Dursun AKASLAN
(HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ)
Hakan GÜLERCE
(HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ)
Fred Barış ERNST
(HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ)
Proje Grubu: TÜBİTAK SOBAG ProjeSayfa Sayısı: 104Proje No: 120K162Proje Bitiş Tarihi: 31.12.2020Türkçe

0 0
Uzaktan Öğretim için Gözetimli ve Gözetimsiz Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
Amaç: Yeni Konovirüs Hastalıgı (COVID-19) sebebiyle basta örgün ögretimde olmak üzere egitim ve ögretimde sürekliliginin saglanabilmesi için yeni araçlar ve yöntemlerin tasarlanması, üretilmesi ve gelistirilmesi ihtiyacı hasıl olmustur. Bu ihtiyaç dogrultusunda ortaya çıkan ?Uzaktan Ögretim için Gözetimli ve Gözetimsiz Ölçme ve Degerlendirme Sistemi? olarak adlandırılan projemizin amacı, uzaktan ögretim yoluyla verilen derslerin ölçme ve degerlendirme faaliyetlerini hem gözetimli hem de gözetimsiz olarak gerçeklestirilebilmesi için Internet baglantısı olan masaüstü, dizüstü, akıllı telefon ve tablet gibi aygıtlar ile uyumlu bir elektronik sınav sistemi gerçeklestirmektir. Bu amaca ulasabilmek için kimlik dogrulamanın gerçeklestirilmesi ve sınav güvenliginin saglanması olarak iki hedef belirlenmistir. Bu hedeflere ulasabilmek için üç asamalı bir güzergâh izlenilmistir. Yöntem: Birinci asamada bulut bilisimin ilk asaması olan IAAS yani Altyapı Olarak Hizmet için fiziksel bir sunucunun belirlenmesi, Hyper-V olarak adlandırılan sanallastırma platformunun kurulması, sanal makinelerin olusturulması ve Linux ve Windows tabanlı isletim sistemlerinin yüklenilmesi yapılmıstır. Projemizin ikinci asamasında ise bulut bilisimin ikinci asaması PaaS yani Platform Olarak Hizmet için web sunucuların kurulumu, betik dillerin yüklenilmesi ve veritabanlarının kurulumu gerçeklesmistir. Üçüncü asamada ise bulut bilisimin en önemli üçüncü asaması olan SaaS yani Yazılım Olarak Hizmet için üç adımlı bir yol takip edilmistir. Birinci adımda uzaktan ögretim yoluyla verilen derslerin ölçme ve degerlendirme etkinliklerinin hem gözetimli hem de gözetimsiz yapılabilmesi için MySQL ile iliskisel bir veritabanı olusturmak için ihtiyaç duyulan varlıklar (entities), nitelikler (attributes) ve iliskiler (relationships) tanımlanmıstır. Ikinci adımda ögretim elemanları tarafından ölçme ve degerlendirme faaliyetlerine yönelik sınav olusturma, soru ve yanıt ekleme, süre belirleme, dogru yanıtları belirleme, ögrencilerin dogru ve yanlıs yanıtları takip edebilme, ögrencilerin kimliklerini dogrulayabilme gibi bir çok modüle erisebilmeleri için MVC ve ORM basta olmak üzere birçok üst özellik barından açık-kaynak kodlu PHP Uygulama Gelistirme Çatılarından (Framework) biri olan CodeIgniter?ın en güncel sürümü olan 4. sürümü kullanılmıstır. Üçüncü asamada ögrencilerin ögretim yoluyla yürütülen derslerin sınavlarına katılabilmeleri için Unity 3D ile hem Android hemde iOS isletim sistemlerinin yüklü oldugu akıllı telefon veya tablet ile çalısabilecek bir aplikasyonun testleri gerçeklestirilmistir. Ögrenciler bu aplikasyonla ögretim elemanı tarafından belirlenmis sınav süresi aralıgı içerisinde sınavlarını tamamlayabilmeleri, kimliklerinin dogrulanabilmeleri ve sınav süresince sınav güvenliginin saglanması gerçeklestirilmistir. Sonuç: Proje kapsamında gelistirilen Gözetimli Elektronik Sınav Sistemi XSS, BFA, SQL Injection ve DDoS saldırılarına karsı koyabilecek sekilde gelistirilmeye çalısmıs olup uzaktan ögretim yoluyla verilen derslerin ölçme ve degerlendirme faaliyetlerinin gözetimli olarak yapılabilmesi için bir seçenek olarak üniversitelerimizin hizmetine sunulmaya baslanacaktır. Yapay Zeka, Makine Ögrenmesi ve Derin Ögrenme algoritmaları ile ögrencinin sınav anında yüz, göz ve el-kol hareketleri de otomatik incelenmek üzere ögretmenlerin is yükünün azaltılması için gelistirilmesine devam edilecektir
 • Akaslan, D. (2018). Aday ve Görevli İşlemleri için Merkezi Sınav Sistemi. 6. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi (s. 139-145). Şanlıurfa: Harran Üniversitesi.
