Gürcan BÜYÜKSALİH
(Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yozgat, Türkiye)
Hakan AKÇIN
(-)
M. Güven KOÇAK
(-)
HAKAN ŞAHİN
(-)
Hüseyin TOPAN
(-)
SERKAN KARAKIŞ
(-)
Uzman Murat ORUÇ
(-)
Aycan M. MARANGOZ
(-)
Proje Grubu: TÜBİTAK ÇAYDAG Sayfa Sayısı: 66Proje No: 101Y090Proje Bitiş Tarihi: 15.02.2006Türkçe

0 0
Geometric and semantic analysis of space imagery topographic mapping and database construction of selected experimental test area in Turkey
Bu çalışmada, Zonguldak test alanında değişik çözebilirlik düzeyindeki uydu görüntülerinin topoğrafîk harita yapımı ve veritabam oluşturulmasına yönelik geometrik ve semantik analizleri yapılmıştır. Bu amaçla, öncelikle olarak uzaktan algılanmış verinin geometrik düzeltme prosedürleri, gelişmiş matematiksel modellerle gerçekleştirilmiştir. Bu aşama sonrasında stereo uydu görüntülerinin otomatik görüntü eşleştirme algortimalarıyla eşleştirilmesi sonucunda sayısal yükseklik modelleri üretilmiştir. Ayrıca, ilgi alanının SRTM gibi radar teknolojisiyle üretilmiş ve varolan yükseklik modelleri de bu aşamada analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin, mevcut referans verileriyle doğruluk düzeyi açısından karşılaştırılması da istatistik olarak detaylı biçimde gerçekleştirilmiştir. Uydu görüntülerinden detay çıkarımı, bunlarla varolan veritabanlarınm güncelleştirilmesi, bilgi içeriğine etki eden etmenler ve uydu görüntülerinin buna yönelik potansiyelleri Zonguldak test alanı için ve özellikle yüksek çözebilirlikli veriler açısından değerlendirilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.