Berna AKÇİNAR YAYLA
(IŞIK ÜNİVERSİTESİ)
Proje Grubu: TÜBİTAK SOBAG ProjeSayfa Sayısı: 122Proje No: 118K170Proje Bitiş Tarihi: 01.07.2020Türkçe

0 0
Ebeveynlik Davranısları ve Çocukların Sosyal-Davranıssal Gelisiminde Is-Aile Çatısmasının Rolü
Bu proje, 2-6 yasları arasında çocugu olan evli ve çalısan kadınların deneyimledikleri is-aile çatısmasının, onların psikolojik saglıkları, ebeveynlik davranısları ve çocuklarının sosyaldavranıssal gelisimleriyle olan iliskilerini incelemektedir. Projenin temel amaçları; (1) erken çocukluk yas döneminde çocugu olan çalısan kadınların is-aile çatısması ve buna neden olabilecek durumları saptamak; (2) deneyimlenen is-aile çatısmasının kadınların psikolojik saglık ve ebeveynlik davranıslarıyla olan iliskisini incelemek; (3) algılanan destek mekanizmalarının bu süreçteki rolünü incelemek; (4) bütün bu mikro ve mezo-sistem etkilerinin, çocukların sosyal-davranıssal gelisimleriyle nasıl iliskili oldugunu arastırmaktır. Arastırmada, Türkiye genelinde 2-6 yas arası çocugu olan evli ve çalısan, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmis 700 anne ile görüsülmüstür. Ayrıca, sadece Istanbul?da ikamet eden 40 anne ile de derinlemesine görüsmelerden olusan bir nitel çalısma tamamlanmıstır. Çalısmanın sonuçları göstermistir ki, (i) çalısmaktan suçluluk duyan ve algıladıkları sosyal destek seviyesi az olan anneler, daha fazla is-aile çatısması deneyimlemekte; (ii) is-aile çatısması, çalısan annelerin depresyon seviyelerini ve olumsuz ebeveynlik davranıslarını arttırırken, çocukların olumlu sosyal-davranıssal gelisimlerini olumsuz yönde etkilemekte; (iii) algılanan sosyal destek, çalısan annelerin depresyon seviyeleri üzerinde koruyucu bir etki olusturmakta; ve (iv) sosyo-demografik özelliklerinden bagımsız, çalısan çogu annenin is ve ev yasantılarında deneyimledigi olumsuzluklar benzer olmaktadır.
 • Achenbach, T. M. ve Edelbrock, C. S. (1981). Behavioral problems and competencies reported by parents of normal and disturbed children aged four through sixteen. Monographs of the Society for Research in Child Development, 1-82.
 • Achenbach, T. M., Edelbrock, C. ve Howell, C. T. (1987). Empirically based assessment of the behavioral/emotional problems of 2- and 3-year-old children. Journal of Abnormal Child Psychology, 15(4), 629-650.
 • Achenbach, T. M. ve Rescorla, L. A. (2000). Manual for the ASEBA preschool forms and profiles: An integrated system of multi- informant assessment; Child behavior checklist for ages 1 1/2-5; Language development survey; Caregiver-teacher report form. University of Vermont.
 • AÇEV (2017). Türkiye’de İlgili Babalık ve Belirleyicileri. Türkiye’de Babalığı Anlamak Serisi. Anne Çocuk Eğitim Vakfı. İstanbul. (Yazar: Berna Akçinar).
 • Adler, N. J. ve Izraeli, D. N. (1994), Competitive frontiers: Women managers in a global economy, Cambridge, MA: Blackwell.
 • Akcinar, B. (2017). Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 4.
 • Akcinar, B. ve Baydar, N. (2014). Parental control is not unconditionally detrimental for externalizing behaviors in early childhood. International Journal of Behavioral Development, 38(2), 118-127.
 • Allen, T. D. (2001), Family-supportive work environments: The role of organizational perceptions, Journal of Vocational Behavior, 58, (ss. 414 – 435).
 • Almeida, D.M. , Wethington, E. ve Chandler, A.L. (1999), Daily transmission of tensions between marital dyads and parent-child dyads, J. Marriage Fam, 61, (ss. 49–61).
 • Andersen, P. A. ve Telleen, S. L. (1992). The relationship between social support and maternal behaviors and attitudes: A meta- analytic review. American Journal of Community Psychology, 20(6), 751-774.
 • Arkonaç, S. (2012). Söylem Çalışmaları. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Aunola, K. ve Nurmi, J. E. (2005). The role of parenting styles in children's problem behavior. Child Development, 76(6), 1144- 1159.
