Ali KAVGACI
(adres yazılmamıs)
Özge ERGÜLER
(Diğer)
Münevver ARSLAN
(Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye)
Neslihan BALPINAR
(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Burdur, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK TOVAG ProjeSayfa Sayısı: 117Proje No: 214O670Proje Bitiş Tarihi: 01.06.2018Türkçe

0 0
Forest Vegetation Along Gradient From Two Extreme Conditions
Bitki sosyolojisi (Vejetasyon ekolojisi) çalısmaları sonucunda elde edilen bilgilerin genis bir kullanımı vardır. Toplum ekolojisi ve ekosistem arastırmaları, biyosönoloji arastırmaları, turizm planlaması, peyzaj ekolojisi ve cografya çalısmaları, tarım ve ormancılık çalısmaları, yerlesim, endüstri, yol vb planlamaları, tehlikeli etkilerin izlenmesi, peyzaj yönetimi ve doga koruma çalısmaları gibi çalısma alanları bu bilgilerin kullanım alanlarından bazılarıdır. Bitki sosyoloji çalısmaları sonucunda yerel ya da bölgesel olarak elde edilen sonuçları daha genis çerçevede degerlendirebilmek amacıyla bir araya getirmek gerekmektedir. Bu sekilde bitki çesitliligi ve zenginligine yönelik olarak daha genis ölçüde bilgiler üretebilmek mümkündür. Bu tür veri bankaları gerek uygulamalı gerekse temel bilimler açısından çok detaylı bilgiden daha genel bilgilere kadar degisik düzeylerde veri saglayabilmektedir. Bu veri bankaları, vejetasyonun yapısal ve islevsel özelliklerini ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Bu özellikleri itibariyle veri bankaları taksonomik arastırmalar, türlerin alansal dagılımı, türlerin ve habitatların korunması açısından degerlendirmelere altlık saglaması, iklim degisimi ile istilacı bitkilerin yayılısı da dahil olmak üzere çevre faktörlerindeki degisim gibi bir çok konu hakkında veri üretmek açısından önemli altlıklardır. Bu kapsamda gerçeklestirilmis projenin temel amacı ileride ülke çapında hazırlanması planlanan orman vejetasyonu veri bankasına hazırlık olması amacıyla Batı Akdeniz Bölgesine ait orman vejetasyonu veri bankası kurmaktır. Bu kapsamda vejetasyon verisi yönetim sistemi programı olan TURBOVEG programında bir veri bankası olusturulmustur. Bu veri bankasına Batı Akdeniz Bölgesinde yapılmıs bulunan bitki sosyolojisi çalısmaları aktarılmıstır. Veri bankasına veri girisine Akdeniz ve Ege Bölgelerinin çalısma alanına yakın bölgelerinde yapılan diger çalısmalarla devam edilmistir. Bu çalısma sonucunda veri bankasında 4934 vejetasyon alımı kayıt altına alınmıstır. Proje kapsamında mevcut veri bankasından hareketle Batı Akdeniz Bölgesindeki orman ve çalı vejetasyon tipleri tespit edilmistir. Bu çalısma sonucunda Batı Akdeniz Bölgesinde üç ana vejetasyon grubu altında toplam 113 orman ve çalı toplumunun bulundugu tespit edilmistir. Her bir vejetasyon tipine ait ayırt edici bitkiler ve egemen bitkiler belirlenmistir. Proje amaçlarından biri de Batı Akdeniz Bölgesiyle, Slovenya ormanları arasında iklimsel farlılıga baglı olarak bir karsılastırma yapmaktır. Bu kapsamda her iki bölgede ortak vejetasyon tipi olan Quercus cerris ormanlarında vejetasyon arastırması yapılmıstır. Batı Akdeniz Bölgesinde toplam 64 vejetasyon alımı gerçeklestirilmistir. Bu alımlar üzerinde sınıflandırma analizi uygulanmıs ve bölgede toplam 4 adet Q. cerris orman toplumunun bulundugu tespit edilmistir. Bunlar 1) Carex flacca ? Quercus cerris ormanı, Medicago falcata ? Quercus cerris ormanı, 3) Arbutus andrachne ? Quercus cerris ormanı ve 4) Festuca jeanpartii ? Quercus cerris ormanıdır. Yapılan ordinasyon analizi sonucunda bu ormanların ekolojik ve cografik olarak farklılastıgı belirlenmistir. Bu ormanların Slovenya?daki Q. cerris ormanlarıyla karsılastırılması sonucunda ise her iki bölge ormanlarının bitkilerin yasam formlarına ve fitocografik bölgelere dagılımı, kurulus özellikleri, tür zenginligi ve çesitliligi açısından farklılıklar gösterdigi tespit edilmistir. Çalısma kapsamında vejetasyon tiplerini tespit etmek için sınıflandırma ve bunların floristik farklılasmasına neden olan ekolojik ve cografik faktörleri anlamak için de ordinasyon analizleri uygulanmıstır. Bu amaçla vejetasyon arastırmalarında yogun olarak kullanılan Juice, Pc-Ord, R, Canoco ve Statistica programları kullanılmıstır.
