Sultan Ecer MENTEŞ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Nurettin OKUR
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
M. Emin GÜNEL
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Nilüfer OKUR
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
M. Ali TAŞ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 35Sayı: 3ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 201 - 203Türkçe

132 0
Siklik kusma sendromu
Siklik kusma sendromu belirli aralıklarla tekrarlayan, bulantı, kusma gibi semptomlarla karekterize bir hastalıktır. Bu semptomlar saatler ve günler boyunca devam eder. Ataklar arasındaki dönemde semptom yoktur. Gastroözafagial reflüden sonra çocuklarda en sık tekrarlayan kusma nedenlerindendir. Etyolojisi ve patogenezi hala tam bilinmemektedir. Majör kriterler; üç veya daha fazla kusma atağı, epizodlar arasında hastanın sağlıklı olması, semptomların başlangıç ve gelişiminin stereotipik olması ve herhangi bir radyolojik veya laboratuar bulgusunun olmamasıdır. Siklik kusma sendromu düşünülen iki olgu sunulmaktadır.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiDiğerErişime Açık
  • 1. Hussain SZ. Motility disorders. Diagnosis and treatment for the pediatric patients. Pediatr Clin North Am 2002; 49:2751.
  • 2. Li BUK. Proceedings of the International Symposium on Cyclic Vomiting Syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995; 21:1
  • 3. Li.BUK .Heterogeneity of diagnoses Presenting as Cyclic vomiting.Pediatrics 1998 ;102 :583-587
  • 4. Li BUK, Murray RD, Heitlinger LA, Robbins JL, Hayes JR. Is cyclic vomiting related to migraine? JPediatr. 1999;134:567–572
  • 5. Stein MT. Cyclic vomiting. Pediatrics 2001; 107:9404.
  • 6. Sökücü S. Sindirim Sistemi ve Hastalıkları. Neyzi O, Ertuğrul T (ed). Pediatri 2 (3. baskı) kitabından. İstanbul: Nobel, 2002; 742-53.
  • 7. Rowe JW, Shelton RL, Helderman JH, Vestal RE, Robertson GL. Influence of the emetic reflex on vasopressin release in man. Kidney International. 1979; 16:729–735.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.