 • Aycan, Z. (2008), Cross-cultural perspectives to work-family conflict, In K.Korabik ve D.Lero (Eds.). Handbook of Work-Family conflict, (ss. 359-371). London: Cambridge University Press.
 • Aycan, Z. ve Eskin, M. (2005), Relative contributions of childcare, spousal support, and organizational support in reducing work– family conflict for men and women: The case of Turkey, Sex Roles, 53, (ss.453–471).
 • Aycan, Z., Eskin, M. ve Yavuz, S. (2007), Hayat Dengesi, İş Aile ve Hayatı Dengeleme Sanatı, 1. Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Babakus, E., Yavas, U. ve Karatepe, O.M. (2008), The effects of job demands, job resources, and intrinsic motivation on emotional exhaustion and turnover intentions: A study in the Turkish hotel industry, 9, (ss.384-404), International Journal of Hospitality andTourism Administration.
 • Bakan, İsmail, A., Melih Eyitmiş, Burcu Erşahan, İnci F. Doğan, Gökhan Bulunmaz, (2011), Banka Çalışanlarının İş Tatmin ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Çatışma Tür ve Stratejilerine Bakış Açıları Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Alan Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi,1-31.
 • Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child Development, 67(6), 3296-3319.
 • Barker, G., Contreras, J.M., Heilman, B., Singh, A.K., Verma, R.K., ve Nascimento, M. Evolving Men: InitialResults from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES). Washington, D.C.: International Center for Research on Women (ICRW) and Rio de Janeiro: Instituto Promundo. January 2011.
 • Batum, P. ve Yağmurlu, B. (2007). What counts in externalizing behaviors? The contributions of emotion and behavior regulation. Current Psychology, 25(4), 272–294.
 • Baydar, N., Greek, A. ve Gritz, R. M. (1999), Young mothers’ time spent at work and time spent caring for children, Journal of Family and Economic Issues, 20, (ss. 61–84).
 • Baydar, N., Kuntay, A., Goksen, F., Yagmurlu, B. ve Cemalcilar, Z. (2008). The Study of early childhood developmental ecologies in Turkey. Ankara, Turkey: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (Grant No. 106K347). Baydar, N., Küntay, A. C., Yagmurlu, B., Aydemir, N., Cankaya, D., Göksen, F. ve
 • Cemalcilar, Z. (2014). “It takes a village” to support the vocabulary development of children with multiple risk factors. Developmental Psychology, 50(4), 1014.
 • Behson, S. J. (2002b), Which dominates: The relative importance of work–family organizational support and general organizational context on employee outcomes, Journal of Vocational Behavior, 61,(ss. 53–72).
 • Belsky, J. ve Cassidy, J. (1994), Attachment and close relationships: An individual difference perspective, Psychological Inquiry, 5, (ss. 27–30).
 • Benligiray, S. ve Sönmez, H. (2012), Analysis of organizational commitment and work–family conflict in view of doctors and nurses, The International Journal of Human Resource Management, 23(18), (ss. 3890- 3905).
 • Black, S.E., Devereux, P.J., ve Salvanes, K.G. (2005). The More the Merrier? The Effect of Family Size and Birth Order on Children's Education. Quarterly Journal of Economics, 120, 669-700.
 • Bond, F.W., Flaxman, P.E.ve Bunce D. (2008). The Influence of Psychological Flexibility on Work Redesign: Mediated Moderation of a Work Reorganization Intervention. Journal of Applied Psychology, 93: 645-654.
 • Boratav, H. B., Fişek, G. O. ve Ziya, H. E. (2017). Erkekliğin Türkiye Halleri. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkiye.
 • Borelli, J. L., Nelson, S. K., River, L. M., Birken, S. A. ve MossRacusin, C. (2017), Gender differences in work-family guilt in parents of young children, Sex Roles, 76(5).
 • Bozok M. (2016). Toplumsal Cinsiyete Dayalı İş Bölümü Ölçeği. Yayınlanmamış Çalışma.
 • Bradley, R. H., Whiteside, L., Mundfrom, D. J., Casey, P. H., Kelleher, K. J. ve Pope, S. K. (1994). Early indications of resilience and their relation to experiences in the home environments of low birthweight, premature children living in poverty. Child Development, 65, 346-360.
 • Bronfenbrenner, U. (1979), The ecology of human development: Experiments by nature and design, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bruck, C. S., Allen, T. D. ve Spector, P. E. (2002), The relation between work–family conflict and job satisfaction: A finer-grained analysis, Journal of Vocational Behavior, 60, (ss. 336–353).