 • Akman, Y. 1972. “The vegetation of Beynam forest”, Communications De la Faculté Des Sciences De L’ université D’Ankara, C2(16), 29-53.
 • Akman, Y. 1974. “Etude phyto – ecologique de la region de Beypazarı – Karaşar et Nallıhan”, Communications De la Faculté Des Sciences De L’ université D’Ankara, C(18), 51-113.
 • Akman, Y., Barbéro, M., Quézel, P. 1978. “Contribution à l'étude de la végétation forestière d'Anatolie méditerranéenne”, Phytocoenologia, 5 (1), 1-79.
 • Akman, Y., Ketenoğlu, O. 1987. “Güneybatı Anadolu'da (Afyon-Dinar-Isparta-Akşehir) step vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması”, Proje No: TBAG-725, 57s.
 • Akman, Y. 1995. Türkiye Orman Vejetasyonu. Ankara: AÜ. Fen Fakültesi Yayınları. Akman, Y., Vural, M., Quezel, P., Kurt, L., Ketenoğlu, O., Serin, M., Barbero, M. 1996.
 • “Etude de la végétation steppique de la région de Karaman et d'Ermenek (sud de l'Anatolie Centrale)é, Ecologia Mediterranea, XXII (3/4), 1-7.
 • Aksoy, H. 1978. “Karabük, Büyükdüz Araştırma Ormanındaki Orman Toplumları ve Bunların Silvikültürel Özellikleri Üzerine Araştırmalar”, İstanbul: İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları.
 • Anonim 2000. Map of Natural Vegetation of Europe. Compiled and revised by Udo Bohn, Gisela Gollub, Christoph Hettwer. Bonn: Bundesamt für Naturschuts,
 • Arslan, M., Arslantürk, N. 2009. “Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması”, Orman Mühendisliği Dergisi, 46 (1-2-3), 48-50.
 • Austin, M. P. 2005. “Vegetation and Environment: discontinuties and continuties” Vegetation Ecology. Editör: van der Maarel, E. Oxford: Blackwell publishing.
 • Ayaşlıgil, Y. 1987. Der Köprülü Kanyon National Park seine Vegetation und ihre Beeinflussungdurch den Menschen. Doktora Tezi. Munich University of Technology, Deutschland.
 • Barbéro, M., Quézel, P. 1989. “Contribution á 1'étude phytosociologique des matorrais de Méditerranée orientale”, Lazaroa, 11, 37-60.
 • Barnes, V., Zak, DR., Denton, S. R. Spurr, S.H. 1997. Forest Ecology. John Wiley & Sons, 4th edition, 774 pp.
 • Başaran, M. A., Başaran, S, Baş, M. N., Kaçar, S., Tolunay, D., Makineci, E., Kavgacı, A., Deniz, İ. G. 2008. Elmalı Sedir Araştırma Ormanında Aktüel Durumun Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Sayısal Haritalarla Ortaya Konulması. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülteni, No: 30.