 • Akaslan, D. (2019). Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri için Elektronik Sınav Sistemine Geçiş Örneği. International Open & Distance Learning Conference, (s. 423- 434). Eskişehir. https://www.dursunakaslan.com/upload/TAM/2019_BILDIRI_21.pdf adresinden alındı
 • Akaslan, D., & Kul, Ü. (2017). Are Pre service Teachers Ready for E learning A Case of Artvin Coruh University. Journal of Turkish Studies, 12(1), 1-20.
 • Akaslan, D., & Law, E. L.-C. (2011a). Measuring teachers' readiness for E-learning in higher education institutions associated with the subject of electricity in Turkey. 2011 IEEE
 • Global Engineering Education Conference (EDUCON), (s. 481-490). Amman.
 • Akaslan, D., & Law, E. L.-C. (2011b). Measuring Student E Learning Readiness A Case about the Subject of Electricity in Higher Education Institutions in Turkey. 2011 International Conference on Web-based Learning (ICWL), (s. 209-218). Hong Kong.
 • Arıkan, S. M., & Benzer, R. (2018). Bir Güvenlik Trendi: Bal Küpü. ACTA INFOLOGICA, 2(1), 1-11.
 • Atasever, S., Özçelik, İ., & Sağıroğlu, Ş. (2019). Siber Terör ve DDoS. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1), 238-244.
 • Başol, G., Ünver, T. K., & Çiğdem, H. (2017). Ölçme Değerlendirme Dersinde E-Sınav Uygulanmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 111-128.
 • Bay, N., & Alisinanoğlu, F. (2012). Soru Sorma Becerisi Öğretim Programının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sorularını Geliştirmedeki Etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 45-62.
 • Beştaş, M. (2017). Kitlesel Açık Online Dersler ve Bulut Bilişim. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 20-29.
 • Bozkurt, A., & Uçar, H. (2018). E-Öğrenme ve E-Sınavlar: Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Süreçlerinde Kimlik Doğrulama Yöntemlerine İlişkin Öğrenen Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 745-755.
 • Ersever, B., Doğru, İ. A., & Dörterler, M. (2017). Büyük Ölçekli Veri Merkezleri İçin Bulut Bilişim Kullanarak Sunucu. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(1), 20-26.
 • Erten, P. (2019). Z Kuşağının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 190-202.
 • Kara, İ. (2019). Kaba Kuvvet Saldırı Tespiti ve Teknik Analizi. Journal of Computer and Information Sciences, 2(2), 61-69.
 • Kuyucu, M. (2017). Y Kuşağı ve Teknooji: Y kuşağının iletişim teknolojilerini kullanım alışkınlıkları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 845- 872.
 • Manik, V. K., & Arora, D. (2016). https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7724572. 3rd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom). New Delhi.
 • Masum, E., & Samet, R. (2018). Mobil BOTNET İle DDOS Saldırısı. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11(2), 111-121.
 • MEB. (2012). Halka İlişkiler Organizasyon Hizmetleri Alanı: Biçime Gör Sorular. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bi%C3%A7imine%2 0G%C3%B6re%20Sorular.pdf adresinden alındı
 • Özgen, M., & Düz, S. (2019). Tehnoscape: Geleceğin Teknolojileri 2020. Ankara: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV).
 • Robotistan. (2020). Raspberry Pi 4 - 2GB. Aralık 14, 2020 tarihinde https://www.robotistan.com/raspberry-pi-4-2gb adresinden alındı
 • Seyrek, İ. H. (2011). Bulut Bilişim: İşletmeler için Fırsatlar ve Zorluklar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 701-713.
 • Şenol, M. (2017). Türkiye'de Siber Saldırılara Karşı Caydırıcılık. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 3(2), 1-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.