 • Byron, K. (2005). A meta-analytic review of work–family conflict and its antecedents. Journal of Vocational Behavior, 67(2), 169- 198.
 • Carıkcı, H. I. ve Celikkol, O. (2009), İş-aile çatışmasının örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,1, (ss.153-171).
 • Carlson, D. S., Kacmar, K.M., ve Williams, L.J. (2000), Construction and initial validation of a multidimensional measure of work- family conflict, J. Vocational Behavior 56(2), (ss.249–276).
 • Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analaysis, Sage, London. Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Coley, R. L., Kull, M. A. ve Carrano, J. (2014). Parental endorsement of spanking and children’s internalizing and externalizing problems in African American and Hispanic families. Journal of Family Psychology, 28(1), 22.
 • Collins, W. A., Maccoby, E. E., Steinberg, L., Hetherington, E. M. ve Bornstein, M. H. (2000). Contemporary research on parenting: The case for nature and nurture. American Psychologist, 55, 218-232.
 • Cooklin, A. R., Westrupp, E., Strazdins, L., Giallo, R., Martin, A. ve Nicholson, J. M. (2015). Mothers' work–family conflict and enrichment: Associations with parenting quality and couple relationship. Child: care, health and development, 41(2), 266- 277.
 • Cooksey, E., Menaghan, E. ve Jekielek, S. (1997), Life-course effects of work and family circumstances on children, Social Forces, 76, (ss.637–667).
 • Corbin, J. M., ve Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. QualitativeSsociology, 13(1), 3-21.
 • Costigan, C. L., Cox, M. J. ve Cauce, A. M. (2003), Workparenting linkages among dual-earner couples at the transition to parenthood, Journal of Family Psychology, 17, (ss.397–408).
 • Cox, M. J. ve Paley, B. (1997), Families as systems, Annual Review of Psychology,48, (ss. 243–267).
 • Crouter, A. C., Bumpus, M. F., Maguire, M. C. ve McHale, S. M. (1999), Linking parents’ work pressure and adolescents’ well being: Insights into dynamics in dual-earner families, Developmental Psychology, 35, (ss. 1453–1461).
 • Cummings, E. M., ve Kouros, C. D. (2009). Maternal depression and its relation to children’s development and adjustment. Encyclopedia on early childhood development, 1-6.
 • Cutrona, C.E., Russell, D.W., Hessling, R.M, Brown, P.A. ve Murry, V., (2000), Direct and moderating effects of community context on the psychological well-being of African American women, J. Pers. Soc. Psychol, 79:1088–101.
 • Davidson, M.J., ve Burke, R.J. (2004), Women in management worldwide: facts, figures and analysis – an overview, in Davidson, M.J., Burke, R.J. (Eds),Women in Management Worldwide: Facts, Figures and Analysis, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, (ss. 1-15).
 • Deater- Deckard K. ve Dodge, K.A. (1997). Externalizing Behavior Problems and Discipline Revisited: Nonlinear Effects of Culture, Context, and Gender. Psychological Inquiry, 8, 161-175.
 • Demirel, F., Üner, A. ve Kırmi, E. (2001). Van ili kırsalındaki annelerin çocuk beslenmesindeki alışkanlıkları ve uygulamaları. Van tıp dergisi, 8, 18-22.
 • Derogatis, L.R. (1992), The Brief Symptom Inventory-BSI: Administration, scoring and procedures manual-II. USA: Clinical Psychometric Research Inc.
 • Dumenci, L., Erol, N., Achenbach, T. M. ve Simsek, Z. (2004). Measurement structure of the Turkish translation of the Child Behavior Checklist using confirmatory factor analytic approaches to validation of syndromal constructs. Journal of Abnormal Child Psychology, 32(3), 335-340.
 • Duxbury, L., Higgins, C. ve Lee, C. (1994). Work-family conflict: A comparison by gender, family type, and perceived control. Journal of Family Issues, 15(3), 449-466.
 • Eamon M.K. ve Zuehl R,M.(2001), Maternal depression and physical punishment as mediators of the effect of poverty on socioemotional problems of children in single-mother families Am. J. Orthopsychiatry, 71:218–26.
 • Eby, L. T., Casper, W. J., Lockwood, A., Bordeaux, C. ve Brinley, A. (2005), Work and family research in IO/OB: Content analysis and review of the literature (1980–2002), Journal of Vocational Behavior, 66, (ss. 124–197).