 • Başaran, S., Tolunay, D., Makineci, E., Başaran, M. A. Kavgacı, A., Çetin, A., Kaçar, S., Baş, M. A. 2011. Bük Lütfi Büyükyıldırım araştırma ormanında aktüel durumun coğrafi bilgi sistemi tabanlı sayısal haritalarla ortaya konulması. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten, No: 44.
 • Bekat, L. 1987. “Barla Dağı (Eğirdir)’nın vejetasyonu”, Doğa Türk Botanik Dergisi, 11(3), 270- 305.
 • Bekat, L. 1986. “Barla Dağı (Eğirdir)'nın vejetasyonu”, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Temel Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: TBAG-570.
 • Box, E. O., Fujiwara, K. 2005. “Vegetation types and their broad – scale distrubution” Vegetation Ecology. Editör: van der Maarel, E. Oxford: Blackwell publishing.
 • Braun – Blanquet, J. 1928. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Biologische Studienbücher, Berlin.
 • Braun – Blanquet, J. (1932). Plant Sociology. (translated by Fuller, G. D., Conard, H. S.). New York.
 • Braun – Blanquet, J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. New York, Springer, 865 pp.
 • Čarni, A., Košir, P., Karadzic, B., Matevski, V., Redzic, S., Skvorc, Z. 2009. “Thermophilous deciduous forests in Southeastern Europe”, Plant Biosystems, 143, 1–13.
 • Chytrý, M., Tichy, L., Holt, J., Botta-Dukat, Z. 2002. “Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures”, Journal of Vegetation Science, 13, 79–90.
 • Chytrý, M., Hennekens, S., Jiménez-Alfaro, B., Knollová, I., Dengler, J. […..] Kavgacı, A., Kleikamp, M., Kolomiychuk, V. […..] Willner, W., Wohlgemuth, T., Yamalov, S. 2016. “European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots”, Applied Vegetation Science, 19, 173-180.
 • Çetik, R. 1976. “The phytosociological and ecological studies of the cedrus woodland vegetation of Çığlıkara and Bucak at Elmalı”, Communications, De la Faculté des Sciences de L'Université D'Ankara, C2(20), 1–37.
 • Çetik, R., Vural, M. 1979. “Ecological and sociological studies on the vegetation of Afyon, Bayat-Köroğlubeli and its environment”, Communications, 23, 1-44.
 • Çinbilgel, İ. 2005. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı'nın (İbradı-Akseki-Antalya) Flora ve Vejetasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Çinbilgel, İ., Gökçeoğlu, M. 2010. “The vegetation of Altınbeșik Cavern National Park (İbradı- Akseki/Antalya-Turkey) A synecological study”, Spanish Journal of Rural Development, 1(2), 1-18.
 • Çibilgel, İ. 2012. Melik ve Kaldırım Dağı ile Çevresinin (Manavgat-İbradı/Antalya) Flora ve Vejetasyon Yönünden İncelenmesi. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Davies, C.E., Moss, D. Hill, M.O. 2004. “EUNIS Habitat Classification Revised 2004", Report to European Environment Agency, European Topic Centre On Nature Protection and Biodiversity, http://eunis.eea.eu.int/upload/EUNIS_2004_report.pdf. Son erişim tarihi: 09 Ekim 2012.
 • Davis, P. H. 1965 – 1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-9, Edinburg: Edinburg University Press.
 • Davis P. H. 1971. “Distribution patterns in Anatolia with particular reference to endemism” Plant Life of South-West Asia. Editörler: Davis, P. H., Harper, P. C., Hedge, I. C. Edinburgh: Botanical Society of Edinburgh.
 • Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10, Edinburg: Edinburg University Press.
 • Dengler, J., Jansen, F., Glöckler, F., Peet, R. K., De Cáceres, M., Chytrý, M., Ewald, J., Oldeland, J., Finckh, M., Lopez-Gonzalez, G., Mucina, L., Rodwell, J. S., Schaminée, J. Spencer, N. 2011. The Global Index Of Vegetation‐Plot Databases (Gıvd): A New Resource For Vegetation Science. Journal Of Vegetation Science, 22(4), 582-597.
