Feyza Ayşenur PAÇ
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Meltem TAYFUN
(Girilmedi)
Ahmet ÇIĞLI
(Girilmedi)
Yusuf TÜRKÖZ
(Girilmedi)
İsmail TEMEL
(Girilmedi)
Saim YOLOĞLU
(Girilmedi)
Yıl: 1999Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 1300-4778Sayfa Aralığı: 37 - 41Türkçe

110 6
Esansiyel hipertansiyonlu ebeveynlerin normotansif çocuklarında ve obez çocuklarda lipid profili ve apolipoproteinler
AMAÇ: Bazı lipid fraksiyonları ve apolipoproteinler ile coroner arter hastalıkları (KAH) arasında yakın ilişki olduğu bilinmektedir. Hipertansiyon ve obezite de bilinen önemli kardiovasküler risk faktörler indendir. Obez çocuklarda ve esansiyel hipertansiyonlu ailelerin normotansif çocuklarında apolipoproteinler ve lipid fraksiyonlarında değişiklikler olup olmadığını araştırmak amacıyla çalışma planlanmıştır. YÖNTEM: Bu çalışmaya yaşları 3-17 arasında değişen Vücut Kitle İndeksi (VKİ) %120'nin üzerinde olan obez çocuklar (n-30) ve ebeveynlerden en az birinde esansiyel hipertansiyon öyküsü bulunan sağlıklı çocuklar (n=34) alındı. Kontrol grubu olarak ailede esansiyel hipertansiyon öyküsü bulunmayan sağlıklı çocuklar (n=30) seçildi. Tüm gruplarda total kolesterol, trigliserid, HDL kolesterol, LDL kolesterol, Apolipoprotein A-1 (Apo-A1), ve B (Apo-B) değerleri çalışıldı. BULGULAR: Obez çocuklarda ve esansiyel hipertansiyonlu ailelerin normotansif çocuklarında Apo B değerlerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu bulundu (p<0.05). Obez çocuklarda ise kolesterol ve LDL kolesterol değerleri de kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.05). SONUÇ: LDL'nin protein içeriği olan Apo B kardiyovasküler hastalık için risk taşıyan gruplarda erken yaşlarda gösterilebilen iyi bir belirleyici olarak düşünülebilir.
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.