 • Efeoğlu, İ. E. (2006), İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Eggebeen, D. J. ve Hawkins, A. J. (1990). Economic need and wives’employment. Journal of Family Issues, 11, (ss. 48-66).
 • Eisenberg, N., Zhou, Q., Spinrad, T. L., Valiente, C., Fabes, R. A. ve Liew, J. (2005). Relations among positive parenting, children's effortful control, and externalizing problems: A three‐wave longitudinal study. Child Development, 76(5), 1055-1071.
 • Eker, D. ve Arkar, H. (1995), Perceived social support: Psychometric properties of the MSPSS in normal and pathological groups in a developing country, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 30, (ss.121–126).
 • Elloy ve David F. (2004), Antecedents of Work-Family Conflict Among Dual-Career Couples: An Australian Study, Cross Cultural Management, 11(4), (ss. 17-27).
 • Erder, G. (2010). Work-family conflict and children's externalizing and internalizing problems: The mediating role of parenting (Unpublished master’s thesis). Graduate School of Social Sciences and Humanities (GSSS), Koc University, Istanbul.
 • Erel, O. ve Burman, B. (1995), Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: A metaanalytic review, Psychological Bulletin, 118, (ss. 108–132).
 • Eyberg, S. ve Robinson, E. A. (1983). Conduct problem behavior: Standardization of a behavioral scale with adolescents. Journal of Clinical Child Psychology, 12, 347-354.
 • Frone, M. R., Russell, M. ve Barnes, G. M. (1996),Work–family conflict, gender, and health-related outcomes: A study of employed parents in two community samples, Journal of Occupational Health Psychology, 1, (ss. 57–69).
 • Frone, M. R., Russell, M. ve Cooper, M. L. (1997), Relation of work–family conflict to health outcomes: A four-year longitudinal study of employed parents, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70, (ss. 325–335).
 • Galinsky, E., Bond, J. T. ve Friedman, D. E. (1996), The role of employers in addressing the needs of employed parent, Journal of Social Issues, 52, (3), (ss.111-136).
 • Goodman, W. B. ve Crouter, A. C. (2009). Longitudinal Associations Between Maternal Work Stress, Negative Work‐ Family Spillover, and Depressive Symptoms. Family Relations, 58(3), 245-258.
 • Greenhaus, J. H. ve Beutell, N. J. (1985), Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10(1), (ss.76–88).
 • Güvenç, G. (2014). Construction of wife and mother identities in women’s talk of intrafamily violence in Saraycık-Turkey, International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation, 3, (ss. 76 –92)11.
 • Han, Wen-Jui, Waldfogel, J. ve Brooks-Gunn,J.,(2001) The Effects of Early Maternal Employment on Later Cognitive and Behavioral Outcomes, Journal of Marriage and the Family, 63(2), (ss.336-354).
 • Hart, M. S. ve Kelley, M. L, (2006), Fathers’ and mothers’ work and family issues as related to internalizing and externalizing behavior of children attending day care, Journal of Family Issues, 27,(ss. 252–270).
 • Hogan, A. E., Scott, K. G. ve Bauer, C. R. (1992). The Adaptive Social Behavior Inventory (ASBI): A new assessment of social competence in high-risk three-year-olds. Journal of Psychoeducational Assessment, 10(3), 230-239.
 • Ishaya, N. ve Ayman, R. (2008), Predicting work-family conflict via perceived involvement and overload, Boston, American Psychological Association.
 • Janssens, J. M. A. M. ve Gerris, J. R. M. (1992). Child rearing, empathy and prosocial development. Child rearing: Influence on prosocial and moral development, 57-75.
 • Kağıtçıbaşı, Ç., (2005). Autonomy and Relatedness in Cultural Context: Implications for Self and Family. Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol 36(4), 403-422.
 • Kağıtçıbaşı Ç. (2010), Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji, İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları. Kağıtçıbaşı, Ç. ve Ataca, B. (2005). Value of children and family change: A three decade portrait from Turkey. Applied Psychology: International Review, 54, 317-337.
 • Kandiyoti, D. (1997) Gendering the modern: on missing dimensions in the study of Turkish modernity, in S. Bozdoğan and R. Kasaba (eds) Rethinking modernity and national identity in Turkey, Seattle: University of Washington Press, 113–32.
 • Karatepe, O.M. ve Tekinkus, M., (2006), The effects of work-family conflict, emotional exhaustion, and intrinsic motivation on job outcomes of frontline employees, International Journal of Bank Marketing 24 (3), (ss. 173–193).
