ÖMER TAMER DOĞAN
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Serdar BERK
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Sefa Levent ÖZŞAHİN
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Evrim ÇAKMAK
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
İbrahim AKKURT
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 10Sayı: 3ISSN: 1302-4922Sayfa Aralığı: 172 - 176Türkçe

55 0
Sivas Verem Savaş Dispanseri tüberküloz hastalarının bazı özelliklerinin karşılaştırılması
AMAÇ: Tüberkülozda (TB) kitle taramalarının terkedilmiş olmasına karşın temaslı taramaları TB kontrolü için halen önemli bir uygulamadır. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada Sivas Verem Savaş Dispanseri?nde kayıtlı pasif yöntemle bulunmuş 6799 olgu ile temaslı muayenelerinde bulunan 305 olgu cins, yaş, bakteriyolojik tanı, tedavi süresi ve akıbetleri açısından karşılaştırıldı. BULGULAR: Temaslı muayenelerinde bulunan olguların yaş ortalaması 19.5±0.93; pasif yöntemle bulunan olguların yaş ortalaması 34.4±0.21?dir(p<0.001). Pasif yöntemle bulunan olguların %43?ü; temaslı muayenesi ile bulunan olguların ise %53?ü kadındır(p<0.001). Pasif yöntemle bulunan olguların %83?ü; temaslı muayenesi ile bulunan olguların ise %92.5?i akciğer TB olarak kayıtlıdır(p<0.001). Pasif yöntemle bulunan olguların %12.05?i; temaslı muayenesi ile bulunan olguların %15.41?i yayma (+) olarak kayıtlıdır(p<0.001). Pasif yöntemle bulunan olguların %15?i; temaslı muayenesi ile bulunan olguların ise %18?i kültür (+) olarak kayıtlıdır(p<0.001). Pasif yöntemle bulunan olguların %37.6?sı akıbeti meçhul, %4?ü nakil, %5.7?si exitus, %50?si tedavi tamamlama olarak raporlanmışken, temaslı muayenesinde bulunan olguların %44?ü akıbeti meçhul, %1.3?ü nakil, %2.95?i exitus, %49?u ise tedavi tamamlama olarak rapor edilmişlerdir(p<0.011). SONUÇ: Temaslı muayene grubunda olguların yaş ortalaması daha düşük ve kadın oranı daha fazladır ve bu sonuçların araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Temaslı muayenelerinde akciğer TB?nun daha fazla olması bulaş paterni düşünüldüğünde doğaldır. Pasif yöntemle bulunanlarda, temaslı muayenelerinde bulunanlara oranla daha çok klinik-radyolojik tanı konmuştur. Temaslılarda bulunan hastaların daha az ölmüş olmaları, hastalıklarının daha hafif seyrettiğini düşündürmektedir.
Fen > Tıp > Solunum Sistemi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Kochi A. The global tuberculosis situation and the new control strategy of the World Health Organization: Tuberculosis, 1991; 72: 1- 6.
 • 2. Sudre P, Dam G, Kochi A. Tuberculosis: a global overview of the situation today. Bulletin of WHO 1992; 70: 149-59.
 • 3. Krivinka R, Drapela J, Kubik A, et al. Epidemiological and clinical study of tuberculosis the distrist of Kolin, Czechoslovakia. second report (1965-1972). Bull WHO 1974; 51: 59- 69.
 • 4. Meijer J, et al. In: Tuberculosis surveillance Research Unit of the International Union against Tuberculosis. The Hagul, KNCV, 1971.
 • 5. Kılıçaslan Z, Amasya A, Çuhadaroğlu Ç. Çocuk ve kadın tüberkülozlu olguların saptanmasında temaslı taramasının önemi; istanbul’da retrospektif bir olgu kontrol çalışması. Tüberk Toraks 2006; 54: 11- 6.
 • 6. Yanardağ H, Bilir M, Sipahi S, ve ark. Bronkopnömoloji Bölümü’nde pasif vaka bulma yöntemi ile saptanan tüberkülozlu hastaların retrospektif dağılımı. Cerrahpaşa J Med 1998; 29: 194- 7.
 • 7. Ormerod LP. Result of tuberculosis contacts tarcing: Blackburn 1982-1990. Respir Med 1993; 87: 127- 31.
 • 8. Vidal R, Miravitlles M, Cayla JA, et al. Increased risk of tuberculosis transmission in families with microepidemics. Eur Respir J 1997; 10: 1327- 31.
 • 9. Behr MA, Hopewll PC, Paz EA, et al. Predictive values of contact investigation for identifying recent transmission of Mycobacterium tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: 465- 9.
 • 10. Macintyre C, Plant AJ. Preventability of incident cases of tuberculosis in recently exposed contacts. Int J Tuberc Lung Dis 1998; 2: 56- 61.
 • 11. WHO Chemotherapy Centre Nairobi. An investigation of household contacts of open cases of pulmonary tuberculosis amongst the Kikuyu in Kiambu, Kenya. Bull World Health Organ 1961; 25: 831- 50.
 • 12. Verem Savaş Daire Başkanlığı, Bilgi işlem Merkezi 1996 Yılı Türkiye Geneli VSD çalışma raporu.
 • 13. Verem Savaş Daire Başkanlığı, Bilgi işlem Merkezi 1997 Yılı Türkiye Geneli VSD çalışma raporu.
 • 14. Kolsuz M, Ersoy M, Küçükkebapçı C ve ark. Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri’nde kayıtlı akciğer tüberkülozu yakın temaslılarının değerlendirilmesi. Tüberk Toraks 2003; 51: 282- 8.
 • 15. istanbul Verem Savaş Derneği Çalışma Raporları, 1997, 1998, 1999, 2000 (Turkish).
 • 16. World Health Organization Global Tuberculosis Programme. An expanded DOTS framework for effective tuberculosis control (WHO/CDS/TB/2002.297). Genava: WHO, 2002.
 • 17. Özkara fi, Aktaş Z, Özkan S, Ecevit H. Türkiye’de tüberkülozun kontrolü için kılavuz. TC. Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı, Ankara, 1999.
 • 18. Joint Tuberculosis Committee of the British Thoracic Society. Control and prevention of tuberculosis in Britain: an updated code of practice. BMJ 1990; 300: 995- 9.
 • 19. Centers for Disease Control and Prevention. Essential components of a tuberculosis prevention and control program; and screening for tuberculosis and tuberculosis infection in high risk populations: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. MMWR 1995; 44 (No.RR-11).
 • 20. Kocabaş A, Akkaya T, Gidener S. Tüberkülozlu hastalarda tedaviye uyumsuzluk sorunu. Tüberk Toraks1985; 33: 258- 69.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.