 • Dengler, J., Wagner, V., Dembicz, I., Garcia-Mijangos, I., […] Kavgacı, A., […] Ziv, Y., Znamenskiy, S., Biurrun, I. 2018. “GrassPlot - a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands”, Phytocoenologia, 48(3).
 • Dierschke, H. 1995. “The Braun-Blanquet approach to phytosociology as a basis for nature conservation, exemplified by montane grassland areas”, In Applied vegetation ecology. Proc. 35th Symp. International Association for Vegetation Science. East China Normal University Press, Shanghai.
 • Duman, H. 1995. “Engizek Dağı (Kahramanmaraş) vejetasyonu” Turkish Journal of Botany, 19, 179-212.
 • Duran, A. 1997. Otluk ve Gidefi Dağlarının (Akseki) Flora ve Vejetasyonu. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duran, A. 2002. “Flora of Tuzaklı, Otluk, Gidefi Mountains and Surroundings (Akseki)”, Türk Journal of Botany, 26, 303-349
 • Ekim, T. 1977. Sündiken Dağları (Eskişehir) vejetasyonunun sosyolojik ve ekolojik yönden araştırılması. Ankara Üniversitiesi, Fen Fakültesi, Doçentlik Tezi.
 • Eren, Ö., Gökçeoğlu, M., Parolly, G. 2004. “The flora and vegetation of Bakırlı Dağı (Western Taurus Mts, Turkey), including annotations on critical taxa of the Taurus range”, Willdenowia, 34 (2), 463-503.
 • Eren, Ö. 2000. Bakırlı Dağı'nın (Antalya) Flora ve Vejetasyonu. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Eren, Ö. 2006. Antalya Beydağları'nın (Tahtalı, Teke, Çalbalı, Pozan, Uzunkarış, Özdemir ve Kartal Dağları) Yüksek Dağ Vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Ewald, J., 2004. On the status of phytosociology as a discipline. Botanical Electronic News, No: 329.
 • Fontaine, M., Aerts, R., Özkan, K., Mert, A., Gülsoy, S., Suel, H., Waelkens, M., Muys, B. 2007. “Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitably in Mediterranean mountain forests of southern Anatolia”, Turkey. Forest Ecology and Management, 247, 18-25.
 • Gemici, Y. 1988. “Akdağ (Afyon-Denizli) ve Çevresinin Vejetasyonu”, Doğa Türk Botanik Dergisi, C12, 1-57.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K. H. C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 11, Edinburg: Edinburg University Press.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T., (edlr.) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği yayını, İstanbul: Namaş Nurtan Ambalaj ve Matbaacılık.
 • Hennekens, S. M. 1996. TURBO(VEG). Software package for input, processing and presentation of phytosociological data. User’s guide. Instituut voor Bos en Natuur, Wageningen and Unit of Vegetation Science, Lancester: University of Lancester.
 • Hennekens, S. M. Schaminee, J. H. J. 2001. “TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data”, Journal of Vegetation Science, 12, 589-591.
 • Hijmans, RJ., Cameron, SE, Parra, Jl. Jones, PQ. Jarvis, A. 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 25: 1965–1978
 • Horvat, I., Glavač, V., Ellenberg, H. 1974. Vegetation Südosteuropas. Stutgart: Gustav Fischer Verlag.
 • Karaköse, M. 2015. Yaralıgöz Eğitim ve Gözlem Ormanı (Kastamonu) ile Finike Merkez Orman Planlama Birimi'nin (Antalya) florası, vejetasyonu ve habitat tiplerinin sınıflandırılması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kargıoğlu, M., Tatlı, A. 2005. “A phytosociological research on the forest vegetation of Yandağ (Isparta-Turkey)”, Pakistan Journal of Biological Sciences, 8(6), 929-939.
 • Kavgacı, A., Özalp, G. 2006. “Ekosistem yönetiminde bitki sosyolojisinin yeri ve önemi”, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 7, 1-22.
 • Kavgacı, A., Čarni, A., Silc, U. 2008. “Bitki sosyoloji çalışmalarında kullanılan sayısal metotlar ve bazı bilgisayar programları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, A(2), 188-201.