 • Kotchick, B. A., Dorsey, S. ve Heller, L. (2005), Predictors of parenting among African American single mothers: Personal and contextual factors, Journal of Marriage and Family, 67, (ss. 448–460).
 • Kumru, A. (2005). Study of the effect of parents’ and teachers’ socialization aims, developmental expectations and control strategies on child development during early childhood years. Turkey: Abant Izzet Baysal University (BAP: 2005.03.06.213)(unpublished manuscript).
 • Kumru, A., Sayıl, M. ve Yağmurlu, B. (2006), TÜBİTAK Project: Career: Longitudinal Study of Cognitive, Emotional and Positive Social Development of Children.
 • Lamb, M. E. (1977). Father-infant and mother-infant interaction in the first year of life. Child Development, 48, 167-181. Lovejoy, M.C., Graczyk, P.A., O’Hare, E., ve Neuman, G. (2000), Maternal depression and parenting behavior: a meta-analytic review, Clin. Psychol. Rev., 20:561–92.
 • Lucas-Thompson, R. G., Goldberg, W. A. ve Prause, J. (2010), Maternal work early in the lives of children and its distal associations with achievement and behavior problems: A meta-analysis, Psychological Bulletin, 136, (ss. 915–942).
 • Luster, T., Rhoades, K. ve Haas, B. E. (1989). The relation between parental values and parenting behavior: A test of the Kohn hypothesis. Journal of Marriage and the Family, 51(1), 139–47.
 • McCarty, C.A., ve McMahon, R.J.(2003), Mediators of the relation between maternal depressive symptoms and child internalizing and disruptive behavior disorders, J. Fam. Psychol. 17(4):545–56.
 • McElwain, A. K. (2002). The development of the work-family guilt scale. Unpublished manuscript. Miles, S. B., ve Stipek, D. (2006). Contemporaneous and longitudinal associations between social behavior and literacy achievement in a sample of low‐income elementary school children. Child Development, 77(1), 103-117.
 • Mulsow, M., Caldera, Y. M., Pursley, M., Reifman, A. ve Huston, A. C. (2002) Multilevel factors influencing maternal stress during the first three years. Journal of Marriage and the Family, 64, (ss. 944–956).
 • Muthén, L.K. ve Muthén, B.O. (1998-2012). Mplus User’s Guide. Seventh Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén. Nacak, M., Yağmurlu, B., Durgel, E.S., ve Vijver, F.J.R. van de (2011). Metropol ve Anadolu’da Ebeveynlik: Biliş ve Davranışlarda Şehrin ve Eğitim Düzeyinin Rolü [The role of city and education on parenting beliefs and behaviors]. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 85-100.
 • Netemeyer, R. G., Boles, J. S. ve McMurrian, R. (1996), Development and validation of work–family conflict and family–work conflict scales. Journal of Applied Psychology, 81(4), (ss. 400–410). OECD (2011).Maternal Employment Rates. Erişim: http://www.oecd.org/els/family/LMF1_2_Maternal_Employment_Sep2014.pdf, 02 Nisan, 2017.
 • OECD (2012).OECD Better Life Index. Erişim: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/jobs/, 17 Mayıs, 2017.
 • OECD (2012).OECD Employment Rate. Erişim: https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm ,17 Mayıs, 2017.
 • Özdevecioğlu, M. ve Doruk, N. (2009), Organizasyonlarda iş-aile ve aile-iş çatışmalarının iş ve yaşam tatminleri üzerine etkisi, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 33, (ss.66-99).
 • Parasurman, S. ve Simmers, C. A. (2001), Type of employment, work–family conflict and well-being: A comparative study, Journal of Organizational Behavior, 22, (ss. 551–568).
 • Parcel, T. L. ve Menaghan, E.G. (1997), Effects of Low-Wage Employment on Family Well-Being, Future of Children, 7(1), (ss.116- 121).
 • Paterson, G. ve Sanson, A. (1999), The association of behavioural adjustment to temperament, parenting and family characteristics among 5-year-old children, Social Development, 8(3), (ss. 293-309).
 • Powell, G. N. ve Greenhaus, J. H.,(2010), Sex, gender, and decisions at the family3work interface. Journal of Management, 36, (ss. 1011–1039).
 • Prior, M., Sanson, A. ve Oberklaid, F. (1989), Temperament in childhood, The Australian Temperament Project, In G. Kohnstamm, J. Bates ve M. Rothbart Eds., (ss. 537–556), New York: John Wiley.
