Aslı DEMİR
(Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Sema TURAN
(Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Fatih BALABAN
(Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Ümit KARADENİZ
(Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Özcan ERDEMLİ
(Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 37Sayı: 4ISSN: 1304-0871 / 1305-614XSayfa Aralığı: 225 - 233Türkçe

247 7
Anestezi uygulamaları ile ilgili olarak preanestezik değerlendirme sırasında hastalarda yapılan anket çalışması
Amaç: Anesteziye ve cerrahiye ait endişeler, operasyonu ve postoperatif iyileşmeyi olumsuz etkiler. Bu çalışmada operasyon veya sedasyon için anestezi polikliniğine başvuran hastalara anestezi hakkındaki bilgi ve endişelerinin ortaya konulması amacıyla bir anket düzenlenmiştir. Gereç ve Yöntem: Anestezi polikliniğine başvuran hastalardan 16 soruluk bir anket formunu doldurmaları istendi. Yaşları 18-95 arası toplam 1000 olguya uygulanan anketi çeşitli nedenlerden dolayı 86 hasta tamamlayamadı. Sonuçlar 914 olgu üzerinden değerlendirildi. İki bölümden oluşan anketin birinci bölümü yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, önceki anestezi deneyimi ve alerji öyküsü sorularından oluşan kişisel bilgiler içerirken, ikinci bölümde çoktan seçmeli anestezi soruları yer aldı. İkinci bölüm sorularıyla olguların anestezi doktorunun işlevleri, görev yerleri, anestezi yöntemleri hakkındaki bilgileri ve endişeleri sorgulandı. Bulgular: Ankete katılanların eğitim durumu sorgulanmasında en fazla yüzdeyi % 25,5 ile üniversite mezunları oluşturdu. Meslek sorgulamasında % 24,7 memur, % 19,1 ev hanımı, % 19,1 emekli şeklinde saptandı. İkinci bölüm sorularıyla olguların anestezi doktorunun işlevleri, görev yerleri, anestezi yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları bulunurken, endişelerin kadın ve genç hasta grubunda yoğun olduğu saptandı. Sonuç: Hastalarımızın büyük kısmının anestezi bilimi hakkında eksik bilgiye sahip olduğu saptanmıştır. Hastalara daha çok zaman ayırarak sözel veya yazılı bilgilendirme yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Acil Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Boeke S, Jelicic M, Bonke B. Pre-operative anxiety variables as possible predictors of post-operative stay in hospital. Br J Clin Psychol 1992;31(Pt 3):366-8.
 • 2. Egbert LD, Battit GE, Welch CE, Bartlett MK. Reduction of postoperative pain by encouragement and instruction of patients. New England Journal of Medicine 1964;270:825-7.
 • 3. Markland D, Hardy L. Anxiety, relaxation and anesthesia for day-case surgery. British Journal of Clinical Psychology 1993;32:493-504.
 • 4. Whitty PM, Shaw LH, Goodwin DR. Patient satisfaction with general anaesthesia. Anaesthesia 1996;51:327-32.
 • 5. Heneghan C. Consent to medical treatment: what should the patient be told? Brit Jour of Anaest 1994;73:25-8.
 • 6. Fidaner H. Anestezi ve yoğun bakım stresi, Depresyon Dergisi 1997;2(3):81-4.
 • 7. gbert LD, Battit GE, Turndorf H, Beecher HK. The value of the preoperative visit by anesthetist. JAMA 1963;185:553-5.
 • 8. Tohmo H, Pälve H, Illman H. The work, duties and prestige of Finnish anesthesiologists: patients’ view. Acta Anaesthesiol Scand 2003;47(6):664-6.
 • 9. Swinhoe CF, Groves ER. Patients’ knowledge of anaesthetic practice and the role of anaesthetists. Anaesthesia 1994;49(2):165-6.
 • 10. Calman LM, Mihalache A, Evron S, Ezri T. Current understanding of the patient’s attitude toward the anesthetist’s role and practice in Israel: effect of the patient’s experience Journal of Clinical Anesthesia 2003;15(6):451-4.
 • 11. Hariharan S, Merritt-Charles L, and Chen D. Patient perception of the role of anesthesiologists: a perspective from the Caribbean. Journal of clinical anesthesia 2006;18(7):504-9.
 • 12. Gülbayrak C, Gülbayrak K, Açık Y ve ark. TARDD 2003;31(Ek sayı 2):48 (GA P-45).
 • 13. Moerman N. van Dam FS, Muller MJ, Oosting H. The Amsterdam preoperative anxiety and information scale. Anesth Analg 1996;82(3):445-51.
 • 14. Aksoy G. Ameliyat öncesi ve sonrası hasta bakımında psikososyal faktörlerin rolü ve hemşirelik hizmetlerinin yeri, Hemşirelik Bülteni 1983;1:3, 31-5.
 • 15. Bölükbaş N. Ameliyat olacak hastaların hemşirelerden beklentileri. Hemşirelik Bülteni 1991;5(20):81-5.
 • 16. Shevde K, Panagopoulos G. A Survey of 800 patients’ knowledge, attitudes, and concerns regarding anesthesia. Anesth Analg 1991;73:190-8.
 • 17. Aykent R, Kocamanoğlu İS, Üstün E, Tür A, Şahinoğlu H. Preoperatif Anksiyete Nedenleri ve Değerlendirilmesi: APAIS ve STAI Skorlarının Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2007;5:7-13.
 • 18. Badner NH, Nielson WR, Munk S, Kwiatkowska C, Gelb AW. Preoperative anxiety: Detection and contributing factors. Can J Anaesth 1990;37:444-7.
 • 19. Öztürk O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Ankara, Hekimler Yay. Birliği 1994:263-6:272-6.
 • 20. Grabow L, Buse R. Preoperative anxiety, Psychoter. Psychosom. Med Psychol 1990;40(7):255-63.
 • 21. Özkan S. Psikiyatrik Tıp-Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, İstanbul Roche 1993;175-8:157- 63.
 • 22. Kaplan HI, Sadock B, Grebb JA. Synopsis of Psychiatry, London, Williams&Wilkins, 1994;777-8.
 • 23. Kaplan HI, Sadock B. Comprehensive Textbook of Psychiatry, London, Williams & Wilkins, 1989; 2,1276, 1316-30.
 • 24. Klafta JM, Roizen MF. Current understanding of patients’ attitudes toward and preparation for anesthesia 1996;83(6):1314-21.
 • 25. Goldblum K. Knowledge deficit in the ophthalmic surgical patient. Nurs Clin North Am 1992;27(3):715-25.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.