 • Kavgacı, A., Silc, U., Čarni, A., Başaran, S., Başaran, M. A., Kosir, P., Marinsek, A., Zelnik, I. 2009. Serik ve Manavgat Bölgelerindeki kızılçam ormanlarında yangın sonrası vejetasyonun gelişim süreci. I. Orman Yangınlarıyla Mücadele Sempozyumu, 7-10 Ocak 2009, Antalya.
 • Kavgacı, A., Čarni, A., Başaran, S., Başaran, M. A., Košir, P., Marinšek, A., Šilc, U. 2010. “Long-term post-fire succesion of Pinus brutia forests in the east Mediterranean”, International Journal of Wildland Fire, 19, 599-605.
 • Kavgacı, A., Čarni, A., Başaran, S., Silc, U., Başaran, M. A., Kosir, P., Marinsek, A. 2011. “Serik ve Manavgat (Antalya) yörelerindeki yangın geçirmiş kızılçam ormanlarının floristik yapısı”, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 11(II), 1-30.
 • Kavgacı, A., Čarni, A. 2012. “Diversity and Gradients in Cedar Forests on Taurus Mountain Range (Turkey)”, Journal of Environmental Biology, 33, 977-984.
 • Kavgacı, A. 2012. Türkiye ormancılık araştırmalarının tamamlaması gereken bir görev: Türkiye orman tiplerinin belirlenmesi. Kuruluşunun 60. Yılında ormancılık araştırma Enstitüleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 7-9 Kasım 2012, Bolu.
 • Kavgacı, A., Arslan, M., Bingöl, Ü., Erdoğan, N., Čarni, A. 2012. “Classification and Phytogeographical Differentiation of Oriental Beech Forests in Turkey and Bulgaria”, Biologia, 67, 461-473.
 • Kavgacı, A., Sevgi, O., Tecimen, H. B., Yılmaz, O. Y., Carus, S., Dündar, T. 2013. “Classification and ordination of Pinus nigra dominated forest at Alaçam Mountains (NW Anatolia -Turkey)”, Eurassian Journal of Forest Science, 1, 35-50.
 • Kavgacı, A., Erdoğan, N., Güngöroğlu, C., Örtel, E., Çalıkoğlu, M., Coşgun, U. 2014. Çakırlar Havzası (Antalya) orman vejetasyonunun fitososyolojik analizi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Isparta.
 • Kavgacı A, Örtel, E., Torres, I., Safford, H. 2016. “Early postfire vegetation recovery of Pinus brutia forests: effects of fire severity, prefire stand age, and aspect”, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 40, 723-736.
 • Kavgacı, A., Šilc, U., Başaran, S., Marinšek, A., Başaran, M. A., Košir, P., Balpınar, N., Arslan, M., Denli, Ö., Čarni, A. 2017. “Classification of plant communities along postfire succession in Pinus brutia (Turkish red pine) stands in Antalya (Turkey)”, Turkish Journal of Botany, 41, 299-307.
 • Kavgacı, A. 2018. Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın orman vejetasyonunun fitososyolojik analizi. In: Ünal, Y. (ed.), Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Alageyik (Cevrus dama L.) Populasyonlarını ve Habitatını Koruma – Geliştirme Yöntem ve Stratejilerinin Araştırılması Projesi, Tübitak Tovag, 214O248.
 • Kavgacı, A., Türkkan, M., Sevgi, O., Tecimen, H. B. 2009 – 2030. Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanındaki Kızılçamda Traşlama Sonrası Vejetasyon Yapısı ve Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Devam eden proje.
 • Kehl, H. 1995. “Vegetation dynamics of macchie and their derivatives under the influence of a small settlement area near Antalya (SW-Turkey)” Ecology as the Basis of Urban Planning. Editörler: Sukopp, H., Numata, M., Huber, A. Urban, Amsterdam: SPB Academic Publishing.
 • Ketenoğlu, O., Tuğ, G. N., Bingöl, M.Ü, Geven, F., Kurt, L., Güney, K. 2010. “Synopsis of syntaxonomy of Turkish forests”, Journal of Environmental Biology, 31, 71–80.