 • Repetti, R.L. ve Wood, J. (1997), Effects of daily stress at work on mothers’ interactions with preschoolers, J. Fam. Psychol., 11, (ss. 90– 108).
 • Roeters, A., Van Der Lippe, T. ve Kluwer, E.S. (2010). Work Characteristics and Parent-Child Relationship Quality: The Mediating Role of Temporal Involvement, Journal of Marriage and Family, 72, 317–28.
 • Rudy, D., ve Grusec, J. E. (2006). Authoritarian parenting in individualist and collectivist groups: Associations with maternal emotion and cognition and children's self-esteem. Journal of Family Psychology, 20(1), 68.
 • Shebloski, B., Conger, K. J. ve Widaman, K. F. (2005). Reciprocal links among differential parenting, perceived partiality, and self- worth: A three-wave longitudinal study. Journal of Family Psychology, 19, 633-642.
 • Sirman, N. (2000). Gender Construction and Nationalist Discourse: Dethroning the Father in the Early Turkish Novel. Gender and Identity Construction: Women of Central Asia, the Caucasus and Turkey, 68, 162.
 • Soper, D.S. (2017). A-priori Sample Size Calculator for Structural Equation Models [Software]. Available from http://www.danielsoper.com/statcalc
 • Sunar, D. ve Fişek G. O. (2005). Contemporary Turkish families. İçinde, Families in Global Perspective, (der.) J. L. Roopnarine ve U. Gielen, (s. 169–183). Boston, MA: Pearson.
 • Şahin, N.H. ve Durak, A, (1994), Kısa semptom envanteri: Türk gençleri için uyarlaması, Türk Psikoloji Dergisi, 9:44-569.
 • Tandon, M., Cardeli, E. ve Luby, J. (2009). Internalizing disorders in early childhood: A review of depressive and anxiety disorders. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 18(3), 593-610.
 • Tavşancıl, E. (2013). Psikolojik Test ve Değerlendirme. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tekingündüz, S., Kurtuldu, A. ve Öksüz, S. (2015), İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Yıl.3, Cilt.3, Sayı.4, (ss.27-42).
 • Thomas, L. T. ve Ganster, D. C. (1995), Impact of familysupportive work variables on work-family conflict and strain: A control perspective, Journal of Applied Psychology, 80: (ss.6 –15).
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2016). İstatistiklerle Kadın. Erişim: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21519, 02 Nisan, 2017.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2016). Hanehalkı İşgücü Anketi. Erişim: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do?d-4326216-s=2&d-4326216-o=2, 20 Şubat, 2018.
 • TÜRKONFED (2017). Türkonfed İş Dünyasında Kadın 2017 Raporu Birinci Faz Çalışma Sonuçları. Erişim: http://www.turkonfed.org/tr/detay/1301/turkonfed-is-dunyasinda-kadin-2017-raporu-1-faz-sonuclari/, 20 Ağustos, 2017.
 • Vieira, J. M., Ávila, M. ve Matos, P. (2012), Attachment and parenting: The mediating role of work-family balance in Portuguese parents of preschool children, Family Relations, 31, (ss. 50-31).
 • Voydanoff, P., (2005), Work Demands and Work-to-Family and Family-to-Work Conflict: Direct and Indirect Relationships, Journal of Family Issues, 26(6), (ss.707-726).
 • Webster-Stratton, C. (2003). Aggression in young children services proven to be effective in reducing aggression. Encyclopedia on Early Childhood Development Montreal, 1-6.
 • Westland, J.C. (2010). Lower bounds on sample size in structural equation modeling. Electronic Commerce Research and Applications, 9(6), 476-487.
 • Westrupp, E., Strazdins, L., Martin, A., Cooklin, A., Zubrick, S.R. ve Nicholson, J.,(2016), Forthcoming. “Maternal Work-Family Conflict and Psychological Distress: Reciprocal Relationships Over 8 Years, Journal of Marriage and Family.
 • Yagmurlu, B. ve Sanson, A.(2009), Acculturation and Parenting among Turkish Mothers in Australia, Journal of Cross-Cultural Psychology 40, (ss. 361–380).
 • Yeung, W. J., Linver, M. ve Brooks-Gunn, J. B. (2002). How money matters for young children’s development: Parental investment and family processes. Child Development, 73, 1861 – 1879.
 • Yildirim, D. ve Aycan, Z. (2008), Nurses’ work demands and work–family conflict: A questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies, 45, (ss.1366-1378).
 • Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G. ve Farley, G.K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.