Aziz YAŞAN
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Suna ÜNAL
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Ercan GEDİK
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Sadullah GİRGİN
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 1302-6631Sayfa Aralığı: 162 - 168Türkçe

381 10
Kalıcı ve geçici ostomi yapılmış kişilerde yaşam kalitesinde değişim, depresyon ve anksiyete
Amaç: Çalışmanın amacı kalıcı ve geçici ostomi yapılmış kişilerde yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete durumlarını karşılaştırmaktır. Yöntem: Kalıcı ostomi yapılmış 22 ve geçici ostomi yapılmış 31 hastaya sosyode-mografik ve ostomiye ait bilgi formu, ostomili hastalar için geliştirilmiş 20 maddelik yaşam kalitesi ölçeği, SCID-I’in depresyon ve yaygın anksiyete ile ilgili bölümü, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri uygulandı. Kalıcı ve geçici ostomi yapılmış iki grubun değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Tüm olgularda depresyon oranı %35.85, anksiyete oranı %56.60 olarak saptandı. Kalıcı ve geçici ostomi hasta grubu karşılaştırıldığında yaşam kalitesinin 4 maddesinde yaşanan sorun veya kaygı oranında fark saptanırken, depres-yon ve anksiyete oranları arasında fark saptanmadı. Kalıcı ve geçici ostomili gruplar arasında Hamilton Depres-yon Derecelendirme Ölçeği ve Sürekli Anksiyete Ölçeği ortalama puanları arasında fark saptanmazken, durumluk anksiyete ortalama puanı geçici ostomili grupta kalıcı ostomili gruptan daha yüksek bulundu. Sonuç: Ostomi, kalıcı veya geçici olmasına bakılmaksızın fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyip yaygın şekilde depresyon ve anksiyeteye yol açmaktadır.
Fen > Tıp > Psikiyatri
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Mitchell KA, Rawl SM, Schmidt CM, Grant M, Ko CY, Baldwin CM. Demographic, clinical, and quality of life variables related to embarrassment in veterans living with an intestinal stoma. J Wound Ostomy Continence Nurs 2007; 34:524-532.
 • 2. Karadağ A, Mentes BB, Uner A, irkörücü O, Ayaz S, Özkan M. Impact of stomatherapy on quality of life in patients with permanent colostomies or ileostomies. Int J Colorectal Dis 2003; 18:234-238.
 • 3. Black PK. Psychological, sexual and cultural issues for patients with a stoma. Br J Nurs 2004; 13:692-697.
 • 4. Sprunk E, Alteneder RR. The impact of an ostomy on sexuality. Clin J Oncol Nurs 2000; 4:85-88.
 • 5. McKenzie F, White CA, Kendall S, Finlayson A, Urquhart M, Williams I. Psychological impact of colostomy pouch change and disposal. Br J Nurs 2006; 15:308-316.
 • 6 Cohen AM, Minsky BD, Schilsky RL. Cancer of the colon. LT Devita, S Hellman, SA Rosenbeng (eds), Cancer: Principles and Practice of Oncology, fifth ed., Philadelphia, Lippincott, 1997,p.1163.
 • 7. Irvine EJ. Quality of life issues in patients with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 1997; 92(Supl.12):18-24.
 • 8. Hjortswang H, Strom M, Almer S. Health-related quality of life in Swedish patients with ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 1998; 93:2203-2211.
 • 9. White CA, Unwin JC. Postoperative adjustment to surgery resulting the formation of a stoma: The importance of stoma-related cognitions. Br J Health Psychol 1998; 3:85-93.
 • 10. Richbourg L, Thorpe JM, Rapp CG. Difficulties experienced by the ostomate after hospital discharge. J Wound Ostomy Continence Nurs 2007;34:70-79.
 • 11. Wade BE. Colostomy patients: psychological adjustment at 10 weeks and 1 year after surgery in districts which employed stoma care nurses and districts which did not. J Adv Nurs 1990; 15:1297-1304.
 • 12. Brown H, Randle J. Living with a stoma: a review of the literature. J Clin Nurs 2005; 14:74-81.
 • 13. Prieto L, Hanne Thorsen H, Juul K. Development and validation of a quality of life questionnaire for patients with colostomy or ileostomy. Health Qual Life Outcomes 2005; 3:62 doi:10.1186/1477-7525-3-62
 • 14. Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M, Danacı AE, Köroğlu E. DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşmenin Türkçe Uyarlanması ve Güvenilirlik Çalışması. ilaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12:233-236.
 • 15. Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1960; 23:56-62.
 • 16. Akdemir A, Örsel S, Dağ İ, Türkçapar H, İşcan N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeğinin geçerliliği, güvenilirliği ve klinikte kullanımı. 3P Dergisi 1996; 4:251-259.
 • 17. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for State-Trait Anxiety Inventory: Consulting Psychologist. 1970.
 • 18. Öner N, Le Compte A. Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri Elkitabı. istanbul, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, 1983.
 • 19. Kılıç E, Taycan O, Belli AK, Özmen M. Kalıcı ostomi ameliyatının beden algısı, benlik saygısı, eş uyumu ve cinsel işlevler üzerine etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18:302-310.
 • 20. Krouse R, Grant M, Ferrell BR, Dean G, Nelson R, Chu D. Quality of life outcomes in 599 cancer and non-cancer patients with colostomies. J Surg Res 2007; 138:79-87.
 • 21. Pringle W, Swan E. Continuing care after discharge from hospital for stoma patients. Br J Nurs 2001; 10:1275-1288.
 • 22. Burch J. Psychological problems and stomas: a rough guide for community nurses. Br J Community Nurs 2005; 10:224-227.
 • 23. Lavery I, Erwin-Toth P. Stoma therapy in Intestinal Stomas: Principles and Management. First ed., St. Louis, Quality Medical Publishing, 1993,p.60-84.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.