 • Kurt, L., Ketenoğlu, O., Akman, Y., Şekerciler, F., Bölükbaşı, A., Özbey, B. G., 2015. Syntaxonomic analysis of the preforest and forest vegetation in the therme and eumediterranean zone around Antalya Gulf, Turkey”, Turkish Journal of Botany, 39, 487-498.
 • Lepš, J., Šmilauer, P. 1999. “Multivariate Analysis of Ecological Data”. Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia, http://www.biodiversitylorenzomarini. eu/R_manuals/Leps&Smilauer_Multivariate.pdf Son erişim tarihi: 20 Kasım 2017.
 • Landucci, F., Acosta, A. T. R., Agrillo, E., Attorre, F., Biondi, E., Cambria, V. E., Chiarucci, A., Del Vico, E., De Sanctis, M., Facioni, L., Geri, F., Gigante, D., Guarino, R., Landi, S., Lucarini, D., Panfili, E., Pesaresi, S., Prisco, I., Rosati, L., Spada, F., Venanzoni, R. 2012. “VegItaly: The Italian collaborative project for a national vegetation database”, Plant Biosystems, 146(4), 756–763.
 • Mayer, H., Aksoy, H. 1998. Türkiye ormanları (Wälder der Türkei). (Çeviren: Aksoy, H., Özalp, G.,). Bolu: Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • McCune, B., Meffords, M. J. 2006. PC-ORD 5, Multivariate Analysis of Ecological Data. Version 4.14. User’s Guide. Gleneden Beach, Oregon: MjM Software Design.
 • Mucina, L. 1997. “Classification of vegetation; past, present and future”, Journal of Vegetation Science, 8, 751-760.
 • Mucina, L., Bültmann, H., Dierßen, K., Theurillat, J. P., Raus, T., Čarni, A., Šumberová, K., Willner, W., Dengler, J., Gavilán García, R., Chytrý, M., Hájek, M., Di Pietro, R., Iakushenko, D., Pallas, J., Daniëls, F. J. A., Bergmeier, E., Santos Guerra, A., Ermakov, N., Valachovič, M., Schaminée, J. H. J., Lysenko, T., Didukh, Y. P., Pignatti, S., Rodwell, J. S., Capelo, J., Weber, H. E., Solomeshch, A., Dimopoulos, P., Aguiar, C., Hennekens, S. M., Tichý, L. 2016. “Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities”, Applied Vegetation Science, S1(19), 3-264.
 • Mueller – Dombois, D., Ellenberg, H. 1974. Aims and methods of vegetation ecology, New York: John Wiley & Sons.
 • Ocakverdi, H., Çetik, R. 1987. “Seydişehir maden bölgesi (Konya) ve çevresinin vejetasyonu”, Doğa Türk Botanik Dergisi, 11(1), 102-147.
 • Oluk, S. 1999. Babadağ (Denizli)’ın Flora ve Vejetasyonu. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özalp, G. 1993. “Datça (Reşadiye) Yarımadasının Bitki Toplumları”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 43(2), 77-99.
 • Quézel, P., Barbéro, M., Akman, Y. 1992. “Typification de syntaxa decrits en region mediterraneanne orientale”, Ecologia Mediterranea 1, 81–87.
 • Rodwell, J. S., Schaminée, J. H. J., Mucina, L., Pignatti, S., Dring, J., Moss, D. 2002. The diversity of European vegetation: an overview of phytosociological alliances and their relationships to EUNIS habitats. Waganingen: National Reference Centre for Agriculture, Nature and Fisheries.
 • Sağlam, C. 2007. “Davras Dağı (Isparta) ve çevresinin orman ve çalı vejetasyonu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 140-157.
 • Sağlam, C. 2007. “Davras Dağı (Isparta) ve çevresinin step ve kaya vejetasyonu”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 11-25.
 • Sağlam, C. 2013. “A phytosociological study of the forest, shrub, and steppe vegetation of Kızıldağ and environs (Isparta, Turkey)”, Turkish Journal of Botany, 37, 316-335.
