Saliha ALTIPARMAK
(Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Manisa, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 8Sayı: 2ISSN: 1302-9940 / 1308-8491Sayfa Aralığı: 81 - 86Türkçe

367 0
Dünyada ve Türkiye’de yoksulluk/eşitsizlik ve çocuklar
Yoksulluk az gelismiş ülkelerin kalkınamamaları ve yine bu ülkelerde nüfus artış oranının yüksek olması nedeniyle bireylerin fizyolojik, sosyal ve fiziki ihtiyaçlarını karşılayamamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya Bankası raporuna göre dünyada her beş bireyden biri yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Yoksulluktan en çok etkilenen grup çocuklardır. Dünyada, çoğunluğu kız çocuklar olmak üzere 121 milyon çocuk okula gidememektedir. Her yıl aşı ile önlenebilir hastalıklar sebebiyle 2 milyondan çok sayıda çocuk ölmektedir. On beş yaşından küçük 2 milyonu aşkın çocukta HIV infeksiyonu vardır. Yoksulluk çocuk hastalık ve ölümlerinin yüksek düzeyde olmasının temel nedenidir. Gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda her 3 çocuktan biri yeterli barınaktan yoksundur, her 5 çocuktan biri de en temel sağlık hizmetlerine ulaşamamaktadır.
Fen > Tıp > Pediatri
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiDerlemeErişime Açık
 • 1. Hassoy H. Gölkaya Sağlık Ocağı bölgesinde 0-6 yaş çocukların sağlık hizmeti kullanımları, sürekli hizmet kaynakları ve etkileyen faktörler, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Uzmanlık Tezi, 2005, İzmir.
 • 2. Dünya Çocuklarının Durumu, 2005, http://www.unicef.org/turkey/pdf/_dcd05.pdf, 22.06.2007
 • 3. DPT 8. Beş yıllık kalkınma planı gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksullukla mücadele özel ihtisas komisyonu raporu, 2001, Ankara.
 • 4. Şenses F. Küreselleşmenin öteki yüzü: Yoksulluk kavramlar, nedenler, politikalar ve temel eğilimler, İletişim Yayınları, 2001.
 • 5. Dansuk E. Türkiye’de yoksulluğun ölçülmesi ve sosyoekonomik yapılarla ilişkis, DPT Uzmanlık Tezi-Uzmanlık Tezleri Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Ücretler ve Gelirler Dairesi Başkanlığı, 1997.
 • 6. Human Development Report 2001, UNDP, s.239.
 • 7. Uzun A. Yoksulluk olgusu ve Dünya Bankası. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2003; 4.
 • 8. Dünya Bankası verileri, http://extsearch.worldbank.org/servlet/SiteSearchServlet?q=poverty. 22.05.2007.
 • 9. Aktan CC. Dünyada gelir dağılımında adaletsizlik. yoksullukla mücadele stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.
 • 10. The State of the World's Children 2006. http://www.unicef.org/sowc06/pdfs/sowc06_fullreport.pdf. 16.15.2007
 • 11. TC. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 2005 Yoksulluk Çalışması sonuçları, http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=409, 21.06.2007
 • 12. Hamzaoğlu O. Türkiye’nin sağlığını okumak. Sted 2006; 15.
 • 13. Hatun Ş, Etiler N, Gönüllü E. Yoksulluk ve çocuklar üzerine etkileri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2003; 46:251-60.
 • 14. Kulca A, Korkmazlar Ü. Yoksulluk ve sokak çocukları, www.umutcocuklari.org.tr/arsiv/bildiri/gh_001
 • 15. Dedeoğlu N. Sağlık ve yoksulluk, Toplum ve Hekim, Ocak-Şubat 2004, Cilt 19, Sayı 1.
 • 16. Gündüz Y. Türkiye’de yoksullukla mücadele üzerine bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Kıs-2006; 5:34-55.
 • 17. Aktan CC. Yoksullukla mücadele stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.