A. Azmi YETİM
(Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye)
Zekeriya GÖKTAŞ
(Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Balıkesir, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 12Sayı: 2ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 541 - 550Türkçe

414 1
Öğretmenin Mesleki ve Kişisel Nitelikleri
Öğretmenlik, niteliği ve işlevi bakımından toplumun ekonomik sosyal ve kültürel yönden gelişmelerinde etkisi son derece büyük, önemli bir meslektir. Öğretmen, öğrencilerine ve çevresindeki insanlara kazandıracağı ve becerilerle kaliteli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına dolayısıyla ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, eğitim bütünlüğü içinde insan gelişimine çok önemli katkıları olan öğretmenlerin mesleki ve kişisel niteliklerini tespit etmek ve öğretmen yetiştirilmesine temel teşkil eden içerik katagorilerini belirlemek, öğretmenlik mesleğinin önemini ve mesleki rollerini ortaya koymaktır. Çalışma durum saptamaya yöneliktir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Açıkalın, Aytaç (1988). "Kırk Yıl Önce, Kırk Yıl Sonra", Milli Eğitim, Sayı: 137, Ankara,
 • 2. Akyüz Yahya (1978). Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri, Ankara
 • 3. Atatürk ve Eğitim (1973). Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • 4. Bilgen, Nihat (1988). "Öğretmenin Mesleki ve İnsani Nitelikleri", Çağdaş Eğitim, Sayı: 132, Ankara
 • 5. Bilgen,Nihat (1988). "Öğretmen ve Eğitimi", Milli Eğitim, Sayı: 137, Ankara.
 • 6. Büyükkaragöz, S. Savaş (1988)."Eğitimde Öğretmenin Rolü ve Öğretmen Tutumlarının Öğrenci Davranışları Üzerindeki Etkisi", Milli Eğitim, Sayı: 137, Ankara.
 • 7. Ergün,Mustafa (1987). Eğitim ve Toplum, Malatya.
 • 8. Küçükahmet, Leyla (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Bursa.
 • 9. Mawer,Mick (1996). The Effective Teaching of Physical Education, London and New York.
 • 10. M.E.B, (1990).Milli Eğitim Temel Kanunu, Ankara.
 • 11. M.E.B. Komisyon Çalışması,(1999). Öğretmen Yeterlilikleri, Ankara.
 • 12. M.E.G.S.B.(1988), XII. Milli Eğitim Şurası, 18-22 Temmuz, Ankara.
 • 13. Oğuzkan,A. Ferhan (1982), Öğretmenliğin Üç Yönü, Ankara.
 • 14. Oktay, Ayla (1998), "Türkiye'de Öğretmen Eğitimi", Milli Eğitim, Sayı: 137, Ankara.
 • 15. Özakpınar, Yılmaz (1988), "Milli Eğitimin Gayesi ve Öğretmenlik Şahsiyeti", S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Konya.
 • 16. Saçlı,Ömer Asım (1988), "Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar", Milli Eğitim, Sayı: 137, Ankara.
 • 17. Üstünoğlu, Ülkü (1993), "Okulöncesi Öğretmeninin Nitelikleri", Çağdaş Eğitim, Yıl: 18, Sayı: 184, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.