 • Sarıbaş, M. 2006. “Bitki sosyolojisinin önemi tarihçesi ve ülkemiz ormancılığında bitki sosyolojisi çalışmaları”, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 7, 67- 88.
 • Schaminée, J. H. J., Hennekens, S. M., Chytrý, M., Rodwell, J. S. 2009. “Vegetation-plot data and databases in Europe: an overview”, Preslia, 81(3), 173-185.
 • Serin, M. 1996. “Dedegöl (Anamas) Dağı’nın doğu kısmı ile Kurucuova-Yeşildağ (Beyşehir- Konya) ve çevresinin vejetasyonu” Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 13, 28-49.
 • Serin, M., Eyce, B. 1994. “Hadim (Konya) Aladağ (Orta Toroslar) ve çevresinin vejetasyonu”, Turkish Journal of Botany, 18, 201-227.
 • Šilc, U., Čarni, A. 2012. “Conspectus of vegetation syntaxa in Slovenia”, Hacquetia, 11, 113– 164.
 • Stupar, V., Brujić, J., Škvorc, Ž., Čarni, A. 2016. Vegetation types of thermophilous deciduous forests (Quercetea pubescentis) in the Western Balkans. Phytocoenologia, 46, 49–68.
 • Şanda, M. A. 1999. Hadim, Ermenek ve Bucakkışla Arasında Kalan Bölgenin Fitososyolojik ve Fitoekolojik Yönden Araştırılması. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Şanda, M. A. 2006. “Geyik Dağı (Antalya) ve çevresinin orman ve subalpin vejetasyonu”, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 27, 99-116.
 • R Kurucu Ekibi, 2013. R: a Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, http://www.R-project.org/ ter Braak, C. J. F. 1986. “Canonical Correspondance Analysis: A new eigenvector technique for multivariate direct gradienet analysis”, Ecology, 67(5), 1167-1179.
 • ter Braak, C.J. F., Šmilauer, P. 2002. CANOCO Reference Manual and CanoDraw for Windows User’d Guide, Software for Canonical Community Ordination (version 4.5), 496 pp, Wageningen.
 • Tichy, L. 2002. “JUICE, software for vegetation classification”, Journal of Vegetation Science, 13, 45-453.
 • Uğurlu, E., Rolecek, J., Bergmeier, E. 2012. “Oak woodland vegetation of Turkey – a first overview based on multivariate statistics”, Applied Vegetation Science, 155, 590-608. van der Maarel, E. 2005. “Vegetation ecology – an overview” Vegetation Ecology. Editör: van der Maarel, E. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Varol, Ö., Tatlı, A. 2001. “The vegetation of Çimen Mountain (Kahramanmaraş)”, Turkish Journal of Botany, 25, 335-358.
 • Vural, M. 1981. Mut-Ermenek-Karaman Arası Orman-Step Geçit Bölgesinin Fitososyolojik ve Fitoekolojik Yönden Araştırılması. Doktora Tezi, SÜ Fen Fakültesi, Botanik Bölümü, Konya.
 • Vural, M., Ekim, T., İlarslan, R., Malyer, H. 1985. “Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı Vejetasyonu”, Doğa Bilim Dergisi, A2(9), 364-386.
 • Weber, H. E., Moravec, J., Theurillat, J. P. 2000. International code of phytosociological nomenclature. 3rd edition. Journal of vegetation Science, 11(5), 739–768.
 • Whittaker, R. H. 1973. “Approaches to classifying vegetation” In: R.H. Whittaker (ed.), Handbook of Vegetation Science 5, Ordination and classification of communities, Junk, Tha Hague, Springer, pp.325-342.
 • Yaltırık, F. 1984. Türkiye meşeleri teşhis klavuzu, Ankara: Orman Genel Müdürlüğü yayını. Yayıntaş, A. 1989. Burdur Katrancık (Kestel) Dağı Flora ve Vejetasyonu. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı, İzmir.
 • Yurdakulol, E. 1975. Toros Dağları'nda Adana İline bağlı pos ormanlarının bitki ekolojisi ve bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. TBAG-104, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.