison Company, e- mail: Thomas.Eberly@sce.com, Basler Electric Company, e-mail: richardschaefer@basler.com
 • 6. Wenhua L., Ding R., Zhonghong W., “Integrated Optimal Control of Speed, Excitation and Load Sharing of Parallel Operating Diesel Generator Sets”, IEE 2nd International Conference on Advances in Power System Control, Operation and Management, Department of Electrical Engineering Tsinghua University December 1993, Hong Kong
 • 7. Lin H. C., “Remote Power System Harmonics Measurement and Monitor via the Internet”, Conference on Cybernetics and Intelligent Systems, Singapore, December, 2004 IEEE Department of Automation Engineering, Chien Kuo Technology University, Taiwan, e-mail: hclin@cc.ckit.edu.tw
 • 8. Montero L. R. R., Wellington S. M., Member, “Monitoring and Control System Based On Microcomputer For Synchronous Generator”, Member, IEEE, 1997 Marlon Wilfred Gemerts Department of Electrical Engineering UFPB/CCT/ - Campus II, Caixa Postal 10105 - 58109-970 - Campina Grande Pb - Brazil e-mail: rosales@dee.ufpb.br
 • 9. Henderson D. S., Lothian K., Priest J., “Pc Based Monitoring and Fault Prediction For Small Hydroelectric Plants”, Conference Publication No.452, IEE, 1998 Napier University.
 • 10. Brock J. L., “Design and Implementation Of A Fuzzy Logic-Based Voltage Controller For Voltage Regulation Of A Synchronous Generator”, Montana State University Bozeman, MT 59717, e-mail: lameres@montana.edu
 • 11. Altınbaşak O., “Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama”, Ekim, 2005
 • 12. Çolak İ., Bayındır R., Sefa İ., “Experimental Study on Reactive Power Compensation Using A Fuzzy Logic Controlled Synchronous Motor”, Energy Conversion And Management, 45 (15-16), 2371-2391, September 2004.
 • 13. Çolak, İ., Bayındır, R., “Güç Katsayısının Bir Mikrodenetleyici Kullanarak Ölçümü”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(1- 2), 50-58, 2003.
 • 14. Bayındır, R., Ateş, H., “PIC Kontrollü Sürtünme Kaynak Makinesi Tasarımı ve Uygulaması”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi,
 • 15. Çolak, İ., Bayındır, R., “Elektrik kumanda Devreleri”, Seçkin Yayıncılık 2004 Ankara.
 • 16. Taddune G.,”Unit Load Share Generator System Control Package” 2005, Woodward Data Sheet , USA, www.woodward.com
 • 17. Sülün E., Aslan M., Çakır A., “Elektronik Devre Uygulamaları 2” 2003, İstanbul
 • 18. Analog Devices “AD536 Data sheet” Inc. 1999 www.analog.com

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.