Sultan Ecer MENTEŞ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
Mustafa TAŞKESEN
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
Selahattin KATAR
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
M. Emin GÜNEL
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
Sedat AKDENİZ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 36Sayı: 1ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 56 - 58İngilizce

129 3
Acute hemorrhagic edema of infancy
Akut infantil hemorajik ödem lökositoklastik vaskülitin bir formu olup, daha çok üç yaş altı çocuklarda ateş, ödem ve purpurik deri lezyonları ile karakterizedir. Üç yaşında öksürük ve soğuk algınlığı olan erkek çocuk kliniğimize bacak ve kollarında kırmızı renkli döküntü, ateş nedeni ile başvurdu. Fizik incelemede sağ kulak üstünde, yüzünde, kollarında ve ekstremitelerinde ekimotik lezyonlar bulundu. Laboratuvar sonuçlarında akut faz reaktanları pozitif, koagulasyon testleri ise normal idi. Hepatit A,B,C ve TORCH belirteçleri negatif idi. Gluteal bölgeden alınan punch biyopsi sonucu lökositoklastik vaskülit ile uyumlu ve immünfloresan incelemede lokal fibrinojen birikimi tespit edildi. Destek tedavisine rağmen lezyonlarında gerileme gözlenmeyen hastaya bu nedenle 1mg/kg/gün prednizolon tedavisi başlandı. Tedavinin üçüncü gününde lezyonlar tamamen düzeldi.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiDiğerErişime Açık
  • 1. Shah D, Goraya J, Poddar B, Parmar V, Acute Infantile Hemorrhagic Edema and Henoch-Schonlein Purpura Overlap in a Child. Pediatr Dermatol 2002;19:92-3.
  • 2. Odom RB, James WD, Berger TG: Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology. Ninth edition. Philadelphia, WB Saunders Company, 2000;1035-1036.
  • 3. Tınaztepe K, Güçer Ş. Lökositoklastik vaskülit. Katkı Pediatri Dergisi 1995;16:152-164.
  • 4. Beselga E, Drolet BA, Esterlag NB. Purpura in infants and childiren. J Am Acad Dermatol 1997;37:673-674.
  • 5. Legrain V, Lejean S, Taieb A, Guillard JM, Battin J, Malaville J. Infantile Acute Hemorrhagic Edema of skin: study of ten cases. J Am Acad Dermatol 1991;24:17-22.
  • 6. Millard T, Haris A, McDonald D. Acute Infantile Hemorrhagic Edema. J Am Acad Dermatol 1999;41:837-839.
  • 7. Cunningham BB, Caro WA, Eramo LR. Neonatal acute hemorrhagic edema of childhood: case report and review of the English-language literature. Pediatr Dermatol 1996;13: 39-44.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.