Yalçın YAĞCI
(Kadir Has Üniversitesi, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 21Sayı: 4ISSN: 1300-0039 / 2147-9682Sayfa Aralığı: 502 - 505Türkçe

117 1
Türk Kütüphaneciliğinde İşsizlik ve İstihdam Sorunsalı
21. yüzyılın henüz başındayız ve küreselleşme; kütüphanecilik mesleğinin nasıl yapıldığından, kütüphanecinin kim olduğuna kadar birçok olguyu etkileme/değiştirme potansiyeli taşımaktadır. Küreselleşmenin bir ürünü olan işsizlik ve istihdam sorunsallığı ise tüm dünyada gittikçe öne çıkmaktadır. Bu nedenle hızla değişen çalışma ortam ve koşullarına uygun özelliklerin kütüphanecilere kazandırılması için eğitim, en önemli araç olmaktadır. Ayrıca demokratik yönetim, girişimcilik, iletişim - işbirliği - ilişki kurma, çok çalışmayla sonuç elde edilebileceğine inanma, değişimi arama ve yüksek beklentiler içinde olma bugünkü kütüphanecilerin istihdamı için gerekli özelliklerdir. Türk kütüphaneciliğindeki işsizlik ve istihdam sorunsallığının çözüme kavuşabilmesi ancak kütüphaneciye, bilgi çağına uygun bir bakış açısı kazandırmakla mümkün olabilir.
Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.